Nortura i Bondebladet uke 1/2018

Husk brøyting og strøing

Selv om de fleste er flinke til å sørge for gode og trygge veiforhold minner vi igjen om at alle har et ansvar for at dyrebilen- eller eggbilen kommer trygt fram. Vurderer sjåførene sikkerheten for dårlig må de rett og slett snu.

Rydd gardsveien og gardsplassen før dyrebilen kommer, og sørg for gode og trygge veiforhold for sjåførene og bilen så den kommer trygt fram til deg! På denne årstiden er det viktig at det er godt brøyta og strødd, og at busker og greiner som har vokst inn i veien ryddes vekk.

Dyrebilene våre blir større og lengre for å kunne utføre en effektiv dyretransport, da er tilrettelegging ekstra viktig. Sjåførene våre har et stort ansvar for å ivareta dyrevelferden og holde dyrebilene skadefrie, så din hjelp er viktig!

Ofte handler det om å organisere, forberede og tilrettelegge før bilen står på garden.

Her er noen viktige tips som vil sikre hverdagen for våre inntransportører:

 • Sett opp brøytestikker/veimerking.
 • Busker og greiner som har vokst inn i veien ryddes vekk, dyrebilen er kanskje større enn sist du leverte.
 • Vei, snuplass og område foran driftsbygningen skal brøytes og evt. strøs, dersom forholdene tilsier dette. Dersom det finnes lasterampe er det viktig at denne holdes fri for snø og is.
 • Husk også å sikre mot takras på utsatte steder og hold området rundt driftsbygningen ryddig og lett framkommelig.
 • Lag gode drivganger og ta en rydderunde før levering. Unngå høye dørstokker og store høydeforskjeller/terskler. Ha strø i gangene og legg gummimatte over metallrister der dyr skal passere.
 • Levering av sau og gris: Sorter dyra før bilen kommer, og tell over flokken som skal leveres og oppgi riktig antall til sjåføren.
 • Storfe: Sett okser nærmest døra om mulig, og bingeokser bør om mulig drives løse fra binge til bil.
 • Vær til stede og hjelp til ved levering av slaktedyr.
 • Egne utlastingsrom, og lasteramper letter arbeidet ved levering.

Dyrebil på vei
Her kommer dyrebilen godt fram på nybrøyta vei hos en av våre bønder i Gjesdal.

 


 

Endrer nedre grense for Edelgristillegg

Nortura endrer nedre grense for utbetaling av Edelgristillegg fra 50 til 55 i kjøttprosent fra 1. januar 2018.

Nedre grense for kjøttprosent har stått på 50 i svært mange år, det har skjedd mye med genetikken i løpet av disse årene Duroc-rasen, og i neste rekke Noroc-krysningen har hatt en formidabel fremgang i kjøttprosent i løpet av disse årene. Sånn sett er en nedre grense på 55 mindre streng i dag enn det grensa på 50 var den gangen da denne rasekrysningen var da den ble introdusert.

Nortura har forpliktet seg overfor helsemyndighetene i forhold til å bidra til et lavere inntak av metta fett, en reduksjon i antall slakt som utmerker seg ved svært høyt fettinnhold er et bidrag i forhold til dette arbeidet.

Dersom du som produsent opplever det som utfordrende å unngå at slakt havner i denne kategorien så ta gjerne kontakt med din lokale rådgiver for å diskutere tiltak som kan bidra til å bedre resultatene.

 


 

Ny datomerking på Prior egg

Som et bidrag i kampen mot matsvinn skal Prior egg merkes med «Best før, men ikke dårlig etter». – Hvis tilleggsinformasjonen «men ikke dårlig etter» kan hindre at fullgode egg kastes, er det ingen ting som gleder oss mer, sier kommunikasjonssjef Åse Kringlebotn.

– Mens vi på andre matvarer kan bestemme holdbarhetsdatoen selv, er egget pålagt strenge EU-regler. Årsaken til den korte holdbarheten er at mange land i EU sliter med salmonella i eggene sine. Dette problemet har vi heldigvis ikke i Norge, og dermed blir den korte holdbarhetsdatoen misvisende her i landet, forteller Kringlebotn.

– I Nortura har vi lenge jobbet med hvordan merking og emballasje kan bidra til å redusere matsvinn. På alle våre Gilde og Prior-produkter som det er helsemessig forsvarlig å bytte merking til «Best før», har vi gjort det.

 


 

Felles rutinar for retur av ullne skinn

Tal ullne skinn som blir teke i retur har auka mykje dei seinare åra. Det er difor viktig å ha gode rutinar for dette, slik at denne varestraumen fungerer best mogleg for både Nortura og sauebonden.

Vi tek av returskinn i perioden juni, juli, august, september og oktober. Utanom desse periodane tek vi ikkje ansvar for skinn som blir øydelagde i slakteprosessen. Ull og skinn er ueigna til å lage fine skinn av utanom denne perioden. Vi tek ansvar for å ta returskinn av lam og vårklypt sau i normalt godt hold.

Fylgjande type dyr tek vi returskinn av på produsentens eige ansvar:

 • Mohair og Kashmir geit/kje
 • Sau med heilårsull
 • Små lam og sau med feittgruppe 2- og lågare

Når Nortura tek ansvar for at jobben blir gjort, betyr det at eventuelle skader på skinn blir erstatta. Produsenten blir tilbydd eit erstatningskinn som kompensasjon. Vi tilbyr ikkje pengar som erstatning når skinn blir skada, fordi rett verdisetjing av skinn er vanskeleg. Produsentane oppnår ulik pris frå ulike kundar. Ofte kan erstatningskravet difor bli urimeleg høgt. Erstatningsskinn er difor den beste og mest rette kompensasjonen. Når det blir gjort på produsentens eige ansvar, blir eventuelle skader ikkje erstatta.

Det skal brukast eit eige felles fylgjeskjema når ein bestiller skinnretur. Skjema er lagt ut på medlemsweb, du kan også få skjema frå lammeringleiaren. Her skal du skrive på dersom du har ynskje om at skinnet skal sendast til eit spesielt garveri, elles blir skinnet sendt til det garveriet slakteriet har avtale med.

Dyr ein skal ta returskinn av, skal merkast av produsenten før levering med signalmerker av plast. Lammeringleiar eller Medlemssenteret har returskinnmerker og sender ut etter behov. Returskinnmerka skal delast i to, og bli sett i med vanleg merketang.

Sjå under medlem.nortura.no/smaafe for meir informasjon.

 


 

Virkemidler for å bedre balansen i kyllingproduksjonen

Konsernstyret i Nortura vedtok 12. desember flere virkemidler for å bedre balansen i kyllingproduksjonen.

Økt salg er det viktigste grepet for å bedre kapasitetsutnyttelsen og sikre verdiskaping og økonomi, både i industri og hos Norturas kyllingprodusenter.
 
Ordningen for avslutning eller omstilling åpnes for inntil 10 slaktekyllingprodusenter, og det etableres en utkjøpsordning som benyttes etter behov. To av Norturas oppalere overføres til slaktekylling inntil videre.
 
Trekket til Kyllingfondet videreføres med 0,40 kr/kg, og satsen vil bli vurdert redusert i forbindelse med prissetting for 2. halvår 2018.

 


 

Med Nortura på fagtur til Canada

Bli med på Nortura sin fagtur til Canada 5. til 16. juli 2018. Vi skal på kvegauksjon, rodeo og ekte saloon, reise til Prærien og Rocky Mountains.

Å reise i lag med yrkesbrødre og -søstre gjør turen til en enda hyggeligere opplevelse. Dette er en tur med mange fantastiske opplevelser. Bli med oss på en tur utenom allfarvei! Reiseoperatør er Drømmeturer A/S.

Se mer på medlem.nortura.no/canada.

 


 

Nortura har lansert podcast

Fredag 15. desember kunne du høre første episode av «Egg og Bacon» – en podcast fra Nortura. Podcasten kan du høre på i iTunes og på Soundcloud, og gjerne abonner – for det blir flere spennende episoder framover.

Se mer på side 4 i Bondebladet eller i egen sak.

 


 

Pris

Fra 1. januar er det endringer i avregningsprisene for storfe, gris og sau/lam og egg, se prislister. Listene legges ut over nyttår!