Nortura i Bondebladet uke 10/2018

Årets store pølsekampanje – Pimp opp pølsa!

Etter to vellykkede år med kampanjene «Pølsevalget» og «Pølseduellen» er det igjen tid for å løfte grillpølsene fra Gilde. Årets pølsekampanje vil bestå av to faser, en fra uke 10 til 13 og en fra uke 17 til 25.

Pimp opp pølsa!– I år skal vi friste, engasjere og inspirere til å prøve pølser på nye måter. Målet er å øke salget av de tre Gilde grillpølsene med smak, og ikke minst løfte pølsesalget totalt, sier markedssjef Maren Dølgaard Eid.

Vinn pølser for et år
Denne uken starter kampanjens første fase med en konkurranse.

– Vi ber det norske folk dele sine beste tips til pølsetilbehør og skal trekke ut ti heldige vinnere som får gratis pølser for et helt år, forteller Dølgaard Eid og legger til at volumet selvsagt vil ha et tak tilsvarende et fornuftig årlig forbruk av pølser.

Forbruker kan dele sine tips på Gilde sin facebookside og konkurransen vil markedsføres gjennom TV, butikk, sosiale medier og utendørsannonsering.

– I butikk skal vi holde inspirerende demoer hvor vi deler ut pølsene våre med tilbehør som passer ekstra godt til smaken på pølsa.

Se reklamefilmen

Norgesturné med food-traktor
I kampanjens andre fase skal Gilde på tur med en ekte food-traktor!

– Food-traktoren skal kjøre rundt i Norge, fra små tettsteder til store byer, og dele ut våre forskjellige grillpølser med de ti beste tilbehørsoppskriftene fra konkurransen, forteller produktsjef for pølser, Sabina Sahitovic Kleveland.

Underveis skal Gilde kommunisere med forbruker for å fortelle hvor Foodtraktoren befinner seg og hvor den er på vei. I tillegg vil det deles tilbehørstips og oppskrifter, samt «Behind the scenes»-filmer fra stedene food-traktoren besøker.

– Vi håper ansatte og eiere vil delta i konkurransen og ikke minst la seg inspirere til å pimpe opp pølsa. Det er bare å glede seg, sier Kleveland entusiastisk.

 


 

Har du alt klart til lamminga?

– Lammingstida er ei travel tid som det er viktig å planleggja godt. Ein godt forberedt lammingssesong gir overskot til å berge fleire lam, seier fagsjef småfe i Nortura, Finn Avdem.

LammingI temaheftet "Mindre lammetap" har Team småfe laga fylgjande liste over det som må vera klart til ein travel lammingssesong.

Ordne i god tid før lamminga:

 • Ryddig og oversiktleg (system) i og rundt fjøs
 • Vaksinere sauene
 • Overtrekksklede og støvlar til veterinær og andre som skal inn i fjøset
 • Mogelegheit for handvask
 • Råmjølk i frysaren (frå sau året før og frå ku som reserve)
 • Øyremerke og tang
 • Framfallssele
 • Helsekort

Ordne til lamming:

 • Nok folk (vaktlister)
 • Viktige telefonnummer (veterinær, Mattilsynet, osv.)
 • Nok grinder til å skilje frå søyer som skal lamme
 • Mogelegheit for lamma til å ligge på tett underlag
 • Lammingslister/noteringsbøker
 • Til fødselshjelp:
  • Hansker, lange og korte
  • Glidemiddel
  • Såpe med lav pH til vask av søya
  • Bøtte
  • Reine tau/snører etc til fødselshjelp
 • Merkestifter
 • Jod, sårsalve, osv.
 • Flasker med smokker til lamma
 • Lammesonde
 • System for å forhindre nedkjøling av lam og for oppvarming av nedkjølte lam
 • Evt. Utstyr til kopplamproduksjon (alt ein treng)

Har du alt dette på plass?

Mange av desse punktene er viktige heile året, men ekstra viktige i lamminga. Før du veit ordet av det, er lamminga i gang!

Sjå meir under Småfe/Lamming.

 


 

Meld inn riktig antall dyr og dyreslag

Det er viktig for oss både for planlegging av inntransport, slakting, og ikke minst videre varestrøm at det er riktig antall dyr og riktig dyreslag som er meldt inn til slakt og leveres.

Dette gjelder alle dyreslag.

For storfe er det kun individinnmelding, og riktig individ skal meldes inn.

Riktig antall i forhold til dyreslag er viktig for plass på dyrebilen, men det er også like viktig i forhold til det vi planlegger avsetning for i markedet.  

Må du korrigere din innmelding på forhånd så kan du endre individnummeret på storfe på Min side inntil lasset er planlagt satt opp, eller ved å kontakte Medlemssenteret. Du kan ikke endre antall på innmeldingen eller slette etter at innmeldingsfristen er gått ut.

 


 

Fagartikkel om klimastyring i hønsehus

Sverre Rædergård fra Team Egg i Nortura har skrevet en fagartikkel om klimastyring i hønsehus, med bakgrunn i et fagforedrag på siste Fjørfeskolesamling.

Ventilasjon og klimastyring er et veldig viktig tema i drifting av hønsehus, og enda mer i frittgående anlegg enn i miljøinnredningsanlegg. Et ujevnt klima i huset i et frittgåendesystem kan gi en ujevn fordeling av dyr i huset. Dette kan gi mangel på fasiliteter i de områdene som har tettest belegg, og dermed utløse stressadferd hos dyra.

Logg inn i fagbiblioteket under Egg, og les fagartikkelen «Klimastyring i hønsehus, gode innspill fra Svenska Ägg på Fjørfeskolen»

 


 

Endring av innmeldingsfrister i forbindelse med påske

Vær obs på endring i innmeldingsfristene for gris, storfe og småfe med levering i påskeuka og uka etter.

 • Innmeldingsfrist for uke 12 og 13, uka før påske pluss påskeuka er tirsdag 13. mars
 • Innmeldingsfrist for uke 14, uka etter påske er tirsdag 20. mars

 


 

Slakte lam før 15. april

Lam født i fjor må slaktes før 15. april om de skal klassifiseres i kategorien lam. Meld de gjerne inn for slakting før påske, da behovet for ferske lam er større da enn uka etter.

Regelverket for klassifisering av lam tilsier at etter 15. april skal ingen slakt som er født i første halvår av forrige kalenderår oppnå kategori lam.

 


 

Marked

Slaktingen av storfe er fortsatt relativt lav til tross for at telledato nå er passert. Denne uka slaktes det ca. 3 400 storfe og dekningsgraden er 64 prosent. Tollen er satt ned slik at markedet kan suppleres med import.

Av gris slaktes det ca. 20 000 stk. denne uka, og med det er markedet dekket.

Slaktingen av småfe går som forventet opp denne uka som følge av telledato 1. mars. Det slaktes ca. 4 100 lam og 2 500 sau. Etterspørselen er lav og det meste går dermed inn på reguleringslager.

Eggsalget øker markert nå fram mot påske. De tre siste ukene mot påske forventes mye større salg, og aller størst blir det nok også i år den siste uka før høytiden. Etterspørselen blir rimelig dekket, men leveringssituasjonen for egg fra frittgående høner er utfordrende. Egg fra høner i miljøinnredning er det rikelig tilgang på.

 


 

Pris

Det er ingen prisendringer denne uka.