Nortura i Bondebladet uke 14/2018

Prisene Biff Maxx og Biff Natur er delt ut av Nortura

Prisene ble delt ut av Nortura på TYR sitt årsmøte 19. - 20. mars.

Prisen Biff Natur deles ut til den eliteoksen av kjøttfe som etter visse kriterier er best tilpasset til inseminering i et ekstensivt driftsopplegg for krysninger.

Årets vinner hadde et usedvanlig høyt grovfôropptak mens dens stod på test i 2010. Den er bedre enn sine konkurrenter på alle nevnte punkter i vektlegginga unntatt på slaktetilvekst. Den har 109 poeng mer enn neste okse for prisen Biff Natur. Det sier mye om oksens kvaliteter. I tillegg til dette har oksen gode tall for fødselsforløp. En nærmest komplett okse for bruk i grovforbasert produksjon.

Vinneren er en Angusokse – og prisen årets Biff Natur-okse deles ut for tredje året på rad til eliteoksen 74033 First Boyd av Li. Oppdretter er Steinar Schanke, Marifjøra i Sogn og Fjordane.

Prisen Biff Maxx deles til den eliteoksen av kjøttfe som etter visse kriterier er best tilpasset til inseminering i et intensivt driftsopplegg for krysninger.

Årets vinner har sin styrke på tilvekst og slaktetilvekst på avkommene. Oksen har også gode tall for kjøttfylde, og er best for sin rase i Biff Maxx-rangeringa for sin rase. Oksen var også en god fôrutnytter når den stod i test på Staur. Oksen er inne i sitt andre år som eliteokse for sin rase. Den er en okse som først og fremst har sin styrke på produksjon med 118 i produksjonsindeks. Den er middels på kalving og moregenskaper. Oksen har sine gener basert på norske linjer i og med at både far og morfar er norske seminokser. Prisvinneren er nok mer komplett som okse enn sine forfedre.

Vinneren er en charolaisokse – og prisen årets Biff Maxx-okse går til eliteoksen 70118 Henrik av Huser. Oppdretter er en velkjent mann i Nortura systemet, Ingar Andersen og Anita Johnson, Auli i Akershus.

Vi gratulerer vinnerne!

Anita Johnson og Ingar Andersen sammen med prisutdeler fra Nortura, fagsjef Asgeir Svendsen.
Anita Johnson og Ingar Andersen sammen med prisutdeler fra Nortura, fagsjef Asgeir Svendsen. Steinar Schanke var ikke tilstede under utdelinga.

 


 

Årets ammekuprodusent 2017

Også prisen for Årets ammekuprodusent 2017 ble delt ut på TYR sitt årsmøte. Prisen tildeles Storenget Charolais v/ Morten og Gøril Storeng.

Utmerkelsen "Årets ammekuprodusent" er opprettet av Nortura, Animalia og TYR for å øke bevisstheten rundt god drift i ammekuproduksjonen.

Morten og Gøril Storeng driver en ammekubesetning i nybygd fjøs og i tillegg er de deltakende i en mjølkesamdrift på Tynset. Besetningen består av renrasa Charolais og Charolais-krysninger. De oppnådde status som Aktiv Avlsbesetning for første gang i år.

Storeng ble tildelt prisen som årets ammekuprodusent for andre gang.

 


 

Feil merking av sau, verar og lam tek mykje tid

– Dei tilsette på Medlemssentra i Nortura bruker mykje tid på å vera "detektivar" for å finne ut kven som skal ha slakteoppgjer for dyr som er feilmerka. Tid er pengar, og det er bonden som betaler desse pengane. Feil merking gjeld spesielt innkjøpte dyr, seier fagsjef Finn Avdem.

Merkeforskrifta for småfe er klar:
"Hver gang dyr overføres til et nytt dyrehold i Norge, skal det merkes med et hvitt øremerke innen 7 dager etter ankomst til nytt dyrehold. Dersom dyret allerede har et hvitt øremerke, skal dette erstattes med nytt hvitt øremerke. Når dyr overføres til et nytt dyrehold, er det mottaker som er ansvarlig for at dyr får et nytt øremerke"

Også vêrar med lilla kåringsmerke skal merkast med kvitt merke når dei blir ført til slakting.

Når Nortura skal identifisere innkjøpte dyr, er regelen at vi skal lese opplysningane på det kvite øyremerket og taste dette inn. Det er her opplysningane om den nye eigaren står.

Dersom dyret har eit fungerande RFID-merke frå den tidlegare eigaren, kan det fort skje at dette blir registrert. Det kan difor vera lurt å øydelegge elektronikken i RFID-merket.  Antenna ligg ca 2mm inn i merket. Set difor spissen på avbitartonga så langt inn som vist på biletet og klem til. Pass på at det som er prega på merket er leseleg etter at du har øydelagt elektronikken, og merket må ikkje dette ut.

Hugs også å vaske skitne merker.

Vi vil også minne om at årstalet på øyremerka blir brukt som rettleiing når klassifisørane bestemmer om dyret er lam, ung sau, sau eller vêr. Sørg difor for at årets lam blir merka med årets øyremerker, og ved tap av øyremerke må det bestillast eit erstatningsmerke.

RFID-destruksjon: Slik øydelegg du elektronikken i RFID-merka
RFID-destruksjon: Slik øydelegg du elektronikken i RFID-merka

 


 

Råmelk – viktig for lammene

Antistoffer brukes for å bekjempe infeksjoner. Hos lammene skjer det ikke noen overføring av antistoffer i fosterlivet, og de kommer derfor til verden uten denne beskyttelsen.

Mange flinke produsenter med lite lammetap sikrer råmelkstilgangen ved å melke søya og la alle nyfødde lam få en dose råmelk på 1,5-2 dl ved hjelp av sonde, flaske eller ei sprøyte. En slipper da å følge med på at lammet virkelig har fått i seg råmelka, og en kan konsentrere seg om neste lamming som er i gang.

Når lammene er 2-3 måneder gamle har de produsert nok antistoffer selv, før den tid er de avhengig av antistoffene de får fra råmelka.

Når mordyret vaksineres i løpet av drektighetstiden, vil råmelka inneholde antistoffer mot de sjukdommene hun er vaksinert mot. I tillegg vil råmelka inneholde antistoffer mot andre smittestoffer hun har vært i kontakt med.

Se mer under kategorien Lamming.

 


 

Fjorden Pigs i Trøndelag

Felleskjøpet, Sparebank SMN, Norsvin, NTE og Nortura arrangerte Fjorden Pigs, en kongress for svineprodusenter og rådgivere på Inderøya 16. - 17. mars.

– Arrangementet var en stor suksess både faglig, og ikke minst sosialt. De mange foredragene spente fra framtida til trøndersk svineproduksjon, samlivet på gården, hvordan produsere svinekjøtt fra glad gris, og hvilke rekrutteringsstrategier som lønner seg for kombi- og smågrisprodusenter, sier Annbjørg Nernæs, spesialveterinær gris i Nortura Midt Norge.

Ungdomsbedriften Gladgris UB fra Mære videregående skole hadde stand og presenterte sin prototype på ny griseleke som skal forebygge halebiting.

Se mer

 


 

Følg årsmøtet i Nortura

Årsmøtet i Nortura SA gjennomføres på Thon Hotel Arena Lillestrøm tirsdag og onsdag 10. - 11. april.

Vi sender ikke direkte fra årsmøtet som vi gjorde for noen år siden, men styreleders tale kan du se og høre på vår facebookside Medlem Nortura rett i etterkant. Talen legges også ut på medlem.nortura.no.

Vil du følge årsmøtet, så sjekk også taggene #nortura18 og #bondensselskap på sosiale medier.

 


 

Marked

Denne uka slaktes det ca. 3 500 storfe. Dekningsgraden er bare 30 prosent, noe som har sammenheng med at det var lite slakting i påskeuka. Markedet kan suppleres med import til nedsatt toll. Det forventes økt slakting framover i forbindelse med at prisen nå trappes kraftig opp. Høyeste pris vil oppnås i mai og juni. Det er i denne perioden etterspørselen er størst.

Av gris slaktes det ca. 19 600 stk. Det er mer enn markedet etterspør og ca. 2 800 gris legges inn på reguleringslager.

Det slaktes lite småfe denne uka, ca. 900 lam og 300 sau. Pga. lav etterspørsel legges en del inn på reguleringslager.

Selv med et flott påskesalg av egg, ble det i all hovedsak god forsyning til kundene. Etter høytiden faller salget markert. Førtidsslakting er igangsatt for å fjerne overskudd av miljøegg.

 


 

Pris

Fra mandag 2. april økes avregningsprisen på storfe med kr 1,50 per kg. Samtidig reduseres avregningsprisen på slaktegris med kr 0,50 per kg. Endringene skyldes endringer i engrosprisene.

Fra samme dato reduseres engrosprisen på sau med i gjennomsnitt ca. kr 5 per kg. Avregningsprisen reduseres tilsvarende. Bakgrunnen er en krevende markedssituasjon for sau med økende reguleringslager. Samtidig med prisreduksjonen endres pristrappa basert på klasse slik at det blir færre trinn, se pristabell.   

Fra mandag 26. mars ble smågrisprisen redusert med kr 10 per stk. med bakgrunn i redusert engrospris på slaktegris fra 2. april.