Nortura i Bondebladet uke 15/2018

Norturas pris for beste NRF kjøttokse 2017

Nortura har de siste årene delt ut pris til oppdretter av den beste norskfødte NRF-oksen i årgangen som har oppnådd høyest kjøttindeks. Vinneren for 2017 er oksen 11853 Skogseth og Ingvild K. Skogseth og Olav Magnus Hammer fra Hordaland.

Norturas pris for beste NRF-okse for egenskapen kjøtt for 2017 ble overrakt oppdretterne på Geno sitt årsmøte uka før påske. Oksen 11853 Skogseth er født 22.09.2015, og har hele 121 i indeks for kjøtt per 7. mars 2018. Ellers er oksen kollet (født uten hornanlegg) og gir friske, fruktbare døtre som kalver lett og melker godt.

Oksen var eliteokse fra juni til oktober 2017. Den er sønn av oksen 11572 Saur, og har 10432 Velsvik som morfar.

Vi gratulerer vinnerne!

Ingvild K. Skogseth og Olav Magnus Hammer
Norturas pris for beste NRF kjøttokse 2017 går til oksen 11853 Skogseth og Ingvild K. Skogseth og Olav Magnus Hammer fra Kysnesstrand i Hordaland.

 


 

Tilbake i Rema med fryste hamburgere

Etter 1,5 år med Grilstad som burger-leverandør, bytter Rema tilbake til Gilde. Samtidig øker burger-volumet hos Joker.

– Det er viktig for oss å være med på burgerveksten og ta markedsandeler. I 2018 vil vi være mer synlige både på ferske og fryste burgere, forteller produktsjef Caroline Jilg-Scherven.

Ny Rema-avtale
Som ny leverandør av fryste hamburgere til Rema, vil salget øke med ca. 400 tonn Gilde-burgere i året. I tillegg til klassisk fryst Gilde-burger lanseres to nye smaksvarianter; Gildeburger digg bacon og Gildeburger 3xcheese.

Gilde Burgere Rema

– Vi har flyttet produksjon fra Lillehammer til Rudshøgda og dermed fått bedre kapasitet. Dette er viktig for videreutvikling av kategorien og for å drive vekst, sier Jilg-Scherven.

Flere burger-nyheter hos Joker
Også hos Joker satses det på Gilde hamburgere. Fra å selge mindre volum med sesong-burgere, lanseres nå to helårsvarianter; Gilde storfeburger og Gilde baconburger. Disse vil gi et økt salg på ca. 200 tonn, og produseres på Nortura Malvik.

– Joker har stor tro satsningen og vi vil se mye markedsføring gjennom året av deres nye burger-konseptet, sier Jilg-Scherven.

 


 

Samfunnsansvar nytt konsernområde

Nortura justerer sin konsernledelse og slår sammen Kommunikasjon og Trygg mat til ett område: Kommunikasjon, samfunnsansvar og trygg mat.

Områdene har det siste året vært egne stabsfunksjoner med direkte rapportering til konsernsjef. Arne Kristian Kolberg ønsker nå å samle områdene til ett konsernområde, samtidig som han ønsker å løfte samfunnsansvar som et område som skal gi konkurransekraft for Nortura og merkevarene framover.

– Vi vet at vi har vunnet kontrakter som følge av samfunnsansvar og vi vet at for samfunnet rundt oss betyr det noe hva vi gjør på helse, bærekraft og dyrevelferd. Vi har nettopp lansert en samfunnsrapport som tydeliggjør at vi også skaper store verdier for Norge, sier Arne Kristian.

– Jeg ønsker å styrke kommunikasjonen og innsatsen vi gjør på dette området framover, og mener det er naturlig å samle både kommunikasjon og trygg mat under samme fane. Det er også et ledd i å tenke synergi, som vi nå søker i hele konsernet, sier han.

Kommunikasjonsdirektør Ellen Flø Skagen blir konserndirektør for området.

Endringen trådte i kraft fra 1. april.

 


 

Kvalitetssystem i landbruket

Fra 1. april er kjøtt- og fjørfebransjen enige om en ny avtale om at bare slakt fra gårdsbruk med aktivt KSL skal inngå i produkt med "Nyt Norge" merking. Det betyr en delt varestrøm for å skille ut egg/slakt som kommer fra gårdsbruk uten aktivt KSL-system, og avregningsprisen blir redusert med 20 % (kr 1 per kg for egg). Dette trekket skal finansiere kostnadene ved å måtte ha to varestrømmer ved våre anlegg.

Kvalitetssystem i landbruket (KSL) er bondens eget system for å styre og dokumentere kvaliteten i gardsdrifta, og er et viktig element for å kunne garantere en gjennomgående høy kvalitet fra dyret hentes på garden til det ligger som ferdige produkter i butikkhyllene.

Innmeldte slaktedyr uten aktivt KSL betyr også slakting uten KSL-godkjenning og trekk i avregningsprisen. Disponering og salg gjøres på grunnlag av innmeldingen. Sørg derfor for å ha godkjent KSL før du melder inn dyr. Sjekk om du har gjennomført egenrevisjon innen tidsfrist og evt. om du har avvik som ikke er lukket.

Medlemssenteret vil følge opp leverandører uten aktivt KSL.

 


 

Eggets protein til topps

Egg i glassForskning viser at de essensielle aminosyrene i blant annet egg kan bidra til en mer vital seniortilværelse. Et proteinrikt kosthold og fysisk aktivitet bremser muskeltap hos eldre.

Egg inneholder flere av de essensielle aminosyrene som kan bidra til nydannelse av muskelfibre.

– Det gjelder å motvirke at kroppens muskelmasse brytes ned med alderen. Essensielle aminosyrer bidrar til nydannelse av muskelfibre, og disse aminosyrene finnes det mye av i eggets protein. Den nye forskningen viser at et proteinrikt kosthold og fysisk aktivitet bremser muskeltap og gir grunnlag for vitale seniorer, sier ernæringsfysiolog Åse Kringlebotn, som er kommunikasjonssjef i Nortura.

Les mer om denne saken på våre nettsider medlem.nortura.no eller nortura.no.

 


 

Årsmøtet i Nortura

Oppsummeringer fra årsmøtet på Lillestrøm 10.-11. april, valg etc. kommer her på vår side i neste nummer. Du kan også finne det siste fra årsmøtet på medlem.nortura.no.

 


 

Marked

Det slaktes bra med storfe denne uka, ca. 4 200 stk., og dekningsgraden er 99 prosent. Det er fortsatt nedsatt toll på hele/halve slakt.
 
Det slaktes mye gris også, ca. 22 600 stk.  Etterspørselen går litt ned og dermed blir det behov for å fryse inn ca. 5 800 gris til reguleringslager.
 
Av småfe slaktes det ca. 2 600 lam og 800 sau. Pga. lav etterspørsel må mye av det legges på reguleringslager.
 
Etterspørselen etter egg holder seg bra også etter påske for å fylle opp tomme butikkhyller. Etter et stort påskesalg er reguleringslageret lavt. Produksjonen av miljøegg er for stor, og den reduseres med førtidsslakting.

 


 

Pris

Det er ingen prisendringer denne uka.