Nortura i Bondebladet uke 16/2018

Trine Hasvang Vaag gjenvalgt som styreleder

Trine Hasvang Vaag fra Snåsa og Per Heringstad fra Heidal ble gjenvalgt som henholdsvis styreleder og nestleder på konsernets årsmøte på Lillestrøm onsdag 11. april. Ny i styret er Olav Håkon Ulfsnes fra Aure i Møre og Romsdal.

Trine Hasvang Vaag ble valgt inn i konsernstyret i 2016 og erstattet Sveinung Svebestad som styreleder i fjor. Trine ble gjenvalgt med 111 stemmer mot 3 blanke.

Ny i konsernstyret er Olav Håkon Ulfsnes fra Aure i Møre og Romsdal.

Alle valg gikk gjennom i henhold til valgkomiteens forslag.

De eiervalgte i styret i Nortura består av:
Trine Hasvang Vaag, Snåsa – styreleder
Per Heringstad, Heidal – nestleder
Jan Erik Fløtre, Byrkjelo
Inger Lise Aarrestad Rettedal, Mosterøy
Johan Narum, Kolbu
Olav Håkon Ulfsnes, Aure

Merethe Sund, Sømna (ikke på valg)
Jon Lilleslett, Geilo (ikke på valg)
Bente Roer, Rygge (ikke på valg)

Sigmund Rangen, Varhaug i Hå – 1. varamedlem
Helene Sejersted Bødtker, Suldal – 2. varamedlem
Endre Østbø, Dønna i Nordland – 3. varamedlem
Hanne Guåker, Nes i Hedmark – 4. varamedlem

Håvard Ringnes fra Kløfta ble gjenvalgt som ordfører, og Kirsten Helen Myren fra Vegårshei ble valgt som ny varaordfører for årsmøtet.

Odd Gunnar Mosen fra Halden er valgt som erstatter for Terje Rømmen som leder av kontrollkomiteen, og Ole Næss fra Brandbu er valgt som erstatter for Arne Magnus Aasen som leder i valgkomiteen.

Godtgjørelser til tillitsvalgte ble vedtatt etter valgkomiteens forslag, endring er sats på fastgodtgjørelse for kretsleder som reduseres, mens kretsleder får møtegodtgjørelse i tillegg.

Konsernstyret
Konsernstyret fra venstre, nyvalgt i konsernstyret Olav Håkon Ulfsnes, Jon Lilleslett, Merethe Sund, Johan Narum, ansattevalgt Kenneth Johansen, Bente Roer, Jan Erik Fløtre, ansattevalgt Tove Berit Berg, styreleder Trine Hasvang Vaag og nestleder Per Heringstad. Inger Lise Aarrestad Rettedal var ikke tilstede på årsmøtet. Andre ansattevalgte som ikke er tilstede på bildet er Ken Ove Sletthaug, Erlend Rønning og Viggo Sennesvik.
Foto: Tanita Wassås Kveinå, Nortura kommunikasjon.

 


 

Styreleder sin årsmøtetale på Lillestrøm 10. april

«Dette har vært et krevende år» åpnet Trine Hasvang Vaag sin årsmøtetale med. Å lande på et resultat 400 millioner dårligere enn året før, var for å si det forsiktig, ikke planen vår for 2017.

Hvordan kunne så dette skje?
– Vi har de siste månedene brukt mye tid på å avdekke årsakene og å legge en plan for å komme opp på tilfredsstillende resultatnivå igjen, og da snakker vi om et nivå noenlunde som i 2016. For det er dit vi må igjen hvis dette selskapet også i framtida skal kunne klare å gjøre den jobben vi skal for våre eiere. 

– Hovedforklaringene på smellen i fjor kjenner dere. Økte lønnskostnader, økt kompleksitet, som følge av ny distribusjonsløsning, og dermed økt svinn. Men også ubalansen i råvaremarkedet har påvirket resultat. At Nortura har tatt et selvstendig ansvar for ubalansesituasjoner i næringa, ut over markedsregulatorrollen vår, er ikke noe nytt. Dette er noe styret nå diskuterer aktivt, og jeg kommer tilbake til det senere i talen, sa hun.

Hele talen kan du lese på medlem.nortura.no, talen er også lagt ut på facebook.com/medlemnortura.

 


 

Kolberg understreker alvoret

– 2017 ble et uværsår for Nortura. Klarer vi ikke å komme ut av hengemyra vi gled inn i og snu utviklingen, er det mer alvor enn hva som er godt å tenke på sa konsernsjef Arne Kristian Kolberg i sin innledning til årsmøtet.

Kolberg la ingen ting imellom når han redegjorde for det svake resultatet i 2017. Han sa det var i 2. og 3. tertial man virkelig fikk kjenne på uværet og ga årsmøtet hovedforklaringene på det svake resultatet i fjor. Grossiststyrt distribusjon, kyllingavtalen med Norgesgruppen, ubalanse i tilførselsmarkedet, og innføring av nytt IKT-system (SAP) som krever store ressurser.

– Det var en cocktail-effekt som møtte oss, sa Kolberg, som la til at det handler om kompleksiteten i selskapet og at man må løse totalen.

Kolberg trakk også fram rettsaken mot Cowi om Hærland-slakteriet, som Nortura tapte i tingretten. – Vi har valgt å anke, og slik det ser ut kommer saken opp igjen våren 2019, sa han.

Tiltakspakke
Kolberg redegjorde for tiltakspakken som er satt i gang med et program som skal bedre driften med 700 millioner i løpet av de neste tre årene, samt frigjøring av kapital/reduksjon av gjeld med vel 700 millioner i løpet av ett år.

– Konkret handler det om å få på plass en distribusjonsløsning som gir oss lønnsomhet og sikrer markedsadgang, 20 prosent reduksjon i personalkostnadene og redusert utbetalingspris til våre eiere, sa Kolberg, som understreket at det siste er i et kortsiktig perspektiv.

Lysglimt
Kolberg viste til at det også er lysglimt i selskapet. – Det ene er utviklingen i salget av merkevarene våre. Vi klarte å stoppe nedgangen for merkevarene i 2017 og ser en svak økning hittil i 2018. Dette er imot alle trender, og det er gjort en formidabel jobb. Andre lysglimt er økt omdømme for både Nortura, Gilde og Prior. Vi har også økt effektiviteten per time i industrien, og våre datterselskaper leverer gjennomgående solide resultater, sa Kolberg.

Se mer fra årsmøtet.

 


 

Pannekake-suksess i Rema

Etter at «Pannekaker fra Revetal» ble lansert i Rema i august i fjor, har salget av ferske pannekaker skutt i været.

Kenneth Andre Martin i Nortura har vært en av pådriverne for det som nå har blitt en av de mest vellykkede lanseringene i Rema i fjor.

– Vi er veldig fornøyd. Salget har gått over all forventning. På grunn av pannekakene har vi også fått inn «Sveler fra Revetal». Nå ligger vi an til å selge 430 tonn pannekaker og sveler i året, sier Martin. Og det i et marked vi ikke var i, i 2016.

– En av grunnene er nok at Rema har tatt veldig eierskap til disse ferske pannekakene, og vært med på utviklingen fra dag én. Martin legger til at han er imponert av Revetal som har klart å snu seg rundt for å levere dette store volumet.

 


 

Marked

Som forventet i forbindelse med prisoppgangen, tar storfeslaktingen seg opp neste uke. Det slaktes godt 4 600 storfe og dekningsgraden er 102 prosent.

Av gris slaktes det ca. 20 000 stk. Det er en god del mer enn markedet etterspør og det vi blir fryst inn rundt 2 000 gris.

 


 

Pris

Fra mandag 16. april økes avregningsprisen for storfe og kalv med kr. 0,80 per kg, grunnet økt engrospris. Fra samme dato innføres ekstra avtaletillegg med kr 0,70 per kg.