Nortura i Bondebladet uke 17/2018

Mer miljøvennlige middagsfavoritter

Nortura gjør emballasjen på Norges middagsfavoritter mer miljøvennlig, lanserer miljømerking av produkter og lanserer produkter som skal bidra til mindre matsvinn.

Miljømerking av produkter

I løpet av årets andre halvår vil alle Gilde og Prior-middagsfavoritter få ny emballasje, der deler av emballasjen byttes ut med biobasert plast. Med dette vil Nortura redusere bruken av fossilt materiale i sin emballasje tilsvarende over 1200 oljefat og redusere sitt CO2-utslipp med 387 tonn årlig. Det sparer klimaet for nesten 3000 flyreiser Oslo-Trondheim hvert år.

Reduserer CO2-utslipp med ny emballasje
Plastmaterialet som er brukt på disse produktene er laget av fossilt/oljebasert råstoff. Vi har erstattet deler av dette råstoffet med plast fra fornybart råstoff, nemlig etanol laget av sukkerrør.

Produktene som skal få ny, grønnere emballasje er både alle de store pølsekategoriene og øvrige middagsfavoritter, som karbonader og kjøttkaker.

– Vi ser hele tiden på hvordan vi kan bidra til et lavere klimaavtrykk fra våre produkter. Vi har lyst til å gjøre grep som monner, og nå blir Norges mest solgte middagsfavoritter mer klimavennlige, sier konsernsjef Arne Kristian Kolberg i Nortura.

Innfører miljømerke på våre produkter
Samtidig innfører Nortura tydeligere miljø-merking på våre produkter slik at forbrukerne lettere kan velge miljøvennlige løsninger. Først ut er Prior sine eggekartonger, der emballasjen vil merkes med 100 prosent resirkulert.

På innsiden av eggekartongene vil forbrukerne få mer informasjon.

– Dette gir oss også en mulighet til å kommunisere nærere med forbrukerne om vårt arbeid med det grønne skiftet. Vi kjenner på en utålmodighet fra forbrukerne knyttet til en mer bærekraftig matproduksjon og det tar vi på alvor, sier Kolberg.

Nye produkter skal redusere matsvinn
Nortura jobber også med nye matløsninger som skal bidra til å redusere matsvinnet. I Rema-butikker kan du nå finne spekemat-avskjær som er glimrende til pastaretter eller som pizza topping. Vi har gryteretter hvor vi bruker påleggs-avskjær som kjøttandel og snart vil man få påleggsskalker som forbrukeren selv kan bearbeide videre i ulike retter. Flere nyheter kommer i løpet av året.

 


 

Meld fra om dyrekadaver snarest

Ikke la dyrekadaver bli liggende ute, meld inn via webportalen så fort som mulig så unngår du både lukt, åtseldyr og fugler. Henting skal skje innen 5 virkedager. Merk kadaverplassen godt om du ikke er hjemme, og husk at plast må ikke forekomme i leveransen til kadaverbilen!

Det er Norsk Protein som har ansvar for kadaverhenting i Norge (unntak Finnmark), og de fakturerer alle slakterier for ordningen. Det kan gå inntil 5 virkedager før kadaver blir henta.

Innmelding av dyrekadaver gjør du via webportalen kadaver.norskprotein.no.

Kadaverordningen omfatter:

  • Storfe, kalv, småfe og svin.
  • Smågris, lam, fjørfe skal samles og fryses inn på gården og hentes sammen med store dyr.

Kadaverordningen omfatter ikke:

  • Kadaver av hest, fallvilt, mv. Ved levering betaler leverandøren en enhetspris. Kadaverhenting av hest koster kr. 2000,- + mva. uavhengig av medlemskap i Nortura eller ikke.

Ved innmelding av kadaver, husk:

  • Dyr som det skal tas prøve av skal ha øremerker.
  • For alle andre dyr skal øremerker fjernes.
  • Hestesko, klave, tjor, tauverk, plast mv. skal også fjernes.
  • Plast må ikke forekomme i leveransen til kadaverbilen!
  • Ta dyret ut av fjøset og legg dyret på en tørr, skyggefull, og godt merket plass.
  • Ha en fast plass for henting av kadaver, plassen må være lett tilgjengelig for kranbil.
  • Dekk dyret til med trelemmer eller trepaller, litt luft er bra. Ikke bruk plast!

Innmelding av døde produksjonsdyr – prøveuttak
Du plikter å melde fra til Mattilsynet om alle selvdøde eller avlivede storfe over 2 år og sau/geit over 18 måneder.

Se mer på Mattilsynets internettsider der det er en selvbetjeningsløsning for innmelding av døde produksjonsdyr for hjerneprøve.

 


 

Meld inn riktig antall dyr og dyreslag

Det er viktig for oss både for planlegging av inntransport, slakting, og ikke minst videre varestrøm at det er riktig antall dyr og riktig dyreslag som er meldt inn til slakt og leveres.

Dette gjelder alle dyreslag.

For storfe er det kun individinnmelding, og riktig individ skal meldes inn.

Riktig antall i forhold til dyreslag er viktig for plass på dyrebilen, men det er også like viktig i forhold til det vi planlegger avsetning for i markedet.  

Må du korrigere din innmelding på forhånd så kan du endre individnummeret på storfe på Min side inntil lasset er planlagt satt opp, eller ved å kontakte Medlemssenteret. Du kan ikke endre antall på innmeldingen eller slette etter at innmeldingsfristen er gått ut.

 


 

Har du Peiling på hvor du kan finne merkevarene våre?

PeilingGjennom appen «Peiling» som du kan laste ned fra App Store eller Google Play kan du finne de dagligvarene du ønsker, og i hvilken butikk de selges.

Dette er en fin måte på å finne ut hvor du kan finne Gilde- og Priorvarer, og om de har det inne i butikken. Oversikten er online og gir dermed også beskjed når butikken solgte denne varen sist.

I appen kan du også søke opp hva produktene inneholder, allergener etc. Peiling er utviklet og drives av Forbrukerrådet.

Se mer og last ned.

 


 

Registrer deg på Landbrukets Dataflyt

Nortura har elektronisk avregningsbrev for alle leverandører og medlemmer, avregningsbrevet sendes som e-post. Det er dermed viktig at du registrerer deg i Landbrukets Dataflyt så regnskapsfører får tilgang til dine avregninger.

De aller fleste regnskapsførerne i Norge har nå tilgang til Nortura sine avregninger elektronisk via "Dataflyt i landbruket". Dermed er det ikke behov for avregningsbrev på papir som regnskapsbilag. Regnskapsfører får avregningen ferdig kontert i regnskapet.

Om du ikke har tatt dette i bruk må du registrere deg i samtykkeregisteret på www.landbruketsdataflyt.no for at regnskapsføreren skal få tilgang til dine avregninger elektronisk.

Alternativt kan du skrive ut bilaget selv. Snakk med din regnskapsfører, eller les på www.landbruketsdataflyt.no hvis du trenger mer informasjon.

 


 

Marked

Det slaktes godt med storfe denne uka og dekningsgraden er 80 prosent. Det forventes økt slakting framover i forbindelse med prisøkning til produsent fra neste uke. Tollen settes nå ned for korte perioder om gangen og situasjonen følges tett. Så snart markedet er dekket med norsk råvare, vil vi anbefale at perioden med tollnedsettelse avsluttes.   

Av gris slaktes det ca. 23 000 stk. Det er mer enn markedet etterspør og det blir innfrysing til reguleringslager også denne uka.

Eggmarkedet er i hovedsak i god balanse ved at overskuddet av miljøegg fjernes med førtidsslakting. Eggsalget er høyt også etter påske slik at egglageret blir lavt. Mai er normalt den måneden i året hvor eggsalget er størst med høytidsdager og selskaper.

 


 

Pris

Ingen prisendringer denne uka.