Nortura i Bondebladet uke 21/2018

Registrer deg på Landbrukets Dataflyt

Få en enklere hverdag med mindre papirarbeid. Over 12000 bønder er med i Landbrukets Dataflyt og Nortura er en av eierne. Du får avregning og faktura automatisk regnskapsført, og dessuten alltid tilgang til oppdaterte regnskapstall.

Landbrukets Dataflyt

Nortura har elektronisk avregningsbrev for alle leverandører og medlemmer, avregningsbrevet sendes som e-post. Kun om du har reservert deg mot å få det på e-post vil det sendes i posten. Det er dermed viktig at du registrerer deg i Landbrukets Dataflyt så regnskapsfører får tilgang til dine avregninger.

Om du ikke har tatt dette i bruk må du registrere deg i samtykkeregisteret på landbruketsdataflyt.no for at regnskapsføreren skal få tilgang til dine avregninger elektronisk.

Snakk med din regnskapsfører, eller les på landbruketsdataflyt.no hvis du trenger mer informasjon.

 


 

Nytt temahefte – Fôring av sau og lam

Livskraftige lam med god fødselsvekt og søyer med mykje opplagsnæring å mjølke av etter lamming, er målet med god vinterfôring. Alderen på søya, holdet ho er i, talet på foster, og om ho er i låg- eller høgdrektigheits- eller mjølkeperioden avgjer fôringa.

TemahefteSøyer med likt fôrbehov bør difor bli sett i same bingen og fôra saman. I det nye temaheftet finn du opplysningar om fôrbehov og sannsynleg grovfôropptak for sau gjennom vinteren. Du finn også tips og råd om praktisk fôring og holdvurdering av sau som er fasiten på om du fôrar rett.

– Vil du veta meir om fôring av sau; besøk medlemsportalen til Nortura. Her har sau sine eigne heimesider med mykje godt fagstoff, temaheftet finn du i fagbiblioteket. Du kan også kontakte rådgjevarane til Nortura, seier fagsjef Finn Avdem.

 


 

Kje-kampanjen 2018

Nortura hadde salskampanjar på kje i samarbeid med Spar, Meny og Jacob's i vekene 8, 11 og 18 med avtalt slakting i vekene før.

– I kampanjevekene selde vi 7,2 tonn med kje. Dette er dessverre ein salsnedgang på 25 % i forhold til 2017, til tross for stor salsinnsats der kvar enkelt aktuell butikk vart oppringt av Nortura sine salsfolk, seier Finn Avdem, fagsjef småfe i Nortura.

I fjor var det stort mediefokus på kje som ein matressurs ein burde utnytte betre. Denne draghjelpa hadde vi ikkje i år, og da brukte mange butikkar mindre tid og ressursar på kje.

Meny Sør-Vest satsa skikkeleg med annonsering, her auka salet med 11 % i forhold til 2017. Dette viser at det er ingenting som kjem av seg sjølv, heller ikkje sal av kje.

– Vi vil likevel gje ros til geitebonden i Nortura som leverte fine kje til oss, nesten som avtalt, med medel slaktevekt på 6,7 kg. Det som vi ikkje fekk seld i kampanjevekene, vil bli seld fortløpande til alle kundar som vil ha, seier Avdem.

 


 

Suksess med «Too good to go»

«Too good to go»-appen gir folk mulighet til å kjøpe pakker med mat til reduserte priser, istedenfor at maten kastes. Nortura er også med i bevegelsen med hittil gode resultater.

Logo "Too good to go"Medlemsbutikken i Tønsberg er første aktør fra Nortura som er med i «Too good to go»-appen. Her kan forbrukere kjøpe et visst antall pakker med produkter mot slutten av dagen.

Nortura og medlemsbutikken i Tønsberg får svært gode skussmål av Too good to go. Den siste måneden har medlemsbutikken gjennom samarbeidet totalt reddet 287 porsjoner med mat fra søpla, det tilsvarer ca. 574 kg CO2 spart. Siden oppstarten har samarbeidet totalt bidratt til å redde 1633 porsjoner, og det har alene spart miljøet for nærmere 3,3 tonn med CO2-utslipp.

En lang rekke dagligvarekjeder, kafeer og restauranter er med i appen over hele landet.

 


 

Nyhetsbrev fra Nortura Medlem

Du kan abonnere på nyheter for hvert dyreslag fra Nortura Medlem. Gå til nyhetsbrev og fyll inn e-postadressen din for å melde deg på. Har du ny e-postadresse så må du huske å endre ditt tidligere abonnement.

Om du oppdaterer din e-post i vårt register, eller på Min side så endres den ikke i dette abonnementet, det må du endre via lenken du mottok da du bestilte abonnementet – eller ved å bestille nytt på din nye adresse.

Når du klikker abonner, sendes en e-post til den e-postadressen du oppga. Denne inneholder informasjon om hvordan du endrer eller sletter abonnementet.

 


 

Påloggingsproblemer med Min side

Vi hadde noen problemer ved at enkelte produsenter ikke kunne logge inn på Min side rundt helgen 10.-14. mai.

Sannsynlig var det en oppdatering som skapte problemene, og det tok dessverre noe tid å løse da en løsning påvirket andre innlogginger internt hos oss.

Vi beklager at dere som opplevde problemene ble utsatt for ekstra belastning rundt det.

 


 

Ny medlemsbutikk åpnet i Målselv

Fredag 27. april åpnet ny medlemsbutikk på Nortura Målselv. Åpningen og medlemsbutikken har blitt positivt mottatt av både produsenter og ansatte.

Butikken vil være åpen mandag og fredag kl. 10:00 – 15:30, og vareutvalget vil variere etter tilgjengelig sortiment. Det er ingen bestillingsordning i medlemsbutikken, her er du velkommen å handle i åpningstida.

Se oversikten over våre medlemsbutikker.

 


 

Marked

Det er nok en 4-dagers uke, den fjerde på rad, og både tilførsler og salg påvirkes av det.

Det slaktes ca. 3 600 storfe og dekningsgraden er 88 prosent. Det er anmodet om tollnedsettelse på hele og halve storfe for at markedet skal kunne suppleres gjennom import.

Det slaktes mye gris til tross for færre arbeidsdager, ca. 22 000 stk. Det er mer enn markedet etterspør og ca. 5 600 gris legges inn på reguleringslager.

Eggsalget er preget av ekstra trykk med 17. mai og pinse etter bra salg i hele mai. Det brukes mye egg til mange høytidsdager og selskaper. Markedet blir i hovedsak dekket med mindre avvik for enkeltvarianter av egg. Plommeproduksjon til majones og dressinger er også stor på denne tiden mot sommeren. Overskudd av buregg fjernes ved førtidsslakting slik at egglageret holdes helt nede.

 


 

Pris

Det er ingen prisendringer denne uka.