Nortura i Bondebladet uke 23/2018

Prior-kampanje ga 30 % salgsvekst

Sommer og grillvær satte ikke en stopper for Priors kampanje for hverdagsprodukter.

– Det er mange som tror at denne kampanjen har slitt med å få plass siden sommeren kom tidlig og at butikkene har hatt fokus på å fremme sine grillprodukter, sier Jacob Karlsson, utviklingsansvarlig i avdelingen Dagligvare salgsledelse.

I realiteten har Prior hatt en salgsvekst siden «Tren og vinn»-kampanjen startet i uke 18. I kampanjen, som har foregått på sosiale medier, blogg og i butikk, har Prior oppfordret til å være litt mer aktiv og spise litt sunnere. Produktene Prior grillpølse, Prior wienerpølse, Prior kyllingfilet pålegg, Prior kalkunfilet pålegg og Prior våre største egg har spesielt blitt løftet frem.

– Ytre salg har gjort en kjempejobb med å etablere mange fine disker og bidratt til at Prior vokser i perioden. Vi er inne i en veldig relevant periode hvor mange er opptatt av å spise litt lettere, og med ekstraplasser i butikk blir det enklere for forbruker å velge nettopp våre lette alternativer, sier Karlsson.

Treningsblogger Pia Seeberg
Mange har sikkert lagt merke til treningsblogger Pia Seeberg som har frontet Priors produkter i kampanjeperioden. Hennes filosofi er enkel; «Treningsmat trenger ikke være noe eksotisk og spesielt, det handler kun om å bruke gode proteinkilder i måltidene vi spiser.»

 


 

Godt salg av grillprodukter i mai

Det flotte sommerværet over så å si hele landet har gjort at grillsalget har vært veldig bra de siste ukene. – Vi har en volumvekst på grillmat på henholdsvis 26 % for Gilde og 13 prosent for Prior sammenlignet med fjoråret, sier Marthine Haugen Petersen, kommunikasjonsrådgiver i Nortura.

Gilde SommerfiletSamlet har Nortura en volumvekst på 5 % i mai.

– Vi har flere nye og spennende grillprodukt av svin ute i butikkene, og lam på grillen gir også god variasjon, sier Petersen, som oppfordrer folk til å teste nye ting på grillen.

Det er nettopp lam og svin som vi har stort overskudd av, og som vi har mye av på våre reguleringslager.

– Selv om det er godt salg har ikke dette truffet lagrene våre enda, sier Ole Nikolai Skulberg, direktør i Nortura Totalmarked.

– Når det gjelder reguleringslageret er det et godt uttak av lam i forkant av ny sesong, mens det fram til denne uken har vært innfrysing og vekst i reguleringslageret for svin. De fleste grillproduktene er basert på frossen råvare, så det er positivt i forhold til lagersituasjonen at salget er godt.

 


 

Planlagt gjennomsnittlig engrospris 2. halvår

Konsernstyret i Nortura fastsatte den 25. mai Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 2. halvår 2018 innenfor volummodellen.

Storfe:
Nortura fastsetter Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe i 2. halvår 2018 til kr 60,30 per kg. Dette er en reduksjon på kr 0,20 i forhold til dagens pris.

Lam:
Nortura fastsetter Planlagt gjennomsnittlig engrospris for lam i 2. halvår 2018 til kr 64,60 per kg. Dette er en videreføring av dagens pris og innebærer også samme planlagte gjennomsnittlige engrospris som i 2. halvår 2017.  

Representantvaren for lammeslakt har inntil nå omfattet alle klasser av kvalitet O og R unntatt R+. I perioden 2014-2016 utgjorde klasse R+ i gjennomsnitt nær 29 pst. av samlet leveranse. I jordbruksoppgjøret ble det enighet om å utvide representantvaren for lammeslakt til også å omfatte klasse R+. Det medfører en økning i oppnådd engrospris på 25-30 øre/kg og en videreføring av Planlagt gjennomsnittlig engrospris betyr i realiteten en prisreduksjon på 25-30 øre/kg.

Egg:
Nortura fastsetter Planlagt gjennomsnittlig engrospris for egg i 2. halvår 2018 til kr 19,25 per kg. Dette er en reduksjon på kr 0,10 per kg i forhold til gjeldende Planlagt gjennomsnittlig engrospris. Prisreduksjonen tas på egg fra miljøinnredning med 0,20 kr per kg.

Prisløyper:
Det vil bli informert om prisløyper for storfe, lam og egg her på vår side i neste nummer av Bondebladet. Samtidig vil prisløypa for gris bli konkretisert med hvilke uker prisen økes og reduseres før jul.

Grunnlagsdokument:
Grunnlagsdokument for prissetting for storfe, lam og egg er publisert på Totalmarked.nortura.no.

 


 

Meld inn riktig antall dyr og dyreslag

Det er viktig for oss både for planlegging av inntransport, slakting, og ikke minst videre varestrøm at det er riktig antall dyr og riktig dyreslag som er meldt inn til slakt og leveres.

Dette gjelder alle dyreslag.

For storfe er det kun individinnmelding, og riktig individ skal meldes inn.

Riktig antall i forhold til dyreslag er viktig for plass på dyrebilen, men det er også like viktig i forhold til det vi planlegger avsetning for i markedet.  

Må du korrigere din innmelding på forhånd så kan du endre individnummeret på storfe på Min side inntil lasset er planlagt satt opp, eller ved å kontakte Medlemssenteret på telefon 48 12 04 00.

Du kan ikke endre antall på innmeldingen eller slette etter at innmeldingsfristen er gått ut.

 


 

Kvantumstillegg for gris utbetalt

Nortura har avregnet rundt 18, 3 mill kr i kvantumstillegg for gris første tertial. Det er nå kun gris som får a-konto utbetaling av kvantumstillegg.

For egg utbetales kvantumstillegget løpende og småfe er det ved årsoppgjør.

Utbetalingsdato for kvantumstillegget for gris var 31. mai.

 


 

Innmeldingsfrist storfe – ekstra avtaletillegg

Vi minner om at ekstra avtaletillegg på kr 1,40 vil opphøre fra mandag 2 juli.

Det betyr at siste slakteuke med ekstra avtaletillegg er uke 26 og frist for innmelding er uke 23 (fredag kl. 16.00 for telefoninnmelding og søndag kl. 23:59 for web-innmelding).

 


 

Marked

Det slaktes godt med storfe nå, ca. 4 700 stk. denne uka. Markedet er dekket med norsk storfe.

Av gris slaktes det ca. 19 700 stk. Etterspørselen øker nå med det gode grillværet og det blir ikke innfrysing av gris denne uka. Snarere tas det nå gris ut fra reguleringslager.

Eggproduksjonen balanserer med salget ved starten av juni. Etter er betydelig eggsalg i mai er reguleringslageret helt tømt. Produksjonen av egg fra høner i miljøbur er for stor, og den reduseres med førtidsslakting.

 


 

Pris

Det er ingen prisendringer denne uka.