Nortura i Bondebladet uke 24/2018

Prisløyper 2. halvår 2018

Konsernstyret i Nortura vedtok 25. mai Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 2. halvår 2018. Det er satt opp følgende prisløyper for å ta ut de vedtatte prisene.

Prisløype storfe:

 • Mandag 3. september (uke 36): Engrospris ned 1,10 kr/kg
 • Mandag 1. oktober (uke 40): Engrospris ned 1,60 kr/kg
 • Mandag 3. desember (uke 49): Engrospris opp 1,00 kr/kg

Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2018 som vil være kr 0,20 per kg lavere enn for 1. halvår 2018 og kr 0,30 per kg høyere enn 2. halvår 2017.

Prisløype lam:

 • Mandag 2. juli (uke 27): Engrospris opp 0,50 kr/kg
 • Mandag 6. august (uke 32): Engrospris opp 4,90 kr/kg
 • Mandag 27. august (uke 35): Engrospris ned 0,50 kr/kg
 • Mandag 3. september (uke 36): Engrospris ned 1,00 kr/kg
 • Mandag 10. september (uke 37): Engrospris ned 1,50 kr/kg
 • Mandag 17. september (uke 38): Engrospris ned 1,00 kr/kg
 • Mandag 24. september (uke 39): Engrospris ned 1,80 kr/kg
 • Mandag 1. oktober (uke 40): Engrospris ned 1,30 kr/kg
 • Mandag 8. oktober (uke 41): Engrospris ned 0,50 kr/kg
 • Mandag 12. november (uke 46): Engrospris ned 1,00 kr/kg

Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2018 som vil være på samme nivå som for 1. halvår 2018 og 2. halvår 2017.

Prisløype sau:

 • Mandag 6. august (uke 32): Engrospris opp 3,00 kr/kg
 • Mandag 3. september (uke 36): Engrospris ned 3,00 kr/kg
 • Mandag 22. oktober (uke 43): Engrospris opp 2,00 kr/kg
 • Mandag 29. oktober (uke 44): Engrospris opp 1,00 kr/kg
 • Mandag 26. november (uke 48): Engrospris ned 3,00 kr/kg

Prisløype egg:

 • For egg fra miljøinnredning reduseres engrosprisen med kr 0,20 kr/kg fra mandag 2. juli.

Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2018 som vil være kr 0,10 per kg lavere enn for 1. halvår 2018.

Prisløype/prisprognose gris:

 • Mandag 1. oktober (uke 40): Engrospris opp 0,40 kr/kg
 • Mandag 15. oktober (uke 42): Engrospris opp 0,40 kr/kg
 • Mandag 10. desember (uke 50): Engrospris ned 0,40 kr/kg
 • Mandag 17. desember (uke 51): Engrospris ned 0,40 kr/kg

Samlet gir dette et prisuttak på ca. kr 1,20 per kg under målpris for avtaleåret 2018/2019.  

Avregningspris
Avregningsprisene følger endringene i engrosprisen men det kan avvike ved eventuelt endrede biproduktverdier, hud- og skinnverdier, slaktekostnader etc. Endringer i omsetningsavgift, grunntilskudd, ekstra avtaletillegg storfe, prisnedtrapping gris mot jul, etc. kommer også utenom.

For endringer på lam henvises også til prisløype i infoheftet Lammesesongen 2018 som sendes ut til småfeleverandører, og legges på medlemsweben i første del av juli.

Det henvises til egen informasjon om prisendringer i egne nyhetsbrev som er sendt både storfe- og fjørfekjøttprodusenter.

 


 

Øker pris mellom klasser av storfe

Nortura øker fra 2. juli prisdifferensiering mellom slakteklassene av storfe. Dette gjør vi for å få bedre sammenheng mellom pris på slakteklassene og hva sluttmarkedet betaler.

Det er nå foretatt en analyse med hensyn til differensiering mellom klasser av storfe, og konklusjonen er at differensieringen økes fra 2. juli. Den viktigste årsaken til dette er at verdiene av de edle stykningsdelene har økt betydelig mer enn annet råstoff.

Endringene fører til større differensiering i favør av de beste klassene. Nortura vil med bakgrunn i endingene fjerne klassetilleggene for storfe i leveringsvilkår fra samme dato.

Se mer om dette under storfe, eller i nyhetsbrevet Storfeinfo fra Nortura som er sendt ut til alle våre leverandører.

 


 

Trekket til Kyllingfondet reduseres for kylling

Konsernstyret har vedtatt å redusere trekket til Kyllingfondet med 10 øre/kg, til 30 øre/kg med virkning fra 1. juli 2018.

Mesteparten av kostnadene som følger av omstilling av slaktekyllingprodusenter, er betalt, og styret vil med endringen gi et signal om at trekket og kostnadene skal reduseres. Med redusert trekk vil det ta lengre tid før en når målsatt størrelse på Kyllingfondet.
 
For oppal og rugeeggproduksjon videreføres trekket uendret. For disse produksjonene ble trekket innført først fra 1. juli 2017, og her vil de største omstillingskostnadene komme i tiden framover.

 


 

Årets konfirmasjonsgave til Steinar Austdal i Bjerkreim

Penger står vel oftest høyest på ønskelista hos konfirmantene, men hvorfor ikke ønske seg en kjøttfekalv? Nortura stilte opp på kirkebakken i Bjerkreim søndag 3. juni og overleverte det vi mener må være "årets konfirmasjonsgave".

Med pyntet dyrebil og en kalv i bånd, overrasket vår dyretransportsjåfør Przemek Bolesta både Steinar og alle andre da de kom ut av kirken.

– Du må bli med hjem og ta deg av de tre kyrne og to kalvene som er satt av hjemme, sa Bolesta. Konfirmanten Steinar fikk i alt tre kyr og tre kalver av foreldrene.

– Det er veldig kjekt å kunne bidra med en slik overraskelse, og en stor takk til vår dyrebilsjåfør Przemek Bolesta, og livdyrformidler Torill Undheim for at de gjorde noe ekstra ut av dette, sier Einar Risnes, regionsjef i Vest.

Vi må også gratulere, og vil ønske odelsgutten og konfirmanten lykke til med framfôring!

Årets konfirmasjonsgave til Steinar Austdal i Bjerkreim
Foto: Jane Brit Sande, Bondevennen

Se film fra overrekkelsen på vår facebookside.

 


 

Sol og pølseglede på Gildes foodtraktor-turné

Over 10.000 pimpa pølser er delt ut siden foodtraktoren startet i Oslo 23. april. Og Nortura-bøndene har gjort en ekstra god innsats i kampanjen.

– Tilbakemeldingene på turnéen er veldig positive, med fornøyde forbrukere som synes det er spennende å prøve nye oppskrifter på sine grillpølse-favoritter fra Gilde, forteller produktsjef for pølser, Stephan Helstad.

– Vi forventer å dele ut nærmere 20.000 pølser totalt og spre masse pølseglede ut i landet frem til turnéen avsluttes 23. juni, sier Helstad.

Han skryter av Nortura-bøndene som har stilt opp med traktorer og som traktorsjåfører, og bidratt til turnéens suksess i en hektisk hverdag. – Vi setter stor pris på måten bøndene har bidratt på i denne kampanjen og vi føler virkelig at vi har fått vist frem Gilde sin tilknytning til den norske bonden på en god måte.

Se resultater på Gilde sin facebookside.

 


 

Scott fra Lier vant møte med Aksel Lund Svindal

Ni Phenix-jakker ble loddet ut etter vinterens Gilde middagskampanje – en ble overrakt av alpinkongen selv.

Scott Lerstad Dannemark var en av de 2700 som deltok i Gildes Facebook-konkurranse i forbindelse med vinterens store middagskampanje. 12. mai fikk han møte Aksel Lund Svindal.

Vellykket kampanje
Middagskampanjen leverte gode tall og nådde 962.500 unike personer via YouTube, Facebook, Instagram og Snapchat. Ytre salg i Nortura jobbet iherdig med kampanjen i butikk og fylte opp mange ekstra disker, kampanjen ga gode salgstall.

 


 

Marked

Denne uka slaktes det ca. 4 700 storfe. Det er relativt mye for årstiden og dekningsgraden er 100 prosent. Dermed er markedet dekket med norsk storfe.

Av gris slaktes det ca. 19 900 stk. denne uka. Det er mindre enn markedet etterspør og dekningsgraden er 97 prosent. Det tines gris fra reguleringslager for å dekke etterspørselen.

Eggsalget nå i juni er lavere. Reguleringslageret av egg for bruk til eggprodukter er tomt etter et betydelig maisalg. Overskudd av buregg reduseres fortsatt og i hele sommer med førtidsslakting.

 


 

Pris

Det er ingen prisendringer denne uka.