Nortura i Bondebladet uke 27-28/2018

Norturas nybruker-pakke

Oppstart av ny produksjon, enten du begynner helt fra grunnen av eller overtar en eksisterende virksomhet, er utfordrende både faglig og økonomisk. Nortura har derfor utarbeidet et spesielt tilbud til deg som starter ny produksjon og som er/blir medlem i Nortura.

Nybruker

Gjennom Nybrukerpakken får du et ekstra økonomisk løft i en krevende oppstartsfase. Like viktig er kanskje den faglige skoleringen rundt selve produksjonen din, og ikke minst kunnskapsbygging om den verdikjeden og bedriften du blir eier i.

En av Norturas store fordeler er at det er et enhetlig eierskap fra bonde til butikk. Det gjør at selv om vi har en lang og komplisert verdikjede er det aldri noen diskusjon om målet, som er å skape best mulig økonomi for eierne. Det samme målet har våre konkurrenter, men forskjellen er at i Nortura er det bonden som er eier.

Se mer under medlem.nortura.no/nybruker

 


 

Kadaverhenting

Norsk Protein har ansvar for kadaverhenting i Norge, og de fakturerer alle slakterier for ordningen. Det er en webbasert innmeldingstjeneste for innsamling av kadaver, all innmelding av kadaver foregår elektronisk. 

Ordningen gjelder i hele landet med unntak av Finnmark, der har ikke Norsk Protein kadaverordning. Henting av kadaver skal normalt skje innen 5 virkedager.

Du melder inn på kadaver.norskprotein.no

Kadaverordningen omfatter: 

  • Storfe, kalv, småfe og svin.
  • Smågris, lam, fjørfe skal samles og fryses inn på gården og hentes sammen med store dyr.

Kadaverordningen omfatter ikke: 

  • Kadaver av hest, fallvilt, mv. Ved levering betaler leverandøren en enhetspris. Kadaverhenting av hest koster kr. 2000,- + mva uavhengig av medlemskap i Nortura eller ikke.

Ved innmelding av kadaver, husk: 

  • Dyr som det skal tas prøve av skal ha øremerker.
  • For alle andre dyr skal øremerker fjernes.
  • Hestesko, klave, tjor, tauverk, plast mv. skal også fjernes.
  • Plast må ikke forekomme i leveransen til kadaverbilen!
  • Ta dyret ut av fjøset og legg dyret på en tørr, skyggefull, og godt merket plass.
  • Ha en fast plass for henting av kadaver, plassen må være lett tilgjengelig for kranbil.
  • Dekk dyret til med trelemmer eller trepaller, litt luft er bra. Ikke bruk plast!

 


 

Tiltak for en campylobacterfri sommer

I Europeisk sammenheng er vi i Norge sammen med enkelte andre nordiske land i en helt egen, gunstig klasse når det gjelder campylobactersmitte i slaktekyllingbesetninger. Dette er en status vi er opptatt av å opprettholde, og for å få til det er det viktig at alle er nøye på smittebeskyttelsestiltakene i besetningene. 

Næringa har gjennom handlingsplan mot campylobacter en forpliktelse til å følge opp positive funn i besetninger. Da pressperioden er sammenfallende med redusert bemanning på grunn av ferieavvikling, ber vi produsentene om å etterspørre denne oppfølgingen dersom kontakt ikke er etablert umiddelbart etter utslakting.

Se artikkel for punkter som er viktige å passe på. 

 


 

Utbrudd av salmonellainfeksjon i hestemiljøet i Sør-Norge

Et utbrudd av Salmonella krever at det tas ekstra forhåndsregler i hesteholdet enten man har hest med påvist smitte eller ikke. Andre dyreholdere bør også være svært forsiktige i kontakt med hester og hestemiljø for å redusere risiko for å dra inn salmonellasmitte i eget dyrehold. 

Mattilsynet har båndlagt flere dyrehold i forbindelse med salmonellautbruddet.

– Dette er en krevende sak å håndtere. Denne salmonella-bakterien smitter trolig veldig lett, samtidig som hestene ikke blir syke og viser symptomer. Det er derfor vanskelig å oppdage smitten, forklarer Anne Marie Jahr, seksjonssjef dyrehelse i Mattilsynet.

Mer informasjon om dette kan du finne på Mattilsynet sine nettsider, informasjonen er lenket i en artikkel.

 


 

Endring i leveringsvilkår for gris

Edelgristillegget reduseres med 10 øre fra kr 0,70 per kg til kr 0,60 per kg fra mandag 2. juli, samtidig heves grensen for å oppnå tillegget fra 55 til 56 i kjøttprosent.

 


 

Er du med oss på sosiale medier?

Tagger du #Nortura på Instagram så viser bildene dine på vår nye medlem.nortura.no. 

De siste innleggene fra vår facebookside, både Nortura Medlem og Nortura er også lenket opp på forsiden av medlem.nortura.no. 

Bilder som er tagget #nortura

Ikke så viktig, men veldig kjekt synes vi. Det er gøy å dele fine bilder!

 


 

Hvor finner du grillproduktene våre?

PeilingDet er fortsatt sommer og grillsesong, men hvor finner du Gilde og Prior sine grillprodukter? 

Konsernsjefen vår viste appen «Peiling» på årsmøtet i april, og vi har skrevet om den tidligere, men minner gjerne om den igjen.

«Peiling» laster du ned fra App Store eller Google Play. Med appen kan du finne de dagligvarene du ønsker, og i hvilken butikk de selges. Du ser også om de har varen inne i butikken.

 


 

Marked 

Det slaktes relativt mye storfe disse ukene. Etterspørselen er noe redusert pga. ferieavvikling i industrien og det er nødvendig å fryses inn noe storfe til reguleringslager.

Slaktingen av gris er på normalt nivå, men det er mer enn markedet etterspør og det blir innlegg på reguleringslager.

Eggsalget har vært dårlig i hele juni, og det er allerede nede på det lave salgsnivå som forventes i juli. Det medfører at også etterspørselen av egg fra frittgående høner dekkes greit. Reguleringslageret var heldigvis tomt etter et betydelig maisalg. Overskudd av buregg reduseres med førtidsslakting, men det kan neppe bli tilstrekkelig i sommer. Dermed blir det et egglager som over sommeren kan benyttes til eggprodukter.

 


 

Pris

Fra mandag 2. juli endres avregningsprisene for alle dyreslag og egg. Endringene skyldes bl.a. endringer i engrospriser, slakte- og sorteringskostnader og hud- og skinnverdier. Se pristabell for alle detaljer. Endringer i pris mellom klasser av storfe er omtalt tidligere i denne spalten og på medlemssidene

Smågrisprisen holdes uendret og det er ikke planlagt noen økning utover i perioden. Årsaken til dette er den ekstraordinære markedssituasjonen for gris.