Nortura i Bondebladet uke 3/2018

Årets første kampanjer er i gang

Nortura starter året med en helt ny Gilde-kampanje, og gjentar Prior egg i alle kanaler. Våre største merkevarer skal få en god start på året.

Vinn en måneds matbudsjett
Årets store januar-kampanje gir forbruker mulighet til å vinne matbudsjett for en måned ved å delta i konkurransen på Gilde sin facebookside.

– Januar er en tid for å leve mer økonomisk, men også spise godt. Derfor bruker vi konkurransen til å løfte den kjente og kjære hverdagsmaten fra Gilde, sier leder for trade marketing, Atle Egil Larsen.

Konkurransen og Gilde-produktene markedsføres i butikk og på facebook, og gjennom måneden kåres ti vinnere som hver får 9000 kr. En familie på fire bruker cirka 8300 kroner i måneden på mat og drikke.

– Første post i kampanjen har spredd seg som ild i tørt gress. Vi fikk nesten 14.000 kommentarer på 2 dager, forteller Larsen.

Egg har alt – unntatt vitamin C
Januar er en viktig salgsperiode for Prior og egg-kampanjen minner forbruker på at egg er en sunn start på året. Kampanjen Egg har alt – unntatt vitamin C har vært i media siden 2016, og leverer fortsatt godt. I januar er den synlig på både TV, nett og oppslag. Det vil også følge med innstikk med egg-oppskrifter i eggekartongene.

Merkevarebygging
I tillegg til markedsføring av enkeltprodukter, vil to merkevarebyggende kampanjer rulle og gå gjennom måneden. Gilde sitt kommunikasjonskonsept «Fra den norske bonden» og Priors «Det er sunt å kose seg» skal løftes gjennom reklame på TV og nett.

Godt oppfylt disk på Coop OBS Rudshøgda med kampanjeprofil Vinn en måneds matbudsjett. Foto: Rune Magnussen og Jane B. Kjelsrud, Nortura.
Godt oppfylt disk på Coop OBS Rudshøgda med kampanjeprofil Vinn en måneds matbudsjett. Foto: Rune Magnussen og Jane B. Kjelsrud, Nortura.

 


 

Sikre riktig informasjon om slaktedyr

Forskrift om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt som kom i 2010 blir ofte kalla "Hygieneforskriften", forskriften skal blant anna sikra at vi har riktig identitet på dyra når dei kjem inn til slakt, og at vi ikkje slaktar dyr som har restriksjonar på grunn av behandling.

I forhold til inntransport og slakting av storfe er fylgjande punkt vesentlege:
Dyret skal ha eitt merke i kvart øyre, begge fabrikkprega med MT NO (for Mattilsynet) og dyret sitt unike individnummer. Dette består av produsentnummeret pluss eit 4-sifra individnummer. Dyret skal merkast seinast 20 dagar etter fødsel.

Dersom eit dyr mister eitt (eller begge) dei opphavelege merkene, skal erstatningsmerke straks bestillast. Desse skal også vera fabrikkprega, og skal ha same produsentnummer og individnummer som det opphavelege.

Det er produsenten som har ansvaret for at dyra er korrekt merka, og at Husdyrregisteret er oppdatert. Registreringa kan skje via Storfekjøttkontrollen, via Tine sin Kukontroll, eller via Mattilsynet – for dei som ikkje er medlemmar i Kukontrollen eller Storfekjøttkontrollen.

Dersom du ikkje finn storfeindividet ved innmelding på Min side, så kan årsaka vera at dette individet ikkje finns i Husdyrregisteret.

Matkjedeinformasjon
Dyrehelseportalen (DHP) er en database som blir brukt av Mattilsynet og de praktiserande veterinærane. Her bli eventuelle restriksjonar på buskapar og alle behandlingar (diagnose, behandling og tilbakehaldsfrist) av individa (storfe) eller buskapen (alle husdyrslaga) registrert. Det er dette vi kallar Matkjedeinformasjon (MKI).

Slakteriet sjekkar matkjedeinformasjon, og sørger for at dyr med tilbakehaldsfrist eller buskapar med restriksjonar ikkje blir slakta. Det er eit krav at opplysningar om MKI for dei dyra som er planlagde transportert til slakteri er tilgjengeleg for Mattilsynet minst 24 timar før dyra kjem til slakteriet.

Produsenten sitt ansvar
Det er produsenten som har ansvaret for at dyra som leverast er friske og utan restriksjonar, dette signerast på når kjøreseddelen underskrivast. Det er også produsenten sitt ansvar at Husdyrregisteret har dei riktige opplysningane om dyra i buskapen.

Sjå meir om dette på medlem.nortura.no.

 


 

Ny Nortura-app letter dugnadsarbeidet

Fritidsaktivitetene er i gang igjen, og de som har fått ansvar for kioskvakten ved skistevnet, korpssamlingen eller 17.mai-feiringen, får nå et hjelpemiddel; appen MinKiosk.

Appen MinKiosk med tilhørende nettside, minkiosk.no, er utviklet i samarbeid med Accenture. Tjenesten vi i førsteomgang være tilgjengelig for levering i Oslo, Asker og Bærum. Med MinKiosk kan man enkelt bestille, betale og få varer levert direkte til et arrangement. I tillegg følger en rekke praktiske funksjoner som vaktlister, prislister, sjekklister, salgskalkulator og salgsstatistikk.  

– Vi gleder oss til å komme i gang og er stolte over å lansere Nortura sin første app, sier salgsdirektør i Nortura, Kristine Pollen Briså.

I appen kan man velge mellom en klassisk pakke og en pakke med sunnere alternativer. Begge inneholder alt som trengs til kioskvakten - fra produkter som pølser, vaffelrøre, smoothie og kaffe, til praktisk utstyr som servietter, søppelposer og mye mer. MinKiosk beregner hvor mye man trenger, men det er også mulig å justere på produkter og mengder.

Appen kan lastes ned fra itunes.apple.com, du kan se mer på vårt pressesenter på nortura.no.

 


 

Krav for å levere slakt- og kjøpe livdyr av Nortura

Fra 2018 må leverandører som leverer slaktedyr- eller kjøper livdyr hos Nortura være registrert i Enhetsregisteret, ha et eget Organisasjonsnummer og et aktivt Produsentnummer i Landbruksregisteret.

Nortura tar ikke imot livdyr eller slaktedyr, og selger ikke livdyr til produsenter som ikke har dette i orden fra 1. januar 2018.

Leverandører skal ha registrert dyrehold for det aktuelle dyreslaget hos Mattilsynet. Nortura tar ikke imot slaktedyr fra leverandører som ikke har registrert dyreholdet etter offentlige krav.

Hva må du gjøre for å bli leverandør til Nortura?

  • Registrere enkeltpersonforetak på altinn.no
  • Kontakte landbrukskontoret i din kommune for å få aktivisert Produsentnummer i Landbruksregisteret.
  • Registrere ditt dyrehold hos Mattilsynet
  • Kontakte Nortura Medlemssenter for registrering

Se på medlem.nortura.no eller Landbruksdirektoratet sin nettside for informasjon.

 


 

Marked

Denne uka slaktes det ca. 3 800 storfe. Det er mindre enn markedet etterspør og dekningsgraden er 60 prosent. Markedet suppleres med storfe fra reguleringslager og kvoteimport.

Av gris slaktes det ca. 19 300 stk. og markedet er dekket.

Det slaktes ca. 3 700 lam og en god del av dette går til innfrysing. Saueslaktingen er som forventet lavere etter nyttår i år enn tidligere år, grunnet at telledato er flyttet til 1. mars. Denne uka slaktes det ca. 600 sau.

 


 

Pris

Fra mandag 15. januar økes avregningsprisen for lam med kr 1,49 per kg. Endringen skyldes økt engrospris og reduserte innmatverdier. Reduserte innmatverdier slår også ut i mindre endringer i avregningspris for de øvrige dyreslaga, se pristabell.