Nortura i Bondebladet uke 31/2018

Engasjement for fôrformidling

Næringa har gått sammen med Bonde og Småbrukarlaget og Bondelaget med å koordinere formidling av fôr gjennom nettsiden forformidling.no. På denne nettsiden kan du registrere om du har behov for fôr, eller om du har fôr til salgs.

forformidling.noHjelp en kollega, registrer det du måtte ha til overs av fôr, halm eller beite. Vi vil spesielt oppfordre alle til å ta vare på halmen i år, den vil komme til nytte!

Gå til www.forformidling.no for å registrere deg.

Det jobbes samtidig med å koordinere Felleskjøpet sin halmformidling som er en tjeneste for å formidle kontakt mellom norske kornprodusenter som har halm til salgs, og husdyrprodusenter som trenger å kjøpe halm – www.felleskjopet.no/kraftfor/halmformidling.  

Dette er begge kostnadseffektive initiativ som skal bidra til å hjelpe de som er i en fôrkrise.
 
Vårt budskap er fortsatt:

  • Reduksjon av besetning får stor økonomisk konsekvens på kort og spesielt på lang sikt.
  • Det er mulig å redusere forbruket av grovfôr betydelig
  • Minimalisere andelen grovfor i fôrrasjonen og kompensere med kraftfôr
  • Benytte halm som grovfôr
  • Endringer i driftsopplegget ved f.eks. slakte yngre dyr med lavere slaktevekter

Se også informasjon som sendes på e-post eller legges ut på medlem.nortura.no.

 


 

Nortura løfter grisen – Gilde Edelgris med dokumentert god dyrevelferd!

Vi har sannsynligvis verdens beste gris i Norge, det har tatt 20 år med avlsarbeid å utvikle den. Norsk Duroc på farssiden og en blanding av nederlandsk Yorkshire og norsk Landsvin på morsiden, grisen vår har produksjonsresultater i verdensklasse og kjøttet blir saftig og smakfullt.   Norge har alltid vært et foregangsland på god dyrevelferd, derfor synes vi i Nortura at det har vært leit å se de mange presseoppslagene det siste året som tyder på at en del gris ikke har hatt det så bra som vi trodde. 

Hele poenget med Gilde er at vi skal stå sammen om å levere trygt godt kjøtt av beste kvalitet. Det stiller krav til den norske bonden. Sånn har det vært siden 1964 og sånn skal det fortsette. Derfor tar vi nå vi Gilde Edelgris et seg videre, vi vil igjennom tett samarbeid med våre leverandører sikre og dokumentere at Edelgrisen også har hatt et liv med god dyrevelferd. 

Derfor setter vi nå krav til enda tettere oppfølging av dyra, bruk av mye strø og rotemateriale, mer plass og krøll på halen. Dette synes kundene våre er flott og de vil gjerne selge disse produktene. 

Vi håper derfor at flest mulig av våre produsenter har lyst og mulighet til å være med å produsere griseløftgris. Vil du ha mer informasjon om hvilke krav som stilles og hva du må gjøre for å være med så ta kontakt med rådgiveren på gris i ditt område så tar vi en prat om det!

Bli en griseløfter du også!

 


 

Tørkesommeren gir en spesiell situasjon i livdyrmarkedet

Vær- og fôrsituasjonen gjør at vi har stort overskudd av alle kategorier av storfe på Sør- og Østlandet. I andre deler av landet ser vi også en tydelig dreining mot overskudd. 

– Vi håper at dette får "satt" seg litt og at sluttfôringsenheter åpner dørene igjen, sier livdyrsjef i Nortura, Odd Finnesand.

Tørkesommeren gir store utfordringer med å skaffe nok fôr, og det er avholdt mange fagmøter på Østlandet der det er informert om situasjonen og gitt råd om alternative fôrregimer for å avhjelpe situasjonen. 

– Vi har fått mange spørsmål i etterkant, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle, sier fagsjef Asgeir Svendsen. I siste nummer av Storfeinfo som er sendt til alle Norturas storfeprodusenter i Sør-Norge har vi fulgt opp med mer konkrete råd.

 


 

Rabatt på husdyrforsikring til Helsestorfebesetninger 

Gjensidige Forsikring gir 15% i rabatt på husdyrforsikring til Helsestorfebesetninger. For mange storfeholdere utgjør dette rabatt på mer enn tusen kroner. 

Det er en av flere gode grunner til å bli Helsestorfebesetning. Ekstra betaling for Helsestorfe er kr. 400,- for livkalv, og kr. 1000,- for avlsdyr. Det er i hovedsak to krav, dokumentert frihet for BRSV og BCoV gjennom prøve, og godkjent Besetningsattest Helsestorfe. Begge har gyldighet i 12 måneder. 

 


 

Konsentrert slakting av sau

Som i fjor forventer vi mye saueslakting i sesongen. For å få en god avvikling av slakting, skjæring og salg, er det avgjørende at vi klarer å styre saueslaktinga utenom ukene med mest lammeslakting. Derfor ønsker Nortura å stimulere til konsentrert slakting av sau i starten og mot slutten av lammesesongen. 

I disse periodene har vi bedre kapasitet til å ta vare på sauen. I tillegg er det viktig at slakteriene har full konsentrasjon om å få nok lam ut i markedet i de mest hektiske ukene av sesongen. 

Prisløypa for sau er utformet med tanke på å stimulere til slakting før uke 36 og etter uke 43. 

Prisløype
Fra 3. september (uke 36) reduseres prisen til bonde med kr 4,00 per kg. Fra uke 43 trappes den opp mot ny topp fra 29. oktober (uke 44). Topp-prisen holdes så i fire uker før den trappes ned igjen 26. november (uke 48). 

 


 

Behov for å levere andre storfe enn det som opprinnelig var innmeldt

Fra tid til annen kan det være behov å bytte ut innmeldte individer med andre dyr. Av hensyn til ønske om effektiv bruk av arbeidstid henstiller vi om at bytting holdes på et minimum, vi vil gjerne være så effektive som mulig for å holde våre kostnader for deg som bonde nede.

Når bytte likevel må skje så er det viktig at vi får beskjed om dette så tidlig så mulig. Vi er i henhold Matloven pliktig til å sjekke (MKI) matkjedeinformasjon på individ nivå før vi registrerer mottak og slakter storfe.

Hvis vi ikke gjør dette kan vi få forsinkelser i slakting, feil kan skje videre i verdikjeden og du som produsent risikerer i verste fall at dyret blir kassert.

Ring oss, Nortura Medlemssenter på tlf. 48 12 04 00 helst innen onsdag uka før dyra skal hentes hos deg, senest dagen før henting, så hjelper vi deg med å sjekke MKI og foretar de endringene som er nødvendige.

På denne måten kan vi hjelpe hverandre i en travel hverdag.

 


 

Marked

Også kommende uke slaktes det relativt mye storfe. Ferieavvikling i industrien gjør fortsatt at det blir nødvendig å fryse inn storfe til reguleringslager.

Slaktingen av gris er på et helt normalt nivå, men det er noe mer enn markedet etterspør og det blir innlegg på reguleringslager også kommende uke.

Eggsalget i juli er som forventet, og egg fra frittgående høns dekkes greit. Som tidligere nevnt reduseres overskudd av buregg med førtidsslakting, men det kan neppe bli tilstrekkelig i sommer. Dermed blir det et egglager som over sommeren kan benyttes til eggprodukter.

 


 

Pris

Det er ingen prisendringer.