Nortura i Bondebladet uke 33/2018

"Halmtoget" går nå

Treskinga er i full gang på Østlandet og trønderne har også startet. Fortsatt er det mye halmareal som ikke er solgt. Men har du ennå ikke gjort avtale - begynner det å haste.

Storfe på beite

Halm i kombinasjon med kraftfôr, og det grovfôret du tross alt har klart å høste, vil for mange være nøkkelen til å komme seg gjennom vinteren uten å måtte redusere besetningen for mye. Men har du ennå ikke har gjort avtaler eller kjøpt halm, så er det viktig å komme på banen nå før toget går.      

Fordi transporten utgjør en stor del av kostnaden ved halm, er det lurt å først sjekke om det er konprodusenter i nærområdet ditt som fortsatt har halm til salgs. Bruk kontaktnett ditt, og snakk med kolleger som kanskje kjenner noen som kjenner noen osv.

Hvis det ikke gir resultater, så anbefaler vi Felleskjøpets halmformidlingstjeneste. Et verktøy som Nortura, Tine og Felleskjøpet Agri har etablert i samarbeidet for å sikre at mest mulig norske forressurser blir tatt vare på i dette kriseåret.

Nettstedet er laget for å koble kjøpere og selgere i ulike områder, og er samtidig et hjelpemiddel til å kartlegge hvor stort behovet er.

Gå inn på denne lenken
https://www.felleskjopet.no/kraftfor/halmformidling/

Legg deg inn som kjøper, med navn tlfnr, epost osv.
Det ligger en tilsvarende oversikt over bønder som har halm som kan selges.     

Finn en selger, fortrinnsvis så nærme som mulig. Ta selv kontakt for eventuelt å avtale kjøp.

Det er viktig at du melder behovet nå før treskingen, da det ikke er sikkert at halmen blir tatt vare på hvis kornbonden ikke har en viss sikkerhet for avsetning.   

Dersom du trenger hjelp til å kartlegge hva som vil være ditt behov for grovfôr framover kan du ta kontakt med rådgivere i Nortura, Tine eller Felleskjøpet, eller gå inn på våre medlemssider medlem.nortura.no.

 


 

Ingen panikkslakting så langt

Nortura slakter noe mer storfe enn normalt på den tida, men det skyves ikke storfe ut over avtale. Det er med andre ord fortsatt ingen ting som tyder på panikkslakting på grunn av tørken.

Dette er viktig da vi trenger å konsentrere kapasiteten om lam nå videre ut over høsten.  

Tørken bidrar naturligvis til ekstra spenning rundt årets lammesesong. Det ble påmeldt og slaktet en del mer enn normalt den første uka i august. Også denne uka ligger vi litt over fjoråret, og vi har derfor mer enn nok lam til å dekke etterspørselen så langt.  

Budskapet fra våre rådgivere er tydelig. Ikke meld inn lam som ikke er slaktemodne. Det er dårlig økonomi både for bonden og Nortura. I den grad du har mulighet, vil det alltid lønne seg å få lammene over 15,1 kg og O+ i klasse.

Råd om hvordan du best sluttfôring finner du på medlem.nortura.no

 


 

Dette er årets skolestartkampanje

Enkel forbrukerkonkurranse, god synlighet i butikk og gjensyn med populære reklamefilmer skal løfte påleggssalget.

«Alle har et favorittpålegg. Gilde har mange» ble først brukt i Gilde-reklame på nittitallet og ble igjen benyttet til skolestart i fjor. Årets kampanje bygger videre på dette.

- Vi har tatt med oss erfaringer og tilbakemeldinger fra i fjor og utviklet en ny og forhåpentligvis effektfull kampanje, forteller leder for trade marketing, Jon Tomassen.

- I år har vi laget en enkel forbrukerkonkurranse hvor de som kjøper et pålegg fra Gilde kan være med i trekningen av en smart matboks designet av Juli på sju år. Vi har også jobbet mer med butikkmateriell og hatt fokus på enkel og tydelig kommunikasjon, synlighet og gjenkjennelse til reklamefilmene.

I tillegg til god eksponering i butikk, vil kampanjen markedsføres på TV, kino og i sosiale medier. Reklamefilmene der skolebarn forteller om sine favorittpålegg og beste matpakketips har fått god mottagelse og vil derfor brukes igjen i år

 


 

Sjekkliste ved innmelding og levering av lam og sau

Medlemmer/leverandører i lammering melder inn sine dyr til lammeringlederen, som tar dette videre til Medlemssenteret gjennom en kollektiv innmelding fra ringen. De som ikke er med i lammering, melder inn sine dyr på vanlig måte til Medlemssenteret via Min side eller tlf. 48 12 04 00.

Ved innmelding oppgis:

 • Leverandørnummer
 • Antall lam
 • Antall sau
 • Ønsket leveringsuke
 • Eventuell samlasting og med hvem
 • Eventuell egentransport til slakteri
 • Om det er økologiske dyr, villsau, nisjedyr eller dyr i retur.
 • Signalmerker bestiller du fra Medlemssenteret eller hos lammeringlederen, unntatt for økologiske dyr der du bestiller merker hos Os Id
 • Andre beskjeder som er viktig for slakteri eller inntransport
 • Husk å melde fra om besetningen har restriksjoner pålagt av Mattilsynet

Ved levering:

 • Dyra må være samla og leveringsklare når dyretransportbilen ankommer
 • Dyra skal ha godkjente og lesbare øremerker, 1 elektronisk. Husk at du bare kan bruke årets merker på årets lam. Mister et dyr øremerket, så må du bestille erstatningsmerke. Dette er forskriftsbestemt og merkene blir også brukt ved kategorisering av dyr (om dyret er lam, ung sau eller sau) på slakteriet
 • Riktig antall dyr i forhold til innmeldte
 • Økologiske dyr, nisjedyr, villsau (ved blandingslass) og returdyr skal være signalmerket.
 • Dyra skal være tørre
 • Ulla bør være fri for merkemaling, flis, møkk og vegetabiler
 • Syke og skadde dyr skal ikke transporteres. Dyr som du er i tvil om er transportdyktige, bør settes til side og presenteres for sjåføren før opplasting. 

 


 

Marked 

Denne uka slaktes det ca. 4 600 storfe. Det er noe mer enn markedet etterspør og noe storfe må fryses inn også denne uka. Av gris slaktes det ca. 16 700 stk. Dekningsgraden er 97 prosent, noe som betyr at alle får om lag det de ønsker av fersk vare. Det er også fryst gris tilgjengelig på reguleringslager. Lammeslaktingen går litt ned igjen fra forrige uke, til ca. 6 700 stk. denne uka. Det antas at den uvanlig høye slaktingen forrige uke skyldes en kombinasjon av tørke og prisoppgang. I tillegg slaktes det ca. 2 200 sau. Markedet er ikke helt klar til å ta imot så mye småfe enda, så det går mot noe innfrysing. Eggsalget er høyere en kort periode i forbindelse ferieavslutning. Markedet blir i hovedsak dekket, men det kan bli litt avvik på enkelte pakninger av egg fra frittgående høner. For å redusere produksjonen av buregg blir det fra uke 34 en ny periode med noe førtidsslakting.

 


 

Pris

Fra mandag 13. august økes omsetningsavgiften på storfe med kr 0,50 per kg. Ny sats er kr 1,20 per kg.