Nortura i Bondebladet uke 39/2018

Nytt reguleringstiltak på gris og økt omsetningsavgift

Fra mandag 17. september økte omsetningsavgiften på gris med 80 øre per kg. Grunnen til det er at Omsetningsrådet har vedtatt et nytt reguleringstiltak på gris som skal bidra til å lette den vanskelige markedssituasjonen.

Smågris

Målet er å redusere overskuddet med 1500 tonn gjennom å slakte lette griser, dvs. slaktevekt 17-40 kg, det vil utgjøre ca. 30 000 griser. Tiltaket vil gi virkning i form av reduserte tilførsler i første halvår 2019. Kostnadsrammen for tiltaket er på 34 mill. kroner og det må hentes inn gjennom økt omsetningsavgift. 

Bakgrunnen for tiltaket er den krevende overskuddssituasjonen med 6000 tonn på reguleringslager og et prognosert overskudd i 2019 på 5400 tonn. Tiltaket er ikke alene nok til å skape balanse i markedet, men vil være et viktig bidrag på kort sikt.

Slakting av lettgris og smågris – Hva er forskjellen?

Mange har lurt på hva som er forskjellen på tiltaket slakting av smågris, som har vært gjennomført i sommer og slakting av ekstra lette griser, som Omsetningsrådet nå har vedtatt.

Slaktingen av ekstra lett gris, som er planlagt igangsatt fra uke 39, er et tradisjonelt markedsreguleringstiltak finansiert av omsetningsavgift. Svineprodusentene vil få vanlig smågrispris mens det er slakteriene som kompenseres for ekstrakostnadene ved å slakte så små gris. Målsettingen er at tiltaket skal bidra til å redusere tilførslene neste år med 1500 tonn. 

– Ordningen med "Slakting av smågris", som har blitt gjennomført vår og i sommer, er et virkemiddel som Nortura har gjennomført og finansiert på egen kjøl. Målsettingen har vært å redusere det store overskuddet av smågris i Norturasystemet og tiltaket har vært delfinansiert ved et trekk på 10 kroner per omsatt smågris, sier informasjonssjef medlem, Tor Olav Brandtzæg.   

– Når Omsetningsrådet nå har vedtatt slakting av "ekstra lett gris" avslutter Nortura sin egenfinansierte smågrisslakting med umiddelbar virkning. 10 kroner per smågris har imidlertid vært alt for lite til å finansiere de løpende kostnadene ved tiltaket. Trekket vil derfor videreføres i en periode for å dekke opp noe mer av de samlede kostnadene Nortura har hatt med ordningen, sier Brandtzæg.   

 


 

Felles rutine for slakt i retur og nisje

Returslakt er en ordning som er etablert for å gi deg som produsent muligheten til å ta hjem eget slakt til forbruk i egen husholdning. Skal du fremby slaktet til andre er det ikke lenger Returslakt, men det vi kaller Nisjeslakt.

Vi har nå etablert felles rutiner og betingelser for retur av 4-beint slakt (storfe, småfe og svin) i Nortura. Hvis slaktedyr skal tas i retur, må disse meldes inn på avtaletype; RETUR. Dette er viktig slik at disse dyra kan tas ut av Norturas egen varestrøm. Innmelding kan gjøres via Min side eller ved å ringe medlemssenteret på tlf. 48 12 04 00.

Hvis du skal ta småfe i retur, kontakt medlemssenteret på telefon eller e-post medlem@nortura.no for å få tilsendt signalmerker. Griser merkes med egen klubbe av dyrebilsjåføren. Storfe trenger ingen signalmerker, men må være innmeldt på riktig individ med avtaletypen RETUR. På grunn av begrenset parteringskapasitet i september og oktober, oppfordrer vi til å unngå retur i denne perioden, spesielt storfe og gris.

Felles skjema og rutiner for Retur og Nisje finner du under Nyheter på medlem.nortura.no, eller enklest; søk på RETUR eller NISJE.

 


 

Nye Gilde Edelgris i butikk

Forrige uke lanserte vi nye Gilde Edelgris. Grisene har fått mer plass og flere muligheter for lek, aktivitet og avslapning. Lanseringen er et resultat av prosjektet Nortura har kalt for griseløftet.

– Dette er en stor satsning. Er det noen som har mulighet til å gjøre tiltak som monner er det vi som landets største svineprodusent. Målet er at 300 000 gris skal bli en del av dette i løpet av det første året, og på sikt at all gris som selges under Gilde skal oppfylle de nye kravene, sier konsernsjef Arne Kristian Kolberg, og legger til at mange av våre svineprodusenter har lenge gjort ekstra tiltak for dyrevelferden, og vi er glade for å endelig kunne formidle dette gjennom en egen produktserie. 

Gilde Edelgris-produktene er merket med en ny dyrevelferdsskala som skal gjøre det enklere for forbruker å vite hva som ligger bak. – Over 99% av alle norske griser holdes i innendørs driftssystemer og det er disse vi har valgt å konsentrere oss om når vi skulle gjøre tiltak som monner, sier veterinær og fagsjef i Nortura Ingrid Melkild.

 


 

Ny kampanje blåser liv i Gilde karbonader

Vil gjøre karbonadekakene mer populære også for de yngre familiene.– Vi ønsker å friste og inspirere til å spise Gilde karbonader litt oftere, denne kampanjen skal minne folk på at karbonadekakene er favorittmiddag for hele familien, sier markedssjef i Nortura, Maren Dølgaard Eid.

De siste ti årene har karbonadesalget vært stabilt. Men særlig de yngre familiene velger oftere andre enkle middagsalternativ foran karbonadene, som dermed har havnet litt i bakgrunnen. I tillegg til dette har også karbonadekakene fått økt konkurranse fra kjedenes egne merker og taper markedsandel. Målsetningen med kampanjen er å øke frekvens og markedsandel på Gilde karbonader og bidra til vekst i segmentet. 

– I sosiale medier vil vi ha fokus på å bruke karbonader på ulike måter med nytt og spennende tilbehør, sier Eid. 

Kampanjen er planlagt for flere kanaler og skal gå i uke 38 til 40. Den skal få bred oppmerksomhet på TV og digital video gir tilleggsdekning på strømmetjenester for den yngste delen av målgruppen. 

 


 

12 nye lærlinger til Rudshøgda i høst

Dette er ny rekord på ett år for Nortura Rudshøgda, og totalt er det nå 19 lærlinger, 5 jenter og 14 gutter, som ønsker å ta sin fagutdanning på anlegget.

Lærlingene fordeler seg på slakting, skjæring, foredling og teknisk avdeling. 

– Jeg har gått på restaurant- og matfag på Storhamar videregående skole og fikk kjennskap til faget blant annet gjennom besøk av Hans Petter Rasmussen på skolen. Jeg syntes skjærefaget hørtes interessant ut, og derfor valgte jeg å søke her, sier Dorthe Wetten som er lærling i skjæreavdelingen.  

– Vi er svært godt fornøyd med å få så mange lærlinger i våre fag, sier fabrikksjef Fred Bakkejord. – Det viser at noen tiltak vi har jobbet med over tid begynner å virke, 12 nye lærlinger på en gang det er ny rekord for oss på Rudshøgda. 

 


 

Marked

Denne uka slaktes det ca. 4 300 storfe og dekningsgraden er på 79 prosent. Det er fryst storfe tilgjengelig på reguleringslager, og en forsøker å bistå aktørene med tining så langt det lar seg gjøre. 

Av gris slaktes det ca. 18 600 stk. Det er mer enn markedet etterspør og det kan bli noe innfrysing.

Det slaktes fortsatt mye lam, selv om det er litt ned fra de to foregående ukene. Denne uka er det innmeldt opp mot 65 000 lam og 2 600 sau. Det går mot innfrysing av både sau og lam.

 


 

Pris 

Fra mandag 24. september reduseres avregningsprisen for lam med kr 1,80 per kg. Endringen skyldes redusert engrospris. Fra samme dato reduseres sesongtillegget for lam med kr 0,50 per kg. Samlet gir det en reduksjon i prisen på lam til produsent på kr 2,30 per kg.

Fra samme dato reduseres smågrisprisen med 30 kroner per stk. Det er knyttet til økningen i omsetningsavgift med kr 0,80 per kg fra 17. september.