Nortura i Bondebladet uke 40/2018

Gilde deiger relanseres

Gilde deiger skal skape konkurransefortrinn med nytt konsept og forbedret produkt. 

Gilde - Alltid norsk kjøttdeig

Det er ingen hemmelighet at det har blitt vanskeligere å få tak i deiger fra Gilde.

Dagligvarekjedene har de siste årene fokusert på deiger fra egne merkevarer, noe som har resultert i tapte markedsandeler for Gilde. Senior produktsjef Caroline Jilg-Scherven forteller at arbeidet med å snu denne trenden er i gang.

– På tross av at deiger er et relativt generisk produkt, er det mange gode grunner til å velge våre deiger fremfor andre. Disse konkurransefortrinnene skal vi nå løfte frem i større grad enn før. Ambisjonen er å ta en tydeligere posisjon og øke Gilde sin markedsandel.

Alltid norsk
Gilde deiger relanserer derfor nå deiger med et nytt konsept; Alltid norsk. Markedsføringen legger vekt på hvorfor det norske er bra med tanke på blant annet lokal verdiskaping og dyrehelse.

– Råvarene til Gilde-produkter er alltid fra den norske bonden. Vi kan garantere at råvaren vår alltid er norsk og har valgt å fokusere på det. Derfor vil det nå stå «Alltid norsk» med store bokstaver på deigene våre, sier Jilg-Scherven.

Resirkulerbar emballasje
For å hjelpe forbruker til å finne frem til nettopp Gilde sine deiger har produktene fått en helt ny og resirkulerbar emballasje.

– Designet er delikat, enkelt, tydelig og vil garantert øke oppmerksomheten i hyllene. I tillegg har vi endret deigskålene fra sort til transparent skål slik at plasten nå kan gjenvinnes, forteller Jilg-Scherven.

40 prosent økt holdbarhet
Som den tredje største middagskategorien har deiger en viktig rolle i dagligvarehandelen. Samtidig er det en produktgruppe som utgjør en del svinn for kjøpmann. Med dette i bakhodet har det vært gjennomført et møysommelig arbeid med å forbedre produksjonsprosessene i alle ledd. Resultatet har gitt en økt holdbarhet på hele 40 prosent på Gildes deiger av storfe.

– Økt holdbarhet er positivt for butikkenes økonomi, og forbedringene har også gitt et mer attraktivt produkt for forbruker - vi har fått en ferskere, friskere og rødere deig.

 


 

Nå får du fårefrikassé i medlemsbutikken Gilde Fårefirkasse

Nortura lanserer «Frikassé av får med saus og grønnsaker» i medlemsbutikkene i uke 40. 

Dette var ett av to nye produkter av sau som Nortura utviklet og presenterte for kjedene i høst, for å øke salget av sau. Fårefrikassé fikk dessverre ikke innpass hos dagligvarekjedene, men det er gledelig å likevel kunne tilby denne i medlemsbutikkene nå. 

«Frikassé av får med saus og grønnsaker» er et lettvint og godt produkt våre eiere i hvert fall må få mulighet til å teste det gjennom salg i medlemsbutikkene. Dersom mottakelsen blir god kan det jo føre til økt etterspørsel. Gi oss gjerne en tilbakemelding på hva du synes om produktet via Medlem Facebook. 

Fårefrikasséen skal være ute i Medlemsbutikkene i løpet av uke 40, men sjekk gjerne på forhånd om produktet er i din nærmeste butikk, slik at du ikke reiser bomtur! 

 


 

Islandsfôr til ammeku

Snitt på mottatte analyser på grovfôret fra Island viser en tørrstoffprosent på 48 %, energikonsentrasjon på 0,96 og råprotein på 176 g/kg tørrstoff (ts). Pris pr rundball er kr 1730,-, og med et antatt ts-innhold pr ball på 275-350 vil dette gi en pris pr kg ts på 6,30 - 4,50. I videre beregninger brukes pris pr kg ts kr 5,50.

Ammekua i tidlig drektighet vil ha behov for rundt 6-7FEm/dag, og vil med et fôropptak på 13 kg fôr eller 6,5 kg ts, dekke energibehovet. Opptakskapasiteten til kua vil med stor sannsynlighet være betydelig høyere enn dette. Ut fra franske beregninger på opptakskapasitet på opp mot 20-25 kg fôr, og på fri tilgang vil dyra øke holdet betraktelig. 

I tidlig drektighet vil Islandsfôr av denne kvaliteten bli for godt for ammekua. Den kan kombineres med for eksempel ubehandlet halm for å få mer struktur og fylleverdi på rasjonen. Denne kombinasjonen vil kunne gi en god rasjon med dekning på protein, energi og med en god fylleverdi. 

Under Storfe vises noen forslag på fôrplan som vil dekke krav til fylleverdi, energi og protein, samt mineraler og vitaminer til ammeku, basert på Islandsfôr. 

 


 

Avregningssammendrag på Min side

Avregningssammendrag med all statistikk på dine leveranser av slaktedyr finner du på Min side.

Års-sammendraget "levert hittil i år" står også på avregningsbrevet dersom du ikke leverer slaktedyr til Malvik. Nortura innfører som kjent en ny IT-plattform i selskapet, og leveranser til Malvik vil fra og med 1. oktober bli avregnet i nytt system. Års-sammendraget legges ikke over fra tidligere løsning. 

Dersom du leverer til flere fabrikker og Malvik er en av dem, vil sammendraget "levert hittil i år" på avregningsbrevet være ufullstendig. 

Avregningssammendrag med all statistikk på dine leveranser av slaktedyr finner du på Min side.

 


 

Nortura delte ut 60.000 smaksprøver på Dyrsku’n

Helga 14. til 16. september var Nortura på plass på flere områder under Norges største handels- og landbruksmesse i Seljord. Standen hadde som vanlig flott plassering i landbrukshallen sammen med Tine, Tine Haukeli Ysteri og Ekte Tynset.

– Det ble delt ut i overkant av 60.000 smaksprøver av Gilde- og Prior-produkter, sier salgsleder Torstein Dahl fornøyd.

– Dyrsku’n er en unik arena hvor vi får høre både nye innspill og ønsker fra besøkende. Produsenter og forbrukere har gitt klart uttrykk for at de setter pris på å treffe Nortura-selgere, som er skikkelige fagfolk, sier Dahl.

Nortura var også på plass med Gildes Ekte Tynset skinker, Santa Kristina og Æra. I tillegg ble samarbeidet utvidet med en stand på Sterke Nils-tunet i år. Her ble det skjæring av kje og lam med påfølgende grilling og smaksprøver

En stor takk til alle som har bidratt til at Dyrsku`n ble avviklet på en fantastisk måte. Se mer på medlem.nortura.no eller vår facebookside

 


 

Marked

Også denne uka slaktes for lite storfe til å dekke etterspørselen. 4 300 slakt gir en dekningsgrad på 80 prosent. De kommende par ukene ventes det noe større tilførsler pga. av at telledato er passert. Det er fryst strofe tilgjengelig fra reguleringslager.

Av gris slaktes det ca. 20 700 stk. denne uka. Det er mer enn markedet etterspør og i størrelsesorden 1 600 gris fryses inn til reguleringslager.

Denne uka er det planlagt slaktet ca. 60 000 lam. Det er 5000 færre enn forrige uke og selv om det fortsatt er høyt, kan det virke som toppen av slaktesesongen nå er passert. Det slaktes mer enn markedet etterspør og vi regner med at det blir innfrysing av ca. 5 000 lam denne uka. Det slaktes også ca. 3 000 sau og en del av det går til innfrysing.

Eggsalget er relativt bra i starten av høsten. Produksjonen av buregg er større enn markedsbehovet, og den reduseres med førtidsslakting. Reguleringslageret av egg er så langt bare litt lavere etter sommeren. 

 


 

Pris

Fra mandag 1. oktober økes avregningsprisen for gris med kr 0,40 per kg. Endringen skyldes økt engrospris i tråd med varslet prisopptrapping inn mot jul. Neste prisøkning er om to uker da engrosprisen øker med nye 40 øre.

Fra samme dato reduseres avregningsprisen for storfe med kr 1,60 per kg. Endringen skyldes redusert engrospris.

Avregningsprisen på lam reduseres med kr 1,30 per kg grunnet redusert engrospris. Samtidig fjernes sesongtillegget for lam slik at samlet reduksjon i prisen på lam til produsent blir kr 1,80 per kg.

Fra samme dato reduseres smågrisprisen med kr 20 per stk. Det er knyttet til prisnedtrappingen for slaktegris inn mot jul.