Nortura i Bondebladet uke 41/2018

Storfe 2019 med fokus på gardbrukerne 

Seks organisasjoner går sammen om å arrangere en ny storfekongress, Storfe 2019, på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen, onsdag 27. og torsdag 28. november 2019. De planlegger nå et skreddersydd program for storfebønder i hele landet. 

Logo Storfe 2019Arrangørene er de samme som sto bak Storfe 2012 på Fornebu og Storfe 2016 på Gardermoen: Felleskjøpet, Geno, Norsk Landbruksrådgiving (NLR), Nortura, Tine og Tyr. 

− Storfe 2019 er en dugnad fra alle organisasjonene. Avtale med hotellet er signert og programkomiteen er i full gang med å sette sammen et program som skal bli interessant og nyttig for flest mulig, sier Asgeir Svendsen i Nortura. 

Fokus blir retta rett mot gardbrukerne 
− Vi har med oss erfaringene fra Storfe 2016 og jobber nå med overordna tema for kongressen. Det er et mål å være mest mulig aktuelle i november 2019, sier leder i programkomiteen Rune Lostuen. 

− Etter denne sesongen ser vi at grovfôr kommer til å bli viktig. Det blir trolig en egen parallellsesjon der deltakere i prosjektet Grovfôr 2020 bidrar med resultatet fra prosjektet, sier han, og framhever beite, kalvoppdrett, ammeku, fruktbarhet og helse som andre aktuelle tema. 

− Klimasmarte løsninger blir stadig viktigere i landbruket. Her gjelder det få finne praktiske løsninger. Ny teknologi og optimalisering av gardsdrifta blir sentralt.

Målet er å ha klart et skreddsydd program for gardbrukerne før jul, og egen nettside med påmeldingssystem skal være oppe og gå på nyåret. Følg Storfe 2019 på facebook.com/storfe2019.

 


 

Utbetalt kvantumstillegg på gris 

Nortura har avregnet 18, 3 mill kr i kvantumstillegg 2. tertial for gris, tillegget er utbetalt.

Det er kun gris som avregnes tertialvis, storfe og fjørfe er gått helt ut av ordningen, mens småfe beregnes kun ved årsoppgjør. Egg avregnes forløpende gjennom året, og med en sluttberegning på nyåret.

Kvantumstillegget blir utbetalt etterskuddsvis tre ganger i året, hver 4. måned. Det skjer med to a konto-utbetalinger og et årsoppgjør på nyåret. Ved a konto utbetales tillegget for antall gris levert i det aktuelle tertialet i år. Satsene er da basert på årsleveransen året før. 

Se våre leveringsvilkår for beregning. Spørsmål kan rettes til Nortura Medlemssenter eller på e-post til medlem@nortura.no.

 


 

Fôring med ammoniakkbehandlet halm 

For mange blir fôring med NH3 behandlet halm en ny erfaring denne høsten og vinteren. I en video vi har lagt ut på vår facebookside gis noen gode råd fra en som har 25 års erfaring. 

Se filmen...Vår tidligere rådgiver Ingar Andersen som driver gården Huser Søndre sammen med kona Anita forteller om hvordan han fôrer sine ammedyr med halm.

Vi håper denne filmen kan være til nytte – se filmen fra facebook.com/medlemnortura

Har du spørsmål må du ikke nøle med å ta kontakt med en av Norturas rådgivere!

Noen viktige punkter å huske på:

  • Lufting av NH3 behandlet halm før bruk 3 dager på tørr halm, noe lengre tid om den er fuktig.
  • Fjern halm som muggent, misfarget eller forurenset av jord e.l.
  • Til ammekyr gis ca. 2 kg kraftfôr pr dag i drektighetstiden, økes i forbindelse med kalving – NB: Avhengig av størrelse på dyrene og fôropptak av halm!
  • Suppler med vitaminer og mineraler. Bolus gir ikke god nok dekning! – Strø mineralblandingen på kraftfôret på rengjort fôrbrett mens dyrene står i fanghekk.

 


 

Får ikke sendt ut nyhetsbrev

Vi skrev for noen uker siden at vi ville komme i gang igjen med utsending av nyhetsbrev på artikler fra medlem.nortura.no. Det viser seg at det ikke var så enkelt likevel.

Etter at vi gikk over på en ny- og redesignet medlem.nortura.no har vi ikke hatt muligheten å sende ut nyhetsbrev til de som abonnerer. Leverandøren jobber med å få til løsningen for dette, men det var en noe større utfordring enn de hadde regnet med.

Vi håper likevel at du får med deg nye saker som vi legger ut på ditt dyreslag, og vi deler også flere av sakene på Medlem Nortura sin facebookside.

 


 

Følg Nortura på Instagram

Om du ikke følger Nortura på Instagram så oppfordrer vi til å gjøre det, der kan du se nyheter fra oss, små tips, bilder, eller litt om hverdagslivet på fabrikkene våre.

Det er også veldig mange flotte bilder som er tagget Nortura på Instagram, legger du inn #nortura på dine bilder eller filmer så vil de siste vise i bunn på medlem.nortura.no.

Instagram Nortura SA

Instagram Nortura SA

 


 

Ikke meld ut storfe fra Husdyrregisteret før de er slaktet

For at storfe skal kunne slaktes må de finnes i Husdyrregisteret.

Hvis produsenter melder dyrene ut av Husdyrregisteret før de er mottatt på slakteriet skaper dette problemer for slaktingen. Ikke meld ut storfe fra Husdyrregisteret før de er slaktet og avregnet.

Når dyret tilgjengelig på din leveranse på Min side kan det meldes ut.

 


 

Marked

Storfeslaktinga tar seg som ventet litt opp etter telledato. Denne uka slaktes det ca. 4 900 stk. og dekningsgraden er 94 prosent. Markedet suppleres med fryst storfe fra reguleringslager.

Av gris slaktes det 18 800 stk. som gir 100 prosent dekning. Det tas også ut noe fryst gris fra reguleringslager. 

Lammeslaktingen er fortsatt høy med nærmere 65 000 innmeldt denne uka. Det er mer enn markedet etterspør og det går mot innfrysing av en god del lam. Det samme gjelder sau. 

 


 

Pris

Fra mandag 8. oktober reduseres avregningsprisen for lam med kr 0,50 per kg. Endringen skyldes redusert engrospris. Samtidig reduseres grunntilskuddet på lam med kr 0,50 per kg, slik at samlet reduksjon i prisen på lam til produsent blir kr 1,00 per kg. 

Fra samme dato reduseres avregningsprisene på storfe med mellom 12 og 22 øre per kg grunnet reduserte hudverdier, se prislisten.