Nortura i Bondebladet uke 42/2018

Dyrevelferdsprogram for slaktegris 

En samlet kjøttbransje vedtok i januar 2018 et eget dyrevelferdsprogram for slaktegris. Det viktigste tiltaket er at alle slaktegrisprodusenter skal samarbeide med veterinær om å ha gode og dokumenterte rutiner for å sikre god dyrevelferd i sin besetning.

Gris i bingen

Dyrevelferdsprogrammet stiller krav om systematisk dokumentasjon og regelmessige veterinærbesøk, loggføring av håndtering av sjukdom og skadde dyr, tettere oppfølging fra slakteriene og økonomiske sanksjoner ved avvik fra kravene. Grunnlaget for programmet er Helsegris, og Helsegris er nå klart til å ta imot registreringer fra produsenter av slaktegris.

Dersom ikke kravene i dyrevelferdsprogrammet blir overholdt, og avvik ikke blir lukket innen oppgitt frist, resulterer det i et trekk på slakteoppgjøret på 0,50 kr/kilo. Dette trer i kraft fra 1/1-2019. 

Ved hjelp av Helsegris skal status for dyrevelferden i besetningen dokumenteres. En godkjent Helsegrisstatus oppfyller kravene i KSL-svin.

Det er utarbeidet et hefte som gir korte veiledninger om kritiske kontrollpunkter som er avgjørende for slaktegrisvelferd. Dette heftet i papirform ble sendt til alle svineprodusenter eller delt ut av din dyrebilsjåfør i slutten av juni i år. 

Hva må du som leverer slaktegriser gjøre nå om du ikke har registrert deg?

  • Ta kontakt med veterinæren du ønsker å bruke og informer vedkommende om hun/han må registrere seg i helsegris.
  • Registrer deg selv i Helsegris og velg deg veterinær. Veterinæren må selv registrere seg i Helsegris for at du skal finne vedkommende.
  • Avtal veterinærbesøk og gå sammen gjennom besetningen og spørsmålene. Det er en del for bonden og en del for veterinæren.
  • Registrer deg og få gjennomført veterinærbesøket så fort som mulig for å unngå at alle må ha besøk i desember.

Informasjon er sendt ut på e-post til alle svineprodusenter, har du ikke mottatt informasjonen kan du finne den under medlem.nortura.no/gris. Ta kontakt med våre rådgivere og veterinærer om det er spørsmål.

Animalia administrerer og utvikler Helsegris, de vil også kunne besvare spørsmål rundt håndtering av programmet.

 


 

Viktig informasjon angående matkjedeinformasjon! 

Dyret du leverer til slakt må være det du har meldt inn – dvs. riktig individ med riktig individnummer. Feil matkjedeinformasjon på dyra du leverer kan føre til store tap både for deg og Nortura. 

I løpet av en uke fikk vi 9 storfe på Rudshøgda som holdt på å gå inn i varestrøm med feil identitet. Denne gangen viste det seg å gå bra, men i verste fall kunne det ha vært medisinerte dyr med tilbakeholdelsesfrist. 

Går et medisinert dyr inn i produksjon kan konsekvensen i verste fall være at et døgn med produksjon må kasseres.

Produsenten sitt ansvar
Det er du som produsent som har ansvaret for at dyra som leveres er friske og uten restriksjoner. Dette signerer du på når du skriver under på kjøreseddelen. Det er også produsenten sitt ansvar at Husdyrregisteret har de riktige opplysningene om dyra i buskapen. 

Dersom det leveres et annet individ enn det som er innmeldt til slakt – og dette skjer etter at fristen for rapportering av MKI (f.eks. ved hasteslakt eller ved bytting av individ når dyrebilen er på gården), skal det fylles ut egenerklæringsskjema, og meldes fra til medlemssenteret som sjekker MKI på dette individet. Dersom det ikke er mulig å få sjekket MKI, skal dyret ikke tas med. 

Må du bytte dyr
Når bytte likevel må skje så er det viktig at vi får beskjed om dette så tidlig så mulig.

Vi er i henhold Matloven pliktig til å sjekke (MKI) matkjedeinformasjon på individ nivå før vi registrerer mottak og slakter storfe. Hvis vi ikke gjør dette kan vi få forsinkelser i slakting, feil kan skje videre i verdikjeden og du som produsent risikerer i verste fall at dyret blir kassert.

Ring oss på 48 12 04 00 helst innen onsdag uka før dyra skal hentes hos deg, senest dagen før henting, så hjelper vi deg med å sjekke MKI og foretar de endringene som er nødvendige.

Se mer i artikkelen Sikre riktig informasjon om slaktedyr.

 


 

Auka betaling for å slakte sau etter sesongen

Frå veke 43 til og med veke 48 er det auka pris på sau, best pris i veke 44 til og med veke 47.

Omsetningsrådet vedtok i august at omsetningsavgifta på sau skal reduserast med kr. 2,- i vekene 43-48 (22. oktober - 30. november). Med auka engrospris og grunntilskot i vekene 44-47 (29. oktober - 23. november), gjer det at prisen i desse vekene er kr. 6,- per kg høgare enn i september og fram auken no i oktober.

Bakgrunnen er å få større mengde av saueslaktinga etter den tyngste lammesesongen. Det har kvart år vore stimulert til å slakte sauen utanom dei vekene med mest lam.

 


 

Ny KSL-standard fra 8. oktober

Nye krav og regler fra varemottakerne og myndighetene er nå oppdatert i KSL-standarden. Fra 8. oktober vil alle brukere finne den nye standarden inne på «Din side» i KSL. 

– Største endring i år er tilpassing til den nye Dyrehelseforskriften, sier KSL-sjef Tom Roterud i Matmerk.

– Vi må hele tiden tilpasse og justere oss etter nye krav og regler fra varemottakerne og myndighetene og sammen med faggruppene jobber vi kontinuerlig med å holde KSL-systemet oppdatert. Vi får også viktige innspill fra brukere av systemet og den norske bonden er god på å komme med forbedringsforslag, sier Roterud.

Den nye Dyrehelseforskriften innebærer først og fremst at dyreeier blir gitt et større ansvar for forebyggede helsearbeid, med krav til blant annet smittevernplan. Hensikten med de nye reglene er å hindre spredning av smitte mellom dyrebesetninger. 

Den nye KSL-standarden er lagt ut på «Din side» i KSL –pålogging din egen gard på www.ksl.no. Bortimot 37 000 bønder gjennomfører egenrevisjonen på nett og dette tallet øker for hvert år.

 


 

Fornyet sponsoravtale med kokkelandslagene

Nortura har fornyet generalsponsoravtalen med kokkelandslagene for fire nye år.

– Vi er veldig glade for at vi har fått på plass enda en avtale med NKL og kokkelandslagene, og vi er veldig fornøyde med det tidligere samarbeidet. NKL har som mål å jobbe med å styrke og utvikle norsk matkultur gjennom å satse på landslagene og jobbe med økt rekrutering til kokkeyrket. Dette er mål vi også deler og gleder oss veldig til å samarbeide om, sier salgsdirektør for Proff, Petter Brinchmann, og legger til at Gilde-logoen nå vil være synlig på brystet av kokkejakken.

Nortura Proff har de fleste «aksjene» i avtalen. Tidligere har fordelingen vært lik mellom Proff og Dagligvare.

Under kokke-VM i Luxembourg 24.-28. november, stiller kokkelandslaget med lam fra Gilde.

 


 

Marked

Storfeslaktingen er som ventet høy nå etter telledato. Denne uka slaktes det ca. 5 000 dyr. Det er litt mer enn markedet etterspør og det går trolig noen skrotter til innfrysing.

Av gris slaktes det ca. 21 200 stk. Det er også mer enn markedet etterspør og det blir noe innfrysing.

Det slaktes fortsatt mye lam, ca. 61 300 denne uka. Etterspørselen er også fortsatt ganske høy, men det blir likevel overskudd og god del lam til innfrysing. I tillegg slaktes det ca. 4 100 sau.      

Eggsalget er relativt bra i høst, og salgsaktiviteter bidrar til det. Produksjonen av egg fra høner i miljøbur er for høy, og den reduseres med førtidsslakting.

 


 

Pris

Fra mandag 15. oktober øker avregningsprisen for gris med kr 0,40 per kg. Endringen skyldes økt engrospris i tråd med varslet prisløype.