Nortura i Bondebladet uke 43/2018

Nortura med i samarbeidsprosjektet Unge bønders psykiske helse 

På Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober ble samarbeidsprosjektet Unge bønders psykiske helse lansert på et frokostmøte på Landbrukets hus. Nortura sammen med flere landbruksorganisasjoner er med i prosjektet. 

Prosjektet ledes av Mental Helse Ungdom og er et samarbeid med Norges Bondelag, TINE SA, Nortura SA, Norsk Landbrukssamvirke, Norsk Landbruksrådgivning, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Bygdeungdomslag og Ruralis.

Nortura var til stede under åpningen, og visekonsernsjef Hans Thorn Wittussen sier han er glad for at Nortura får være med som en av samarbeidspartnerne sammen med andre landbruksorganisasjoner og Mental helse ungdom.

– Dette engasjerer meg fordi ungdommen er framtiden for landbruket og skal vi lykkes med den, er det viktig at vi som enkelt mennesker er robuste mennesker - når utfordringer kommer. Vi har alle en psykisk helse og gjennom å spres kunnskap om hva som er klokt å gjøre for å unngå psykisk uhelse er etter min mening viktig, sier Wittussen. 

– Vi fikk også høre en sterk historie fra en ung bonde som selv har opplevd dette i familien, og dermed merket det sterk på kroppen, sier Eli Berven, nybrukerkoordinator i Nortura. Det var en flott markering av oppstarten på et viktig prosjekt. Frokostmøtet kan du også i ettertid se på livestream fra Norges Bondelag sin facebookside.

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud var også tilstede på frokostmøtet, her med bl.a. Lars Petter Bartnes fra Bondelaget. Foto: Anne Cathrine Wangberg, Norges Bondelag.Landbruks- og matminister Bård Hoksrud var også tilstede på frokostmøtet, her med bl.a. Lars Petter Bartnes fra Bondelaget. Foto: Anne Cathrine Wangberg, Norges Bondelag.

 


 

Nortura løfter grisen 
– Gilde Edelgris med dokumentert god dyrevelferd!

Griseløft

Vi har sannsynligvis verdens beste gris i Norge, det har tatt 20 år med avlsarbeid å utvikle den. Norsk Duroc på farssiden og en blanding av nederlandsk Yorkshire og norsk Landsvin på morsiden, grisen vår har produksjonsresultater i verdensklasse og kjøttet blir saftig og smakfullt. 

Gilde skal levere trygt godt kjøtt av beste kvalitet. Det stiller krav til den norske bonden. Sånn har det vært siden 1964 og sånn skal det fortsette. Derfor tar vi nå Gilde Edelgris et seg videre, vi vil igjennom tett samarbeid med våre leverandører sikre og dokumentere at Edelgrisen også har hatt et liv med god dyrevelferd. 

Derfor setter vi nå krav til enda tettere oppfølging av dyra, bruk av mye strø og rotemateriale, mer plass og krøll på halen. Dette synes kundene våre er flott og de vil gjerne selge disse produktene. 

Vi håper derfor at flest mulig av våre produsenter har lyst og mulighet til å være med å produsere griseløftgris. Vil du ha mer informasjon om hvilke krav som stilles og hva du må gjøre for å være med så ta kontakt med rådgiveren din på gris, så tar vi en prat om det!

Bli en griseløfter du også!

 


 

Noe forsinkelse på avregning av slaktedyr fra Malvik

Nortura innfører som kjent en ny IT-plattform i selskapet, og fra 1. oktober er alle slaktedyr levert til Malvik avregnet fra den nye plattformen. Det har vært noe forsinkelser i avregningsproduksjonen, og enkelte har opplevd at avregningen har kommet noe senere enn forventet.

Dette er i hovedsak på grunn av at vi må bruke mer manuell tid på å være sikkert på at oppgjør er riktige. Vi regner med å være ajour, og over på en normal avregningstid ganske snart.

For deg som leverer slaktedyr til Malvik er det noen endringer på avregningsbrevet. Det er uten sammendraget "leveranse hittil i år", kun bruttobeløp hittil i år står på avregningen. 

Avregningssammendrag med all statistikk på leveranser av slaktedyr finnes på Min side.

 


 

Meld inn på Min side!

Bruk Min side til å melde inn slaktedyr og livdyr, se hvilke dyr du har innmeldt, eller sjekke dine slakteresultater. 

Min side er mobiltilpasset, så det du kan gjøre fra din pc, kan du også gjøre fra din telefon eller nettbrett. Du logger inn på Min side fra medlem.nortura.no.

Webinnmelding på Min side er en svært enkel, rask og trygg måte å registrere innmeldinga på. I tillegg sparer du medlemssenteret for den jobben du selv kan gjøre. Innmeldingsfristen er også forlenget til kl. 06.00 onsdag, mens telefoninnmelding på 48 12 04 00 til medlemssenteret er tirsdag kl. 16.00. Innmelding på avtalevarestrømmer er kun på Min side.

Er du med i lammering, skal du melde inn til din lammeringleder som melder inn på vegne av deg. Nortura Medlemssenter delegerer rettigheter til Min side for lammeringlederen på vegne av deg, om du ikke har gjort dette selv. 

 


 

Marked

Som forventet slaktes det mye storfe nå etter telledato, ca. 5 200 stk. denne uka. Det er mer enn markedet etterspør og det går mot innfrysing av ca. 500 slakt.

Det slaktes også mye gris, ca. 22 000 stk. Det er noe mer enn markedet i utgangspunktet etterspør, men det ser ut til at innfrysing likevel unngås.

Lammeslaktingen har nådd toppen og er på vei ned, men fortsatt er det innmeldt over 51 000 lam denne uka. Etterspørselen går også ned og det er betydelig overskudd. Det ligger an til innfrysing av opp ca. 9 000 lam. Saueslaktingen tar seg noe opp nå etter prisoppgangen, men innfrysing unngås. 

 


 

Pris

Fra mandag 22. oktober økes avregningsprisen på sau og ung sau med kr 4,00 per kg, grunnet økt engrospris og redusert omsetningsavgift.