Nortura i Bondebladet uke 44/2018

Uten Nortura-kjøtt, egg og drikke, duger helten ikke

I oktober og november leverer Nortura kjøtt til soldater fra over 30 land i forbindelse med NATOs største øvelse, Trident Juncture.

– Nortura leverer det aller meste av kjøtt og kjøttvarer som forsvarets leirer trenger for å dekke sitt behov i den perioden øvelsen varer. Dette krever en stor innsats fra vår side både på innsalg, logistikk og produksjon, sier kjedesjef Johnny Hundershagen.

Størsteparten av øvelsen vil foregå mellom 25. oktober og 7. november. Det vil bli størst aktivitet i fylkene Trøndelag, Møre og Romsdal, Østfold, Oppland og Hedmark.

– De aller fleste fabrikker vil bli involvert i produksjon av produkter til forsvaret i denne perioden, sier han.

Hundershagen legger til at Nortura allerede kunne merke en økning i aktivitet mot militærleirene mot slutten av september i år.

– Det er veldig viktig for oss i Nortura å få leveransene til en så stor øvelse. Det er klart at det vil gi oss mye ekstra omsetning, men det vil i tillegg gi oss en meget nyttig erfaring gjennom hele vår verdikjede med å takle så store og krevende leveranser.

Øvelsen, Trident Juncture, er NATO-alliansens største øvelse, og en såkalt høyprofiløvelse. Det kommer rundt 50.000 soldater fra over 30 land og vil under oppholdet øve på å forsvare Norge, skriver forsvaret på sine nettsider.

Norsk tradisjonsmat må vel slå an blant NATO-soldatene
Norsk tradisjonsmat må vel slå an blant NATO-soldatene

 


 

Planlagt gjennomsnittlig engrospris 1. halvår 2019

Konsernstyret i Nortura har 23. oktober fastsatt Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 1. halvår 2019 innenfor volummodellen.

Storfe:
Nortura fastsetter Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe i 1. halvår 2019 til kr 60,50 per kg. Dette er en økning på kr 0,20 i forhold til dagens pris.

Lam:
Nortura fastsetter Planlagt gjennomsnittlig engrospris for lam i 1. halvår 2019 til kr 64,60 per kg. Dette er en videreføring av dagens pris.  

Egg:
Nortura fastsetter Planlagt gjennomsnittlig engrospris for egg i 1. halvår 2019 til kr 19,15 per kg. Dette er en reduksjon på kr 0,10 per kg i forhold til dagens Planlagt gjennomsnittlig engrospris. Prisreduksjonen tas med kr 0,20 per kg på egg fra høner i miljøinnredning og kr 0,10 per kg på egg fra frittgående høner.

Prisløyper:
Det vil bli informert om prisløyper for storfe, lam og egg med det første. Grunnlagsdokument for prissetting for storfe, lam og egg blir publisert på Totalmarked sine nettsider.

 


 

Svekket resultat i 2.tertial

Nortura sitt resultat før skatt i 2. tertial er 9 millioner i minus. Engangskostnader knyttet til omstilling er en viktig faktor for resultatet.

Arne Kristian KolbergEBITDA-resultatet for 2.tertial 2018 er 42 millioner svakere sammenlignet med 2.tertial i fjor, eksklusive omstillingskostnader på 96 millioner kroner.

Driftsresultatet i 2.tertial svekkes med 36 millioner kroner mot fjorår, eksklusive omstillingskostnadene.

– Vi gjennomfører mange krevende prosesser i et høyt tempo, og jeg er trygg på at effektene av dette vil bidra til et sterkere Nortura som er både lønnsomt og ansvarlig, sier konsernsjef Arne Kristian Kolberg.

Les mer om tertialresultatet.

 


 

Valgkomiteen ønsker innspill

Valgkomiteen i Nortura SA er i gang med arbeidet fram mot årsmøtet 2019 og ønsker alle innspill hjertelig velkommen.

– Vi er ennå i startfasen av jobben vår. På dette tidspunktet er det viktig for oss å få en best mulig oversikt over aktuelle kandidater både til styret og andre verv før vi på nyåret går i gang med konkrete vurderinger av kandidater, sier Ole Næss, leder i Norturas sentrale valgkomite.

Innspillene bes sendt skriftlig, enten som e-post eller brev innen 1. januar 2019 til Ole Næss, Aschimlinna 44, 2760 Brandbu.

Årsmøtet i Nortura 2019 foregår på Lillestrøm den 9. og 10. april.

Valgkomiteen i Nortura 2018 – 2019

Navn
Adresse
Telefon
Ole Næss, leder Aschimlinna 44, 2760 Brandbu 975 32 830
Berit Hundåla, nestleder Hundåla, 8666 Mosjøen 481 23 789
Reidar Kallestad Keilegavlsvegen 15, 5953 Fonnes 415 60 048
Sigbjørn Aadne Rød Rødveien 1, 3158 Andebu 905 83 475
Bente Bjerkeset Solenes Batnfjordsvegen 313, 6631 Batnfjordsøra 413 25 752
Bente Gro M. Slettebø Heiavegen 555 A, 4387 Bjerkreim 412 13 619


Gå inn på Eierorganisering for å få en fullstendig oversikt over hvem som i dag sitter i styret, kontrollkomiteen og valgkomiteen i Nortura, og som er de organene som velges på Årsmøtet.
 

Kom med innspill til de lokale valgkomiteene

Lokale og regionale valgkomiteer er nå i gang med å finne kandidater til kretsutvalgene og regionutvalgene, og vi oppfordrer deg også til å komme med innspill på kandidater til verva.

I alle lokale kretser skal kretsutvalget bestå av kretsleder, nestleder og medlemmer. Det velges også varautsendinger til regionutvalgene og medlemmer i valgkomiteen i kretsen.

Under Organisasjon/Eierorganisering finner du oversikt på hvem som er valgt i regionutvalget og kretsutvalget.

Under Valgkomiteen på samme sted ligger oversikter på hvem som er i valgkomiteen for både regionutvalget og kretsen. Kom med innspill på den- eller de personer du mener kan gjøre en god og viktig jobb for Nortura og den norske bonden.

Som Nortura-bonde er det viktig at du er med og påvirker hvem du vil skal representere deg som bonde oppover på alle nivå. Ikke alle kjenner alle gode kandidater, derfor er det viktig at du tar kontakt!


 


 

Marked

Det slaktes godt med storfe som normalt på denne tiden av året, ca. 4 700 stk. denne uka. Det er noe mer enn  markedet etterspør og det kan bli noe innfrysing til reguleringslager. 
 
Av gris slaktes det ca. 21 700 stk. Det er behov for ribbe og trolig blir alt skåret ferskt.
 
Lammesesongen er litt på hell og denne uka slaktes det ca. 41 000 lam. Etterspørselen er også fallende og det blir en god del innfrysing denne uka. Det slaktes som ventet mye sau nå etter prisoppgangen, ca. 16 600 stk., og noe går til innfrysing.  

 


 

Pris

Fra mandag 29. oktober økes avregningsprisen for sau og ung sau med kr 1,00 per kg, grunnet økt engrospris. Fra samme dato økes grunntilskuddet for sau og ung sau med kr 1,00 per kg. Samlet effekt på utbetalingspris til produsent er dermed kr 2,00 per kg. Fra samme dato fjernes grunntilskuddet for vær.