Nortura i Bondebladet uke 45/2018

Prisnedtrapping og slaktestrategi før jul

Fra mandag 3. desember starter den planlagte prisnedtrappingen for slaktegris. Dette gjøres for å få mer ferskt svinekjøtt før jul. Vi håper dermed at markedet kan dekkes med fersk norsk ribbe, og vi slipper å åpne for import. For å maksimere inntekta di er det viktig at du som svineprodusent tilpasser slaktingen til prisløypa.

Gris i bingen

Årets prisnedgang følger samme mønster som i fjor. Du som svineprodusent vil oppnå økonomisk gevinst ved å endre slaktestrategi i samsvar med prisjusteringen og markedets behov for ferskt svinekjøtt før jul.
 
Plan for prisnedtrapping før jul

  • Uke 49, fra 3. desember settes prisen på gris fra 85 til 90 kg ned med kr 0,30 per kg, gris fra 90 til 95 kg settes ned med 0,80 øre per kg og gris over 95 kg settes ned med 0,70 øre per kg.
  • Uke 50, fra 10. desember settes prisen på gris under 81 kg ned med kr 0,40 per kg, gris fra 81 til 85 kg settes ned med kr 0,80 per kg, gris fra 85 til 90 kg settes ned med kr 0,90 per kg, gris fra 90 til 100 kg settes ned med kr 1,10 per kg og gris over 100 kg settes ned med kr 0,60 per kg.
  • Uke 51, fra 17. desember settes prisen på gris under 79 kg ned med kr 0,40 per kg, gris fra 79 til 81 kg settes ned med kr 0,80 per kg, gris fra 81 til 85 settes ned med kr 0,90 per kg, gris fra 85 til 95 kg settes ned med kr 1,00 per kg, gris fra 95 til 100 kg settes ned med kr 0,70 per kg og gris over 100 kg settes ned med kr 0,50 per kg.

Utslaktingsstrategi
Følgende anbefalinger antyder maksimal slaktevekt for å unngå store trekk pr kg på slaktet.

  • Uke 48: Slakt all gris over 80 kg slaktevekt, tilsvarer ca. 118 kg levendevekt
  • Uke 49: Slakt all gris over 75 kg slaktevekt, tilsvarer ca. 110 kg levendevekt
  • Uke 50: Slakt all gris over 72 kg slaktevekt, tilsvarer ca. 106 kg levendevekt

Forutsetninger for beregna slaktestrategi:

  • Slakteprosent på 68 %
  • Tilvekst i slaktevekt på 5 kg pr uke, som tilsvarer 1,1 kg levendevekt pr dag
  • 7 dager mellom hver levering

Flere faktorer vil påvirke hvilken utslaktingsstrategi du bør velge i din besetning, blant annet puljetillegget. Ta kontakt med din lokale Norturarådgiver dersom du har spørsmål om rett utslaktingsstrategi for din besetning.

 


 

Prisløyper 1. halvår 2019

Konsernstyret i Nortura vedtok 23. oktober Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 1. halvår 2019. 

Det er satt opp følgende prisløyper for å ta ut de vedtatte prisene: 

Prisløype storfe:
Mandag 31. desember (uke 1): Engrospris opp 0,70 kr/kg
Mandag 4. mars (uke 10): Engrospris ned 0,80 kr/kg
Mandag 22. april (uke 17): Engrospris opp 0,70 kr/kg
Mandag 29. april (uke 18): Engrospris opp 0,70 kr/kg

Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris for 1. halvår 2019 som vil være kr 0,20 per kg høyere enn for 2. halvår 2018.

Prisløype lam:
Mandag 31. desember (uke 1): Engrospris opp 0,50 kr/kg
Mandag 14. januar (uke 3): Engrospris opp 1,00 kr/kg
Mandag 4. februar (uke 6): Engrospris opp 1,00 kr/kg
Mandag 25. februar (uke 9): Engrospris opp 1,00 kr/kg
Mandag 22. april (uke 17): Engrospris opp 4,00 kr/kg

Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris for 1. halvår 2019 som vil være på samme nivå som for 2. halvår 2018. 

Prisløype sau:
Ingen prisendringer.  

Prisløype egg: 
Fra mandag 31. desember (uke 1) reduseres engrosprisen for egg fra frittgående produksjon med kr 0,10 per kg og engrosprisen for egg fra miljøinnredning med kr 0,20 per kg. 

Samlet gir dette, som tidligere varslet, en gjennomsnittlig engrospris for 1. halvår 2019 som vil være kr 0,10 per kg lavere enn for 2. halvår 2018. 

Prisløype/prisprognose gris:
Prisløype for gris varsles på et senere tidspunkt. 

 


 

Prøvetaking BRSV og BCoV

Dere har nå mottatt utstyr for uttak av prøver for BRSV og BCoV. Nortura vil at alle skal ta ut prøve hvis det ikke er gjort siste året. 

Kjent status i alle besetninger vil hindre smittespredning i forbindelse med besøk, livdyrhandel og dyretransport. 

 


 

Har du full e-postkasse?

Vi sender ut endel e-post til dere eiere og leverandører – og får ved hver utsending noen i retur grunnet full e-postkasse. Her går du glipp av viktig og nyttig informasjon, og vi må behandle hvert enkelt retursvar i vår innboks.

Det kan være svært viktig informasjon til deg du da ikke mottar, som avregningsbrev, faktura, Eierbrev, nyhetsbrev, møteinvitasjon, faglig informasjon om ditt dyreslag osv. 

Har du ikke mottatt e-post fra oss så gå inn og sjekk om din kvote på e-postlagring er brukt opp – i tilfelle så må du slette e-poster, eller få utvidet kvote. Dette kan være viktig for deg, og også nyttig og ressurssparende for oss.

 


 

Nå er endelig fårefrikasseen i medlemsbutikkene

Nortura har lansert «Frikassé av får, med saus og grønnsaker» i medlemsbutikkene

Finn med fårefrikasséDette var ett av to nye produkter av sau som Nortura utviklet for å øke salget av sau. Fårefrikassé fikk dessverre ikke innpass hos dagligvarekjedene i første runde, men det er gledelig å likevel kunne tilby denne i medlemsbutikkene nå.

Dersom mottakelsen blir god kan det jo føre til økt etterspørsel.

Gi oss gjerne en tilbakemelding på hva du synes om produktet via Medlem Facebook.

 


 

Marked 

Denne uka slaktes det ca. 4 800 storfe. Det er litt mer enn markedet etterspør og noe vil bli fryst inn til reguleringslager.

Av gris slaktes det ca. 19 800 stk. Det gir en dekningsgrad på 93 prosent og det tas ut gris fra reguleringslager for å dekke behovet.

Lammesesongen er på hell både når det gjelder slakting og etterspørsel. Denne uka slaktes det ca. 25 700 lam, som er mer enn markedet etterspør. Saueslaktingen er som forventet høy nå som prisen er på topp, ca. 12 200 stk. denne uka.  Det vil blir fryst inn både sau og lam til reguleringslager.

Reguleringslageret av egg er nå nede på et normalt nivå etter fjerning av buregg ved førtidsslakting og relativt bra eggsalg i høst. Eggsalget har den helt siste tiden vært noe dårligere.

 


 

Pris

Fra mandag 5. november økes avregningsprisen på storfe med kr 0,70 per kg grunnet økt engrospris.