Nortura i Bondebladet uke 46/2018

BRSV og BCoV – kontrollprogram 
Alle storfeprodusenter skal ta prøve – det lønner seg!

Det er gjort beregninger som viser at disse virussykdommene BRSV og BCoV koster næringen ca 150 millioner pr år. Med oppdatert smittestatus fra alle storfebesetninger og fokus på smittebeskyttelse vil frekvensen av hoste og diare reduseres betydelig. Det vil gi mindre sykdom og redusert medisinbruk, og være et viktig bidrag for økt lønnsomhet og ikke minst en bedret dyrevelferd.

LOGOBRSV forårsaker smittsom luftveisinfeksjon. Både unge og gamle dyr angripes. Dødeligheten kan være opp til 40 % av kalvene. BCoV gir smittsom diare og luftveissjukdom. Den angriper også dyr i alle aldre.

Før vi startet Kontrollprogrammet, ble nesten halvparten av storfebesetningene årlig smittet med ett av eller begge virusene. 

Hold besetningen fri for virus
Ut fra alle prøvene som er sendt inn vet vi at bortimot 8 av 10 besetninger er virusfri. For å forebygge smittespredning er det veldig viktig å vite hvor det kan være virus. Spesielt trenger livdyrformidling og inntransport av slakt denne informasjonen for å smittesikre transport av dyr. Det samme gjelder for veterinærer, inseminører, rådgivere og annet servicepersonell. Det er også positivt og motiverende for deg som dyreeier å få svar på at det ikke er virus i besetningen.

Prøvetaking
Veldig mange besetninger er RØDE fordi de ikke har tatt prøve. Det oppfordres derfor til at alle tar årlige prøver. Alle besetninger med mordyr skal innen utgangen av oktober ha mottatt nødvendig utstyr for å kunne sende inn prøver. Prøvene analyseres for antistoff mot virus. Når antistoff ikke påvises indikerer det at dyra ikke har vært i kontakt med virus.

  • I ammekubesetninger tas blodprøve av 4 kalver over 6 måneder. 
  • I melkekubesetninger tas melkeprøve av fire 1. gangs-kalvere 

Nortura bidrar
Analysen av prøvene er gratis for alle. Prøvetaking i ammekubesetningene bør tas som blodprøver. Dette er en mer omstendelig prosess enn melkeprøver, og må utføres av veterinær. For å bidra til god oppslutning om prøvetakning vil Nortura refundere kr 1000,- pr besetning som sender inn blodprøver fra ammekubesetningene. Beløpet refunderes på nyåret 2019 på grunnlag av analyser registeret i dyrehelseportalen. Dette skjer automatisk, slik at du som Nortura produsent trenger ikke å foreta deg noe. 

Smitteforebygging
Når besetningen er dokumentert fri for virusene er det viktig å opprettholde GRØNN status. Det gjør du gjennom god smittebeskyttelse og ved å sette klare krav til besetninger du eventuelt skal kjøpe dyr fra. 

Se mer på våre nettsider under storfe og animalia.no.

 


 

Nå er det tid for å bestille øremerker

Nortura fortsetter å gi pristillegg for sau og lam med elektroniske øremerke. Ordningen er som før, kr 12 per dyr, avregnet på slakteoppgjøret. Bestiller du innen 22. november får du 25 % rabatt på elektroniske merker. Årets merketilbud skal du ha fått på e-post eller i posten. 

MerketilbudFor å oppnå medlemsrabatt på øremerker, bestiller du innen frist på www.osid.no eller returnerer bestillingsskjemaet i tilbudsbrevet du fikk fra OS ID og Nortura i november.

Du får mer rabatt jo tidligere du bestiller:

  • 25 % rabatt ved bestilling senest 22. november 2018
  • 20 % rabatt ved bestilling senest 20. januar 2019
  • 13 % rabatt ved bestilling senest 1. mars 2019   

Merkene mottar du i god tid før lamming. Husk å påføre forventa start på lamming når du bestiller, produksjon og utsending styres i stor grad etter disse opplysningene.

Fram til 30. juni får du samme rabatt ved tilleggsbestilling av øremerker som ved hovedbestilling. 

Hvis du ikke har mottatt tilbudet, ta kontakt med OS IDs kundesenter på tlf. 62 49 77 00.

 


 

God start på kampanjen "God November"

Årets førjulskampanje fra Gilde rulles ut i butikk. November er "mellomperiode" i butikken, lammesesongen er over, men jula har ikke begynt ennå. Derfor er dette en god tid for vennelag og andre sosiale aktiviteter. 

Kampanje

Mange ønsker også en forsmak på årets juleprodukter. I kampanjen kan forbruker vinne 2000 kroner til sitt eget novemberlag. Kampanjen støttes på Facebook og Snapchat - og engasjementet er allerede stort.

Kampanjen er positivt mottatt av våre kunder og ytre salg har gjort en god jobb med solide ordre, som har sikret mange ekstra disker med grunnfjellsprodukter fra Gilde. 

 


 

Biffakademiet med Modul 1

Biffakademiet er et utdanningstilbud for produsenter innen spesialisert kjøttproduksjon! Tilbudet er et samarbeid mellom TYR og Nortura hvor målgruppen er produsenter med bra kunnskap og erfaring fra storfekjøttproduksjon, men som ønsker å utvide kunnskapen på dette området betydelig. 

Biffakademiet skal ha et høyt faglig nivå hvor noen av lærerne er de beste fagfolka på sitt område i Norge. Kurset består av fire frittstående moduler. Hver modul er knyttet opp mot et tema; ammekua, kalven, ungdyret og driftsledelse/økonomi.

Neste samling Modul 1 blir gjennomført i Trøndelag på Scandic Hell, 4.-5. desember, og i Hedmark på Scandic Ringsaker, 12.-13. februar.

Påmelding, priser og program på medlem.nortura.no/biffakademiet.

 


 

Fjørfeskole for eggprodusenter

Nortura Fjørfeskole for eggprodusenter arrangeres på Ersgard på Stjørdalen, i flotte omgivelser 10 minutter fra flyplassen på Værnes, 15. - 16. januar og 12. - 13. februar 2019.

Ersgard på Stjørdalen

Kurset er et "A til Å-kurs" i produksjonen og inneholder mange temaer som er svært aktuelle i praktisk eggproduksjon. Det legges stor vekt på basiskunnskaper. Dyrevelferd går igjen som en rød tråd i programmet. Kurset dekker det offentlige kravet om dokumentasjon av kompetanse i henhold til holdforskriften.

Påmelding til Nortura ved Sverre Rædergård eller til din lokale produksjonsrådgiver innen 21. desember. Se mer informasjon i egen sak på Fjørfe.

 


 

Marked

Denne uka slakter Nortura ca. 4 400 storfe og med det er markedet dekket med norsk vare. 

Av gris slaktes det ca. 19 800 stk. Det er god etterspørsel etter gris nå og dekningsgraden er med det bare 75 prosent. Det tas ut gris fra reguleringslager for å dekke opp behovet. 

Det slaktes ca. 18 000 lam denne uka og om lag en tredjedel går til innfrysing. Det er fortsatt høy slakting av sau, selv om det gradvis trappes ned fra topp-uka som var uke 44. En del av sauen går også til innfrysing.

 Pris

Fra mandag 12. november reduseres avregningsprisen på lam med kr 1,00 per kg, grunnet endret engrospris.