Nortura i Bondebladet uke 48/2018

Kolberg går av som konsernsjef i Nortura

Konsernstyret har blitt enig med Arne Kristian Kolberg om at han fratrer som konsernsjef i Nortura, grunnet manglende resultatoppnåelse. Dette er pressemeldingen som ble sendt ut onsdag morgen 21. november.

Arne Kristian Kolberg, Foto: Erik Burås/STUDIO B13

Arne Kristian Kolberg, Foto: Erik Burås/STUDIO B13

Nortura har det siste året ikke oppnådd de resultater som styret har forventet. Konsernstyret har derfor blitt enig med Kolberg om at han fratrer sin stilling og forlater selskapet på grunn av manglende måloppnåelse, for svake resultater - samt krevende utfordringer i forbindelse med nytt IKT-system.

– Kolberg har de siste årene ledet selskapet gjennom mange store og krevende endringer. Jeg er takknemlig for den innsatsen han har gjort gjennom 20 år for Nortura og de siste fem som konsernsjef. Men i det siste er det dessverre for mange piler som peker i feil retning, og vi har ikke tid til å vente for lenge på betydelige forbedringer. Styret ser seg derfor nødt til å gjøre denne endringen nå, sier styreleder Trine Hasvang Vaag.

– Nortura har alle muligheter til å være et sterkt og lønnsomt selskap med dedikerte eiere, sterke merkevarer, og dyktige medarbeidere. Nå skal vi vende blikket framover og vi skal ha stort trykk på veien videre, sier Vaag.

Visekonsernsjef Hans Thorn Wittussen konstitueres som ny konsernsjef, mens konserndirektør for produksjon, Lisbeth Svendsen, konstitueres som ny visekonsernsjef.

– Jeg er takknemlig for å ha fått lede Nortura gjennom de siste årene og har hatt stor motivasjon for å lykkes, sier avtroppende konsernsjef Arne Kristian Kolberg.

– Når jeg nå ikke klarer å oppnå de resultatene som styret forventer, er det deres rett og plikt å gjøre noe med det. Det har jeg full respekt for, og jeg vil ønske konsernet all lykke til videre.

Konsernstyret starter umiddelbart arbeidet med å rekruttere ny konsernsjef.

 


 

Pris- og grunntilskotsendring på sau, lam og vêr etter nyttår

Konsernstyret har gjort vedtak om uendra engrospris på lam i fyrste halvår 2019. På grunn av prisnedtrappinga gjennom sesongen, kan ein justere opp engrosprisen etter nyttår for å koma ut med uendra engrospris. 

Betre marknadsbalanse på lam gjer at ein også kan redusere omsetningsavgifta og grunntilskotssatsen blir auka i februar.

Pris- og grunntilskotsendring på lam etter nyttår

Dato Veke nr Årsak til endring Endring
1. januar 1 Redusert omsetningsavgift (kr 0,90) og auka engrospris (kr 0,50) + kr 1,40
14. januar 3 Auka engrospris + kr 1,00
4. februar 6 Auka grunntilskot (kr 1,00) og auka engrospris (kr 1,00) + kr 2,00
25. februar  9 Auka engrospris + kr 1,00
22. april 17 Auka engrospris + kr 4,00


For sau er det stabil pris, men vi får ein auke i grunntilskotet frå nyttår med kr 1,10. 

For vêr blir det ein grunntilskotsoppgang på kr 5,- frå 25. februar (veke 9). 

 


 

Pass på temperatur i egglageret 

Sjekk temperaturen langs golvet i kjølerommet nå i vintermånedene, unngå at kald luft fra dør eller port kjøler ned de nederste egga på pallen slik at de kommer ned mot frysepunktet. 

Når egga så kommer på eggbilen blir de stående i 8-12 grader og det er da fare for at det oppstår kondens med konsekvens at egga blir fuktige. Fuktige eggeskall kan medføre kvalitetsforringelse, mugg og i verste fall forråtnelse. Om det viser seg at temperaturen ved golvet er for lav, anbefales det å legge noe isolerende foran porten/døra. Eventuelt sette på en vifteovn med varme for å få bevegelse i lufta. 

Temperaturen i hele kjølerommet skal også vinterstid ligge mellom 8-12 grader. 

 


 

God kvalitet på årets lam

Lam på hengTil og med uke 45 i høst er det slakta 653 tusen lam i Nortura, dette er ca 1200 flere enn til samme tid i fjor. Kvaliteten er også veldig bra med middelvekt på 18, 9 kg, og stjernelam-andel på 80 %.

Det har vært god dekning i markedet gjennom hele sesongen, og ikke minst viktig er økt salg i slutten av august og i starten av september.

Ut over sesongen er salgsindeksene under fjoråret, og det viser hvor viktig tidlig levering og slakting er for det totale salget.

Totalt har salget av ferske lam og sau økt med 4,5 %, eller 213,5 tonn. Industrisalget har økt med 19 %, eller 498 tonn, det er nok en vesentlig grunn at det var stort salg av frosne lam fra reguleringslager i forkant av sesongen i fjor.

Det er også økt salg av lam gjennom Norfersk, mens salget av Gilde-merket lam har dessverre gått ned. 

 


Gavepakning

 

Kjøp julegaven fra Tiriltunge.no

I nettbutikken Tiriltunge.no kan du bestille Gilde spekepølser i gaveeske, eller vår populære Gilde Rødvinspølse snabb.

Det som inngår i den populære gaveesken er Rødvinspølse snabb 350 gr, Sognemorr snabb 250 gr og Fjellbit 250 gr. 

Det er også pinnekjøtt fra Vestlandet, og andre produkter av spekemat produsert av Nortura i nettbutikken til Tiriltunge.no.

 


 

Marked

Det slaktes mye storfe denne uka, ca. 5 300 stk. Det er nesten 700 mer enn en gjennomsnittlig uke i oktober og november. Med det er markedet dekket med norsk storfe, og alt blir solgt ferskt.

Grisslaktingen er som forventet høy nå som det nærmer seg julesesongen. Det slaktes nærmere 23 800 gris denne uka og dekningsgraden er 78 prosent. I tillegg til fersk gris suppleres markedet med gris fra reguleringslager.

Lammeslaktingen går mot slutten for denne sesongen. Denne uka slaktes det ca. 6 500 lam og om lag en tredjedel fryses inn til reguleringslager. Saueslaktingen reduseres også kraftig denne uka til ca. 2 400 stk. Noe går til innfrysing.

 


 

Priser

Fra mandag 26. november reduseres avregningsprisen for sau og ung sau med kr 4,00 per kg. Det skyldes endringer i engrospris og grunntilskudd.