Nortura i Bondebladet uke 5/2018

DNT feiret 150-årsdag med Gilde pølser

Søndag 21. januar arrangerte Den norske turistforening «Verdens største utebursdag» over hele landet.

Over 40 000 deltok på 140 ulike steder i landet. På Sognsvann i Oslo var 3000 innom for aktiviteter og pølsegrilling i strålende sol. Arrangementet fikk stor oppmerksomhet i media og høstet mye ros.

– Pølsegrilling sto høyt på lista for mange. Vi hadde en fin ordning med fem bålpanneplasser og delte ut pølser på grillspyd som man kunne grille selv. Her var det full trøkk hele dagen. Det er liten tvil om at Gilde var veldig synlige denne dagen, forteller DNT.

Nortura har en treårig samarbeidsavtale med Den Norske Turistforening (DNT) gjennom merkevaren Gilde. Samarbeidet er en av Nortura sine største sponsoravtaler.

Styreleder i DNT Berit Kjøll, og Klima- og miljøminister Ola Elvestuen feiret med Gilde pølser. Foto: Silje Thoen
Styreleder i DNT Berit Kjøll, og Klima- og miljøminister Ola Elvestuen feiret med Gilde pølser. Foto: Silje Thoen

 


 

Oppdater adresse og opplysninger på Min side

Vi har behov for din e-postadresse ved utsending av nyhetsbrev og annen rask informasjon, har du ikke lagt den inn vil du gå glipp av nyttig info. På Min side kan du også melde deg på varsel om prisendringer på sms.

Min side

Oppdater e-postadressen på Min side
Sjekk at din e-postadresse ligger inne på Min side når du skal melde inn dyr. Om du oppdaterer du adressa di i Produsentregisteret på nett så henter vi den riktige derfra.

Se også til at e-postadressen er riktig skrevet. Vi får også e-post i retur på grunn av feil i adressen. Det kan være bare en bokstav, eller et tegn.

Få markedsinfo på sms
Er det varslet prisendringer, nye avregningspriser? Vi har et tilbud der du kan motta sms-meldinger om dette. Da må du gå inn på Min side under Leverandør ⇒ Min profil og velge ditt dyreslag.

Vei- gateadresse
Det er viktig at du som har fått ny veiadresse (veinavn og husnummer) melder fra om dette. Innføring av gateadresser i flere kommuner gjør at post som ikke inneholder fullstendig adresse ikke kommer fram til deg.

Du kan gjerne sende oss en e-post på medlem@nortura.no med din nye adresse, husk da å skrive ditt leverandørnummer i meldingen.

Invitasjon til kretsmøtet

Du som medlem inviteres til kretsmøtet i din krets. Kretsmøtene arrangeres i uke 8 og 9, og du finner en oversikt i kalenderen på medlem.nortura.no.

Invitasjonen sendes til deg på e-post, og har vi ikke din riktige e-postadresse får du den i posten. Det er da viktig at vi har din riktige adresse for at du skal få din invitasjon!

 


 

Ny Ingris tilvekstdel klar til bruk

16. januar ble det lansert en ny versjon av Ingris tilvekstdel. Tilvekstdelen er laget for å gi oversikt og resultatmåling hos avvent smågris og slaktegris.

Den nye versjonen har mange små og store forbedringer. Et forbedret design skal gjøre den enklere og mer brukervennlig. Den er tilpasset for bruk også på mobil.

Ingris er et verktøy som er laget for alle former for svineproduksjon. Verktøyet lar bonden registrere alt som skjer i besetningen som bedekninger, grisinger og avvenninger. Samt helseregistreringer, fôrforbruk, og kostnader.

Den nye applikasjonen for smågris og slaktegris gir deg som produsent en oversikt over dyr, fôr og hendelser per avdeling. Dette skal gjøre det enklere å være ajour med registreringene samt gjøre det lettere å oppdage mangler eller feil i registreringene. Slakt og livdyrkjøp kommer inn fra slakteriene og kan fordeles automatisk til rett avdeling dersom man definerer dette i applikasjonen. – Vi jobber også får at kjøp av kraftfôr skal komme inn fra fôrfirmaene. Dette kan per nå registreres manuelt, sies det fra Animalia.

– Det vil lanseres forbedringer og nyheter utover året. Så fort kraftfôrkjøp er på plass vil vi ta fatt på arbeidet med å få inn helse- og medisinregistringer. Vi vil deretter ta fatt på arbeidet med å vise trender og utvikling av noen nøkkeltall, noe som skal gjøre det lettere for produsent å følge opp produksjonen underveis.

Ta kontakt med din rådgiver for hjelp.

 


 

Er dyreholdet ditt registrert korrekt?

Det er et krav i regelverket at alt husdyrhold av storfe, småfe og svin skal være registrert hos Mattilsynet. Kravet gjelder uansett antall dyr på produksjonsenheten.

Det vil si at er du registrert med storfe som husdyrhold og anskaffer en gris, må også grisen meldes inn som dyrehold. Kravet gjelder også for hester som skal gå til slakt. Registrering av dyreholdet gjøres gjennom Altinn til Mattilsynets skjematjenester for Husdyrregisteret.
 
Formålet med registreringen er at Mattilsynet skal ha en oversikt over husdyrholdet, f.eks. ved beredskapssituasjoner der det er viktig å kunne lokalisere bestemte dyrearter for å hindre spredning av smittsomme dyresykdommer.

Etter pålegg fra Mattilsynet arbeider Nortura SA med en løsning som vil innebære at det ikke er mulig å melde inn dyr til slakt, dersom dyreholdet ikke er korrekt registrert. Den nye løsningen vil bli tatt i bruk i løpet av 2018. Manglende registrering av dyreholdet betyr forsinkelse i forbindelse med slakteprosessen, samt administrativ oppfølging fra Mattilsynet av både slakteri og produsent.

Vi oppfordrer derfor allerede nå alle våre produsenter til alltid å registrere alle dyrearter som man har og planlegger å slakte som et dyrehold hos Mattilsynet.

 


 

Marked

Det har som forventet vært litt lavere slakting av storfe i januar enn tidligere år pga. endret telledato. Denne uka slaktes det ca. 3 700 storfe og dekningsgraden er 60 prosent. Markedet suppleres med storfe fra reguleringslager og kvoteimport.

Slaktingen av gris er stabil med ca. 19 400 stk. denne uka. Med det er dekningsgraden 100 prosent og vi unngår innfrysing.

Det slaktes lite småfe nå, men likevel litt mer enn markedet tar unna. Noe går derfor til innfrysing.  

 


 

Pris

Avregningsprisen for storfe og kalv reduseres med kr 0,15 per kg, og for egg med kr 0,12 per kg fra mandag 29. januar. Prisendringen er grunnet trekk som er varslet i Eierbrev 18. januar.