Nortura i Bondebladet uke 6/2018

Bedre dyrevelferd for grisen

Alle leverandører, ansatte og innleide underleverandører plikter å følge regelverk gjeldende for god dyrevelferd både i kraft av det engasjementet vi har som ansatt/innleid og/eller som leverandør til Nortura.

Rådgiver med smågrisHvis du har en eller flere syke griser i fjøset ditt, skal den/de ha tilsyn flere ganger daglig – dette er et forskriftskrav. Det vil si tilsyn minimum to, og optimalt flere ganger for dag.

Det er også en plikt å finne ut hva som feiler grisen og sette inn forebyggende, behandlende og miljøtiltak for å sikre at den syke grisen ikke lider unødig:

  • Sett alvorlig syk gris i sykebinge.
  • Ring veterinær når du har syk gris.
  • Etabler avtale om forebyggende helsearbeid med en veterinær for å jobbe systematisk for å unngå syk gris og sikre behandling av de som blir syke.

Husk at det alltid skal sørges for at dyr i sykebinger har tilstrekkelig varme og strø, og er sikret tilgang på vann og fôr.

Avliv gris som er syk og ikke blir behandlet, eller ikke blir frisk etter behandling og sykepleie.

Nortura vil også kreve dokumentasjon på at alle som leverer gris til oss har tilgjengelig kompetanse på avliving av gris. Vi har holdt og holder for tiden mange kurs i avliving av gris, ta kontakt hvis du trenger et slikt kurs.

Forskriften om hold av svin sier at forebyggende helsearbeid skal gjennomføres. Det vil si at en går gjennom hvilke helseplager grisen har i besetningen og at det settes inn forebyggende tiltak mot disse.

For mer informasjon ta kontakt med rådgiverne og veterinærene våre.

Egen informasjon er også sendt ut til alle svineprodusenter som har levert gris- og registrert sin e-postadresse hos oss.

 


 

Årets kretsmøter i Nortura 2018

Nortura inviterer alle eiere til årets kretsmøter som starter 19. februar og går fram til 2. mars. Innen årsmøtet går av stabelen den 10. - 11. april skal det være gjennomført kretsmøte i alle 142 kretsene og RU-møter i de 6 regionene i Nortura.

KretsmøteKretsene i Finnmark møtes på Finnmarkssamlingen i Karasjok, i tillegg er det flere andre kretser som har fellesmøter.

Vil du vite mer om hvordan Nortura planlegger å møte framtida og har du spørsmål og innspill til ledelsen av selskapet, så er kretsmøtet riktig arena.

Saksliste for kretsmøtet:

  1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste.
  2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA. Orientering om drifta og markedssituasjonen – hva er Norturas største utfordringer nå.
  3. Åpen post – lokale saker
  4. Valg

Årsmelding for Nortura SA 2017 legges ut på våre nettsider torsdag 15. februar.

Se egen oversikt

 


 

ROS-analysen klar

Finn Avdem med ROSAlle som leverte minst 15 lam til Nortura i 2017 får i desse dagar ROS-analysen (Resultat Oversikt Slaktedata). Det er 7 555 Nortura-sauebønder som får ROS-analysen for 2017. Dette er 117 fleire enn i 2016.

– ROS-analysen er ei attendemelding på slaktekvaliteten på lamma du leverte i fjor på grunnlag av slaktedata som ligg inne. God slaktekvalitet er spesielt viktig når vi skal auke salet. Du får høve til å samanlikne deg med middelet av alle medlemmer i Nortura og dei 25 % beste, seier fagsjef småfe i Nortura, Finn Avdem.

Du får også samanlikna deg med middelet i eigen landsdel.

– Den viktigaste samanlikninga gjer du med deg sjølv, ta difor fram ROS-blankettane for dei siste åra og sjå på utviklinga når det gjeld slaktekvaliteten på lam. Set deg kvalitetsmål for 2018 og legg ein plan for korleis du skal nå måla, gjerne saman med ein rådgjevar frå Nortura, seier Avdem.

 


 

Norilia-ull på catwalken

Norsk ull på catwalken. Foto: Indigital images. Elisabeth Stray Pedersen, som står bak merket ESP, er blant de nye norske designerne som har utmerket seg den siste tiden. Hun satser på norsk ull som råvaremateriale i produktene sine, og Norilia er stolt leverandør.

Kolleksjonen vakte oppmerksomhet under moteuken Oslo Runway nylig, og høster god kritikk både nasjonalt og internasjonalt.

Pedersen bruker Norilia-ull og har samarbeidet med Norilia helt fra starten av. Hun har fokus på kortreist og bærekraftig mote – en tydelig trend den siste tiden.

Ulvang har gjort det, og senest ved nyttår lanserte Aksel Lund Svindal en kleskolleksjon der en av jakkene er fôret med norsk saueull.

– Vi opplever god etterspørsel etter norsk kvalitetsull både fra norske og utenlandske kunder. Flere av våre kunder øker sin satsning på norsk ull, og vi har også fått flere henvendelser fra norske designere og merkevarer som ønsker å se på muligheten for å ta i bruk norsk ull, sier Marion Tviland, leder for ullavdelingen i Norilia.

Foto: Indigital images.

 


 

Marked

Denne uka slaktes det ca. 3 700 storfe og dekningsgraden er 58 prosent. Det er som forventet lavere slakting på starten av året enn tidligere år pga. endret telledato, men vi regner med at slaktingen vil ta seg opp i mars og utover våren. Markedet suppleres med storfe fra reguleringslager og kvoteimport.

Griseslaktingen har vært stabil nå i starten av året. Denne uka slaktes det ca. 19 300 stk. Det er noe mer enn markedet etterspør og 800-900 gris legges på reguleringslager.

Av småfe slaktes det nesten 3 000 lam og ca. 500 sau. Det er ikke avsetning for alt dette i markedet og noe må dermed legges på reguleringslager.

Eggmarkedet totalt er i ganske god balanse i vinter, men det er behov for endring i produksjon fra høner i miljøbur til frittgående. Egglageret for produksjon av eggprodukter er relativt lavt.

 


 

Pris

Fra mandag 5. februar økes grunntilskuddet med kr 0,90 per kg for lam og kr 1,00 per kg for sau og ung sau.

Fra samme dato reduseres avregningsprisene for storfe med mellom 11 og 18 øre per kg grunnet reduserte hudverdier.