Nortura i Bondebladet uke 7/2018

Vi skal ha god dyrevelferd i alle slaktegrisbesetninger

God dyrevelferd er viktig for dyra, for bønder og forbrukere. Når forbrukerne og resten av samfunnet får inntrykk av at dyrevelferden ikke er god nok, rammer det hele husdyrnæringa.

Gris i bingen

Bransjen setter nå i gang et dyrevelferdsprogram i slaktegrisbesetninger. Det viktigste tiltaket er at alle slaktegrisprodusenter skal samarbeide med veterinær om å ha gode og dokumenterte rutiner for å sikre god dyrevelferd i sin besetning.

Dette er et initiativ fra en samlet kjøttbransje.

Vi som varemottaker trenger å føle oss trygg på at våre leverandører tar dyrevelferd på største alvor. Produsenter som ikke tilfredsstiller kravene i dyrevelferdsprogrammet, og ikke lukker avvik innen oppgitte frister, vil få et trekk på slakteoppgjøret.
 
Innhold i dyrevelferdsprogrammet for slaktegris
Grunnlaget for programmet er Helsegris. Helsegris er et digitalt system for dokumentasjon av og oppfølging av helse og velferd i svinebesetninger.

Det jobbes nå med å utvikle en modul for slaktegrisbesetninger. Når denne er ferdig utviklet skal slaktegrisbesetningene dokumentere driften i Helsegris. Besetningene skal også samarbeide med veterinær om regelmessige besøk. Det skal være et minimum antall veterinærbesøk bestemt av størrelsen på slaktegrisbesetningen.    

Ved disse besøkene skal veterinæren og produsenten sammen gå gjennom og ved hjelp av Helsegris, dokumentere status for dyrevelferden i besetningen.

En godkjent Helsegrisstatus oppfyller kravene i KSL-svin.

Kritiske kontrollpunkter som er avgjørende for slaktegrisvelferd og som alltid skal gjennomgås og dokumenteres er:

  • Bruk av strø- og rotemateriale
  • Forekomst av halebiting på dyra i besetningen og registrert på slakteriet (USR)
  • Oppfølging av sjuke og skadde dyr, inkludert rutiner for korrekt avliving
  • Oppstalling og dyretetthet
  • Fôr- og vanntilgang

Slakteriene vil følge opp de av sine besetninger som har avvik på disse kontrollpunktene.

Alvorlige avvik skal rettes umiddelbart.

Produsenten skal sørge for at den som har ansvaret for stellet i besetningen har kunnskap om de kritiske kontrollpunktene for slaktegrisvelferd. Røkterens kompetanse og evne til å se det enkelte dyret er en forutsetning for å kunne tilrettelegge for god dyrevelferd i besetningen. Nortura vil også ha krav om dokumentasjon på at alle som leverer gris til oss skal ha tilgjengelig kompetanse på avlivning av gris.

Mer informasjon om dyrevelferdsprogrammet på medlem.nortura.no

 


 

Bransjeavtale om KSL

En ny revidert avtale for kjøttbransjen i Kvalitetssystem i landbruket (KSL) er undertegnet av alle slakteriene i Norge og Matmerk, og trer i kraft 1. april 2018.

Selve regelverket er det samme, men oppfølgingen av både bonde og slakteri blir tettere, og konsekvensene strengere.

De fleste vil ikke merke noen endring med den nye bransjeavtalen. Derimot vil de som ikke har etablert internkontrollsystem slik som KSL eller har avvik nå få 20 % trekk i oppgjørspris når de leverer dyr til slakteriet. Årsaken er at slakteriene må ha egen varestrøm for kjøtt fra gårder uten KSL.

– Vårt samfunnsansvar er å levere trygt norsk kjøtt til forbrukerne. Samfunnet forventer at vi følger reglene myndighetene har laget for dette, blant annet gjennom krav i Matloven. Næringa har valgt å bruke KSL som internkontrollsystem. Da er det viktig at vi følger opp våre forpliktelser, sier direktør for bransje og marked i Nortura Rolf Gjermund Fjeldheim.

– Avtalen er viktig for å skape tillit til norsk mat og til Nyt Norge-merket.

Les hele saken

 


 

Prior Kalkunbacon best i testPrior kalkunbacon

Baconet fra Prior overrasket dommerpanelet i TV2s Matkontrollen som ble sent på TV2 torsdag kveld første uka i februar.

I programmet ble tre typer filetbacon av svin og to typer kalkunbacon testet opp mot hverandre. Dommerpanelet, som bestod av bacon-ekspertene Kristofer Wallmo, Heidi Kipperberg og Christopher Sjuve, skjønte ikke at de smakte på kalkun. Alle var enige om at baconet fra Prior smakte veldig godt.

– Det er jo bare å gratulere produsentene, for de har jo åpenbart fått til noe, sa Christopher Sjuve.

Mange har sikkert fått med seg at Mattilsynet mener det ikke skal være lov til å kalle kalkunbacon for bacon. Nortura har sendt inn klage og saken er nå til behandling.

 


 

Snart starter kretsmøterunden og da er det viktig at du deltar!

Vil du vite mer om hvordan Nortura planlegger å møte framtida og har du spørsmål og innspill til ledelsen av selskapet, så er kretsmøtet riktig arena.

Tor Jacob Solberg er melkebonde i Skiptvedt i Østfold, og er en av bøndene som via vår facebookfilm oppfordrer medlemmene til å komme på kretsmøtet.
Tor Jacob Solberg er melkebonde i Skiptvedt i Østfold, og er en av bøndene som via vår facebookfilm oppfordrer medlemmene til å komme på kretsmøtet.

Har du ikke sett filmen? Gå inn på www.facebook.com/medlemnortura.

 


 

Foreslår ingen endringer i styret

Valgkomiteen i Nortura er ferdig med sitt arbeid og foreslår ingen endringer i styret kommende år.

– Det har de siste årene vært mange utskiftinger i styret. Nortura står i dag overfor store utfordringer. Valgkomiteen ønsker derfor å gi styret nødvendig arbeidsro, og vi føler oss trygge på at dette er et kollegium som er kompetent til å takle de utfordringene selskapet står i, sier leder i valgkomiteen, Arne Magnus Aasen.

Se valgkomiteens innstilling.

 


 

Marked

Denne uka slaktes det ca. 3 700 storfe. Det mindre enn markedet etterspør og dekningsgraden er 57 prosent. Markedet suppleres med storfe fra reguleringslager og kvoteimport.

Av gris slaktes det ca. 19 500 stk. denne uka og det er balanse i markedet.

Av småfe slaktes det ca. 3 000 lam og 700 sau. Det er mer enn markedet etterspør og noe må legges inn på reguleringslager.

 


 

Pris

Det er ingen prisendringer denne uka.