Nortura i Bondebladet uke 9/2018

En trygg livdyrhandel er viktig for deg!

Det har i vinter vært mye fokus på smitte og klauvhelse i storfemiljøet. Det er alltid en risiko ved livdyrhandel, både for kjøper og selger.

Trygg livdyrhandel, illustrasjonsbildeHer er noen nyttige punkt ved kjøp og salg av dyr:

For kjøpere:

  • Be om attest både på besetnings- og individnivå, avlsdyr bør ha veterinærattest.
  • Vær spesielt nøye om status på BRSV, BCoV, klauvhelse og Str. agalactiae (i melkebesetninger).
  • Ved innkjøp av avlsdyr melk/kjøttfe; sjekk at avstamning, avlsverdier er dokumentert og passer til avlsmålene i din besetning. Veterinær må dokumentere drektighets status.

For selgere:

  • Sjekk at kjøper kan betale for seg, og avtal hvordan prising og oppgjør skal foregå.
  • Transport kan være en utfordring ved privatsalg. Vær obs på transportforskrifter og -kostnader, enten du kjører selv eller gir oppdraget til noen andre.

Nortura har en livdyrformidling som tar hensyn til disse punktene om du vil handle gjennom oss. Vår formidling er tilgjengelig for alle våre medlemmer.

Ved spørsmål om livdyrformidling er du velkommen til å ta kontakt med oss på medlemssenteret!

 


 

Kampen mot MRSA i landbruket nytter

Mattilsynet har i 2017 tatt ut prøver fra 826 svinebesetninger i Norge. Ingen av prøvene var positive for den varianten av MRSA Norge har kjempet for holde unna norske svinebesetninger i flere år.

Grisebingen, illustrasjonsbilde– Det er svært gledelig og viser at kampen mot antibiotikaresistens i landbruket nytter, sier Karen Johanne Baalsrud, direktør for planter og dyr i Mattilsynet.

Forebyggende innsats fra svinenæringen og den enkelte produsent har gitt gode resultater.

3 nye typer MRSA ble oppdaget
– Det gledelige her er at vi ikke fant den MRSA-typen vi har kjempet mot i flere år nå. Men derimot ser vi at vi har funnet 3 andre varianter av MRSA hos gris, kjent fra andre deler av samfunnet. Det er ikke sikkert at de er like skadelige, derfor trenger vi mer forskning. Varianter av MRSA som vi ser har evne til å etablere seg og spre seg mellom mennesker og dyr vil vi bekjempe, sier Baalsrud.

Tidlig oppdagelse er viktig
– Jo tidligere vi kan oppdage en smittet besetning, desto mindre blir konsekvensen og kostnadene for samfunnet. Svinenæringa har en struktur som er preget av tett kontakt og mye flytting av dyr, derfor kan et tilfelle av MRSA spre seg raskt over hele landet. Det er grunnen til at vi hvert eneste år bruker mye tid og ressurser på å overvåke tilstanden i norske svinebesetninger, sier Baalsrud.

Felles anbefalinger for testing av personer
Folk den viktigste smittekilden til MRSA i norske husdyrbesetninger. MRSA har en betydelig større utbredelse blant folk enn blant norske husdyr. Personer som er bærere av MRSA og som har tett kontakt med husdyr kan overføre denne smitten til dyra. Dette gjelder både i svine-, storfe- og småfebesetninger.

Et avgjørende tiltak for å hindre MRSA-smitte er derfor å teste personer som kan ha økt risiko for å være MRSA-bærere.

Hvem anbefales å teste seg? Les mer i egen sak.

 


 

Sommarlam 2018

Sommarlamproduksjonen skal vera basert på overskotslam, dvs lam som er teke frå søya pga at søya har for lite mjølk til at lammet får tilstrekkeleg tilvekst. Det vil difor ofte vera trilling- og firlinglam.

– Nortura har ein del kundar som ynskjer ferske lam i mai og juni. Vi har ein avtale med REMA basert på stykkingsdelar av sommarlam som blir pakka av oss og seld i butikk, seier fagsjef på småfe i Nortura, Finn Avdem.

Sommarlamproduksjonen passar for medlemmer med forholdsvis tidleg lamming og som ynskjer eit intensivt oppdrett av overskotslamma, slik at dei får ein passeleg feittsetnad ved ei forholdsvis låg vekt. Det er i mai og juni vi har etterspørsel etter sommarlam. Vi tilbyr difor produsentar i utvalte område som har slaktemodne overskotslam klar i denne perioden, ein gunstig pris.

På grunn av avgrensa marknad og få aktuelle sommarlam, så er det berre fabrikkane på Forus, Sandeid, Førde og Gol som tek imot og slaktar sommarlam.

Sjå prisar og betingelser i egen sak.

 


 

Terningkast 6 til Gilde Hverdagslam lammeskav

LammeskavVGs testpanel skrøt uhemmet av nyheten fra Gilde.

Slik lød testpanelets begrunnelse i VGs store test av vinterens produktnyheter:

– Saftig, smakfullt og rent kjøtt. Gir variasjon til middagsmenyen også på hverdager. Raskt å tilberede. Pluss for oppskrifter på pakken. Kortreist og klimasmart mat.

Dette heier vi på!

 


 

Nye krav til KSL fra april

Bransjen er enige om en ny avtale fra 1. april 2018 på at bare slakt fra gårdsbruk med aktivt KSL skal inngå i produkt med "Nyt Norge" merking.

Det betyr en delt varestrøm for å skille ut slakt som kommer fra gårdsbruk uten aktivt KSL-system, og avregningsprisen blir redusert med 20 %. Dette trekket skal finansiere kostnadene ved å måtte ha to varestrømmer ved våre anlegg. Sørg derfor for å ha godkjent KSL før du melder inn.

Innmeldte slaktedyr uten aktivt KSL betyr også slakting uten, en kan ikke rette opp i mellomtiden. Disponering og salg gjøres på grunnlag av innmeldingen.

Medlemssenteret vil følge opp leverandører uten aktivt KSL.

 


 

Marked

Det slaktes litt mindre storfe denne uka enn de foregående, ca. 3 100 stk. Dekningsgraden er 62 prosent. Det er nå tomt for storfe på reguleringslageret og tollen er satt ned i to uker for å supplere markedet.

Griseslaktingen går også litt ned til ca. 18 000 stk. denne uka. Det er litt mindre enn markedet etterspør og dekningsgraden er 90 prosent. Markedet kan suppleres med gris fra reguleringslager dersom det er behov.

Av småfe slaktes det ca. 2 900 lam og 400 sau. Etterspørselen er liten nå og en god del legges derfor inn på reguleringslager.

Eggtilførslene totalt er for tida litt over behovet i markedet. Det er for mye egg fra høner i miljøbur.

 


 

Pris

Fra mandag 26. februar reduseres avregningsprisen på storfe med kr 1,50 per kg. Endringen skyldes redusert engrospris og økt omsetningsavgift.

Fra samme dato økes satsen for grunntilskudd på vær fra kr 0 til kr 5,00 per kg.