Bondevennen nr 1/2019

 

Husk brøyting og strøing

Rydd gardsveien og gardsplassen før dyrebilen kommer, og sørg for gode og trygge veiforhold for sjåførene og bilen så den kommer trygt fram til deg! På denne årstiden er det viktig at det er godt brøyta og strødd, og at busker og greiner som har vokst inn i veien ryddes vekk.

Sjåførene våre har et stort ansvar for å ivareta dyrevelferden og holde dyrebilene skadefrie, så din hjelp er viktig!

Ofte handler det om å organisere, forberede og tilrettelegge før bilen står på garden. Her er noen viktige tips som vil sikre hverdagen for våre inntransportører:

 • Sett opp brøytestikker/veimerking.
 • Busker og greiner som har vokst inn i veien ryddes vekk, dyrebilen er kanskje større enn sist du leverte.
 • Vei, snuplass og område foran driftsbygningen skal brøytes og evt. strøs, dersom forholdene tilsier dette. Dersom det finnes lasterampe er det viktig at denne holdes fri for snø og is.
 • Husk også å sikre mot takras på utsatte steder og hold området rundt driftsbygningen ryddig og lett framkommelig.
 • Lag gode drivganger og ta en rydderunde før levering. Unngå høye dørstokker og store høydeforskjeller/terskler. Ha strø i gangene og legg gummimatte over metallrister der dyr skal passere.
 • Levering av sau og gris: Sorter dyra før bilen kommer, og tell over flokken som skal leveres og oppgi riktig antall til sjåføren.
 • Storfe: Sett okser nærmest døra om mulig, og bingeokser bør om mulig drives løse fra binge til bil.
 • Vær til stede og hjelp til ved levering av slaktedyr.
 • Egne utlastingsrom, og lasteramper letter arbeidet ved levering.

Selv om de fleste er flinke til å sørge for gode og trygge veiforhold minner vi igjen om at alle har et ansvar for at dyrebilen- eller eggbilen kommer trygt fram. Vurderer sjåførene sikkerheten for dårlig må de rett og slett snu.

Dyrebil
Her kommer dyrebilen godt fram på nybrøyta vei hos en av våre eiere i Gjesdal.

 


 

Bestill øremerker innen 20. januar

Bestiller du elektroniske øremerke for sau og lam innen 20. januar får du 20 % rabatt på de elektroniske merkene. Årets merketilbud skal du ha fått på e-post eller i posten i november i fjor. 

Nortura gir et pristillegg på kr 12,- per dyr som vil bli avregnet på slakteoppgjøret i forbindelse med slakting av dyr som blir levert med elektroniske øremerke. 

Slik oppnår du rabatt
For å oppnå medlemsrabatt på øremerker, bestiller du innen frist på www.osid.no eller returnerer bestillingsskjemaet i tilbudsbrevet du fikk fra OS ID® og Nortura i november (bestilling på telefon gir ikke rabatt). 

 • 20 % rabatt ved bestilling senest 20. januar 2019
 • 13 % rabatt ved bestilling senest 1. mars 2019   

Merkene mottar du i god tid før lamming. Husk å påføre forventa start på lamming når du bestiller, produksjon og utsending styres i stor grad etter disse opplysningene. Fram til 30. juni får du samme rabatt ved tilleggsbestilling av øremerker som ved hovedbestilling. 

Hvis du ikke har mottatt tilbudet, ta kontakt med OS IDs kundesenter på tlf. 62 49 77 00.

 


 

Nortura julemøte i Hafslo 

Indre Sogn krets arrangerte julemøte for medlemmar på Lyngmo leirstad på Hafslo før jul. Rundt 95 frammøtte vart presentert for den nye regionsjefen i Vest, Einar Risnes, som fortalde tydeleg og engasjert om utfordringar og forventningar både til organisasjonen og produsentar. 

Julemøte

Risnes poengterte at ei felles forståing av samvirkeprinsippet bør bli ein viktig faktor i det vidare arbeidet i Nortura. 

Ei aktiv forsamling fekk stille spørsmål, og også krav til den nye regionsjefen. 

Tilbakemeldingar er bra, og Risnes oppfordra medlemmane til å aktivt bruke dei tillitsvalde, og på den måten engasjere seg i den vidare utforminga av Nortura.

Ein triveleg førjulskveld, med god stemning og god Gilde julemat, vart avslutta med overrekking av blomster til Olav Høyheim Einan frå Luster, som tidlegare i haust vart kåra til Årets unge Bonde 2018.

 


 

Temadag lesestaver, klemvekt og sauekontrollen

Rogaland Sau og Geit, Nortura, Fatland og Prima ønsker å invitere våre gode sauebønder til en felles fagsamling mandag 5. februar. Vi vil da sette fokus på bruk av lesestaver og klemvekt, og hvordan bruke disse opp mot Sauekontrollen.

Vi får med oss representanter fra OS ID og AK-Maskin for å presentere både Bio-Control og TRU-TEST sine lesestaver, samt Knarrhult og klemvekter. Det vil bli oppmøte hos Torkel og Magnor Svela (Nedrebøvegen 615, 4389 Vikeså) kl.19:00. Her vil bruk av utstyret bli vist i praksis. Etterpå reiser vi ned til samfunnshuset på Vikeså, her vil de forskjellige aktørene få presentere sine produkter gjennom foredrag og presentasjon. 

På samfunnshuset vil det bli servert mat og drikke til de fremmøtte.

For påmelding, eller spørsmål om arrangementet, ta kontakt med Tore Oftedal toro@fatland.no / tlf. 96946181 (siste frist for påmelding er 25. januar).