Bondevennen nr 10/2019

 

Innstiller Trine Hasvang Vaag som styreleder for en ny periode 

Styreleder i Nortura Trine Hasvang Vaag foreslås som styreleder for en ny periode i selskapet. Hvis Årsmøtet følger valgkomiteens innstilling blir dette Vaag sin tredje periode som styreleder i Nortura. 

Styreleder i Nortura Trine Hasvang Vaag

– Valgkomiteen opplever henne både som en handlekraftig og god lagleder. Vår vurdering er derfor at Trine Vaag er den beste til å lede skuta videre, sier leder i valgkomiteen Ole Næss.  

Valgkomiteen som i dag la fram sin innstilling foreslår to nye navn inn i styret. Tone Steinsland (41) erstatter Jon Lilleslett og Steffen Skolseg (51) foreslås inn i stedet for Per Heringstad. Skolseg innstilles også som ny nestleder etter Heringstad.         

Steffen Skolseg er fra Snertingdal og driver gård med mjølk og storfekjøttproduksjon. I tillegg har han solid erfaring som leder i næringslivet, og har blant annet vært administrerende direktør i Strand Unikorn AS og i Mjøsen Skog SA. Skolseg har også mye styreerfaring fra flere selskaper. 

Tone Steinsland kommer fra Bryne, og er medeier i familieselskapet Steinsland & Co, som er en av 12 oppdrettere som produserer kyllinger til verpehøner i Norge. Steinsland sitter også i styret i norsk Fjørfeavlslag.  

Valgkomiteen har brukt mye tid på å kartlegge kompetansen i styret opp mot de utfordringene selskapet nå står overfor. Fullstendig innstilling med alle kandidater ligger på medlem.nortura.no.

 


 

Prognosen 2019 
- Stort overskudd av egg, bedring for gris

Den nye prognosen for 2019 viser en bedring i markedsbalansen for gris i forhold til siste prognose i januar. 

For sau og lam går vi mot en liten underdekning i 2019, men korrigert for det som fortsatt ligger på reguleringslageret er det fortsatt overskudd, særlig av sau. Også for storfe viser prognosen en liten underdekning, men inkludert reguleringslageret er en nå tett på markedsbalanse. For egg viser prognosen et stort overskudd, som tilsier helt klart at det ikke finnes rom for nyetablering innenfor eggsektoren.

Oversikt over alle produksjoner på medlem.nortura.no.

 


 

Mye ROS i Førde

På kretsmøtene i Førde sitt tilførselsområde blir det i år delt ut 43,5 % av ROS-premiene for landet. – Krets 66 Førde, Jølster og Naustdal mottok tirsdag 7 % av premiene da det ble delt ut 10 fat og 4 krus, sier Tonje Iversen Heggertveit som er tilførselsleder for området. 

Dette er et resultat av dyktige bønder, gode beiteforhold og fokus på avl. Vi gratulerer så mye med prestasjonene Per Ravndal, Arild Vonen, Øystein Årdal, Odd Vonen, Steinar Hundvebakke, Terje Ramstad, Ruben Holsæter, Jan Atle Bolset, Jakob Andre Sandal (Jon Sandal), Arve Kjell Sunde, Mindor Årseth, Kåre Solhaug, Ole Johan Hegrenes, Svein Erik Hårklau.

ROS i Førde
F.v: Per Ravndal, Arild Vonen, Øysten Årdal, Odd Vonen, Steinar Hundvebakke, Terje Ramstad, Ruben Holsæter, Jan Atle Bolset, Jakob Andre Sandal, Arve Kjell Sunde og Mindor Årseth. Foto: Eivind Fonn.

 


 

ROS i Vik og Balestrand 

Flinke småfebønder mottok også ROS-utmerkelser på kretsmøtet for Vik og Balestrand. Vi gratulerer!

ROS i Vik og Balestrand 
F.v: Jon O. Nummedal, Eirik Starheim, Asbjørn Hønsi, Ivar E Refsdal, Kjell E Hopperstad/Jon M Tunold, Asbjørn Myrkaskog og Atle Aase.

 


 

Informasjonsmøter lengdemåling på storfe

Det arrangeres informasjonsmøte ang. lengdemåling på storfe ved anlegget i Førde 19. mars kl. 11:00 - 14:00. Halvor Mikalsen fra Animalia kommer og forklarer hvordan lengdemålingen på storfe fungerer.

  • Vi starter opp kl. 11:00 med litt teori og informasjon.
  • Etter hvert blir det muligens også vist i praksis.
  • Vi prøver å være ferdig til ca. 14:00.

Det er plass til 30 personer, så vi må ha påmelding innen 15. mars til Tonje Heggertveit tlf. 90504994.

Det blir også tilsvarende informasjonsmøter på Nortura Sandeid 20. mars kl. 19:30, på Voss 9. april kl. 19:30 og i Bergen 10. april kl. 20:00. Nærmere informasjon om desse møta vil bli lagt ut i kalenderen på medlem.nortura.no.