Bondevennen nr 13/2019

 

Informasjonsmøte lengdemåling på storfe 

Nortura i samarbeid med Animalia arrangerer informasjonsmøte om lengdemåling på storfe på Park Hotel Voss tirsdag 9. april kl. 19:30, og i Bergen på Felleskjøpet Haukås, Åsane onsdag 10. april kl. 20:00.

Program:

  • Info fra Animalia om innføring av lengdemål som verktøy i klassifisering av storfe, v/ Halvor Mikalsen/klassifisør 
  • Korleis bruke dette i vurdering av slakt/foringsstrategi fra egen besetning, v/ Nortura

Det bli god anledning til spørsmål.

Enkel servering. 

Kontaktperson om du har spørsmål Erling Eggebø tlf. 41410538, e-post erling.eggebo@nortura.no

 


 

Nortura pris til beste NRF kjøttokse 2018

I forbindelse med Genos årsmøte fikk Anna Kløve og Frode Agledal fra Voss Norturas pris for beste NRF kjøttokse for oksen 11916 Klove.

Oksen er oppdrettet hos Kløve Samdrift på Voss. Kløve ble overtatt av nåværende drivere ved generasjonsskifte i 2005, som bygde ny melkeavdeling med robot i 2007. Der er det i dag en melkeproduksjon på 400 tonn, og kjøttproduksjonen er i hovedsak kvalitetskalv. 

Anna Kløve og Frode Agledal har drevet gården Kløve siden 2005. Det ble bygd ny melkeavdeling med robot i 2007. Der er det i dag en melkeproduksjon på 400 tonn, og kjøttproduksjonen er i hovedsak kvalitetskalv. 

Oksen som premieres ble født i 8.september 2016, og morfar er 11330 Sakshaug som fikk prisen for beste NRF kjøttokse for 2 år siden. Oksen har en samlet avlsverdi på 20.

Det er en kjøttindeks på 126 som gjør at den gikk av med seieren i år. Oksen har veldig gode verdier på alle slakteegenskapene. I tillegg til å være god på kjøtt er den sterk på helseegenskaper og jur-eksteriør.

Nortura NRF-kjøttpris
Norturas pris for beste NRF-kjøttokse blir tildelt oppdretter av den norskfødte NRF-oksen i årgangen som har høyest oppnådd kjøttindeks. Med en årgang menes okser født i samme kalenderår. Oksen må enten være brukt som eliteokse eller spesialokse for kjøtt og ha en kjøttindeks på 110 eller mer.

Vedtak om tildeling av pris for beste kjøttokse blir gjort når alle okser i årgangen har vært med i indeksutregningene og fått godkjente indekser for alle egenskaper to ganger.

 


 

Årsmøtet i Nortura 2019

Tirsdag 9. og onsdag 10. april stiller 29 utsendinger fra Region Vest og Agro til Årsmøtet i Nortura som foregår på Lillestrøm.

Resultatet er godt kjent, og er allerede behandlet både i krets- og RU-møtene. Det er det som ikke veldig mye å rope hurra for. Men det er som de fleste vet lagt gode planer, og satt inn en rekke tiltak for å forbedre resultatet i selskapet.  

Dette har vært omtalt i flere Eierbrev og var naturligvis et sentralt tema i vårens eiermøter, og vil nok også bli tema nummer en på Årsmøtet på Lillestrøm. 

Valgkomiteen foreslår i år to endringer i styret i Nortura. Tone Steinsland (41) fra Bryne, og Steffen Skolseg er begge innstilt som nye styremedlemmer. Skolseg foreslås i tillegg som ny nestleder.  

Følgende årsmøteutsendinger er valgt fra RU Vest:
Per Ivar Skodjereite, Ragnhild Døving, Paul Sindre Vedeld, Lidvin Hage, Solveig Øie, Steinar Evebø, Anita Sæther, Bjarte Myren, Lise Elvagjeng, Reidar Kallestad, Jan Roy Eide, Sjur  Åkra, Helene S. Bødtker, Ragnvald Stople, Martin Strømøy.

Fra RU Agro er følgende valgt:
Ola Sunde, Kirsten Kverneland, Willy Finnbakk, Maria Helliesen, Sigmund Rangen, Lenita Salte, Martin Mæland, Siv Meling, Tor-Arne Frivold, Børge Helliesen, Inghild Håverstad, Jon Leif Håverstad  Eikaas, Gunnar Bjørndal, Kristian Foss      

 


 

Døde dyr meldes til Norsk Protein

Vi minner igjen om at fra nå av skal du henvende deg kun til Norsk Protein når storfe eller småfe i besetningen din dør. Mattilsynet har en avtale med Norsk Protein. 

Prøver av dyret vil bli tatt samtidig som de henter kadaveret. Når du har varslet Norsk Protein har du ivaretatt varslingsplikten din til Mattilsynet. 

Se mer i egen sak under nyheter på medlem.nortura.no.

 


 

Prisendring på egg

Fra mandag 1. april reduseres engrosprisen for egg med henholdsvis 10 øre/kg for egg fra frittgående høner og 20 øre/kg for egg fra høner i miljøbur. Prisreduksjonen er nødvendig for å unngå overnotering (tillatt makspris i forhold til Planlagt gjennomsnittlig engrospris i 1. halvår, og som er på kr 19,15 per kg). Samtidig er det behov for å styrke signalene til produsenter med miljøinnredning om at endrede markedskrav gjør at nødvendig omstillingstakt mot frittgående løsninger øker.