Bondevennen nr 14/2019

 

Inntransport – kjør på!

Inntransport-prosjektet, som er beregnet å ha et årlig effektiviseringspotensial på minst 35 millioner kroner, fikk unison oppslutning på årsmøtet.

– Inntransport går direkte på avregningsprisen og det styrker Norturas konkurransekraft. Planen innebærer en netto innsparing på minst 35 millioner kroner. Vi skal gjøre det på en ordentlig måte. Vi ønsker å ha med oss transportørene videre. De skal få stå først i køen. Men velger de ikke å være med, har vi alternativer, som Nortrans, som vi har etablert sammen med Litra. Det er ikke noe mål for oss at dette skal bli stort, men det er med å sikre inntransporten i framtiden, sa konstituert konsernsjef Hans Thorn Wittussen til applaus fra salen.

Det er fortatt en utredning rundt omlegging av inntransporten som styret i Nortura sluttet seg til tidligere i vinter. 

50 000 kroner
– Vi ønsker billigere transport og lettere klimaavtrykk, så kjør på!, sa Tore Rennan fra Beitstad. Han ba imidlertid styret passe på at man ikke kommer i en situasjon der transportører får monopol.

Lidvin Hage fra Utvik viste til at innsparingene utgjør ca 50 000 kroner (i 2019 kroner) for en konsesjonsbesetning på gris, og at dette er et av de største enkeltgrepene han kan være med på for å bedre økonomien for produsentene. – Det er viktig at vi tillitsvalgte står fast på denne saken og får den gjennom. Vi har ordninger i dag som fungerer godt og medlemmene er fornøyd med, men den er dyr. Vi som tillitsvalgte har en nøkkelrolle og må ikke være redd for å ta denne «kampen». Vi må stå skulder ved skulder med de ansatte i gjennomføringen, sa han.

– Jeg håper eierne støtter hundre prosent opp om dette. Det er et kjempetiltak, konstaterte Martin Mæland fra Vigrestad.

AU-leder i Agro, Willy Finnbakk fra Bryne, fulgte opp med samme oppfordring, som han hadde full oppbacking for på «hjemmebane».

– Vi regnet med uro i vårt område, men det er det ikke blitt. Den klare tilbakemeldingen fra tillitsvalgte og kretsmøtene, er å få det gjort. Vi kan ikke vente lenger med å hente ut disse kronene, sa han.

Det var ingen på årsmøtet som uttrykte innvendinger mot den planlagte omleggingen.

Konstituert konsernsjef Hans Thorn Wittussen la fram innsparingspotensialet for årsmøtet.
Konstituert konsernsjef Hans Thorn Wittussen la fram innsparingspotensialet for årsmøtet.

Lidvin Hage støtter styrets forslag og oppfordrer alle tillitsvalgte eiere til å stå på for å få gjennomført inntransportprosjektet. Det var et samlet årsmøte som stod bak!
Lidvin Hage støtter styrets forslag og oppfordrer alle tillitsvalgte eiere til å stå på for å få gjennomført inntransportprosjektet. Det var et samlet årsmøte som stod bak!

 


 

Trine Hasvang Vaag gjenvalgt som styreleder

Trine Hasvang Vaag fra Snåsa ble gjenvalgt som styreleder og Steffen Skolseg fra Snertingdal ble valgt som ny nestleder på konsernets årsmøte på Lillestrøm onsdag 10. april. Nyvalgt i konsernstyret er også Tone Steinsland fra Bryne. 

Trine Hasvang Vaag ble valgt inn i konsernstyret i 2016 og dette blir hennes tredje periode som styreleder. Trine ble gjenvalgt med 108 stemmer mot 4 blanke.

Tone Steinsland

Nye inn i styret ble Tone Steinsland (bildet) fra Bryne som erstatter for Jon Lilleslett, og Steffen Skolseg fra Snertingdal som erstatter for Per Heringstad. Skolseg ble da også valgt som ny nestleder.   

 


 

«Make Nortura great again»

– Sammen skal vi «make Nortura great again», glødet konstituert konsernsjef Hans Thorn Wittussen da han rundet av sin orientering til årsmøtet. 

Før den entusiastiske avslutningen var Wittussens klar i sitt budskap om at fjorårets resultat var for dårlig, og at selskapet må gjennom omstillinger for å bli mer konkurransedyktig.

– I alle krevende endringer er det viktig å ha eiere som står bak og ansatte som mobiliserer for selskapet. Men det er også viktig at dere er utålmodige. Langsiktighet og utålmodighet er viktig for meg i møtet med dere eiere, sa han til årsmøteutsendingene.

Mer om årsmøtet kan du lese på medlem.nortura.no.

 


 

Åpent fjøs i Åsane

Nortura stod for grillingen og Tine serverte smaksprøver da Felleskjøpet, Nortura, Tine og Bondelaget sammen med vertskapet inviterte til åpent fjøs hos Eivind og Marianne Myrdal, Eidsvåg i Åsane lørdag 6. april.

Fjøset er ombygd fra båsfjøs til løsdrift og har en melkekvote på ca. 80.000 liter, 16 liggebåser og 35 % påsett. Gerd Lithun fra landbrukskontoret i Bergen åpnet og Eivind fortalte litt om prosessen og erfaringer fra første vinter i nytt fjøs.

Ja, det går an å bygge om fra gammelt til nytt i liten målestokk. 

Åpent fjøs hos Eivind og Marianne Myrdal

 


 

Prisendringer

Fra mandag 22. april er det prisendringer både for storfe, lam og gris – henviser til medlem.nortura.no for detaljer på hvert dyreslag.