Bondevennen nr 15/2019

 

Smågrismarkedet

Svinenæringen er inne i en utfordrende tid, langvarige overskudd av slaktegris og smågris, store lager har bidratt til dårlig økonomi for alle.

Smågris

Nå ser prognosene bedre ut, og det vises til et begrenset underskudd. Dette er gledelige signal for hele næringen. 

Vi kjenner næringens grep så langt. Dugnadsbasert reduksjon hos smågrisprodusenten, utkjøp/avvikling av produsenter, og uttak av smågris til slakt. Dette er ordninger som på sikt skal gi oss en bærekraftig næring i balanse.

Den utfordrende tiden har også medført at en del slaktegrisplasser for tiden står litt på vent mens andre har valgt å avvikle driften eller redusert betydelig. 

– Nortura treng derfor slaktegrisplasser i en utfordrende periode nå i sommer. Behovet er klart størst i Region-Vest der vi har store utfordringer i kommende periode, sier livdyrsjef Odd Finnesand.

Ta kontakt om dere kan bidra på en god måte!

 


 

Nortura livdyrformidling

Som medlem i Nortura har du tilgang til vår livdyrformidling som dekker hele landet. En godt organisert livdyrformidling er viktig fordi:

  • Mange av Norturas medlemmer baserer en stor del av sin drift på kjøp og salg av livdyr.
  • God kvalitet på innkjøpte livdyr er viktig for å oppnå avlsframgang i kjøpers besetning.
  • Livdyrformidlingen skal foregå på en helsemessig forsvarlig måte med liten risiko for spredning av smittsomme sjukdommer og god sporbarhet dersom sjukdom skulle oppstå.
  • Prisene på livdyr skal være rettferdige for både selger og kjøper.
  • Livdyrformidlingen i Nortura har som mål å oppfylle alle disse kravene. Min side har en løsning for livdyrformidling.

Våre livdyrformidlere finner du under kontaktinformasjon per region på medlem.nortura.no, eller de kontaktes via medlemssenteret på tlf. 48 12 04 00. Du kan sende en e-post direkte på adressen medlem@nortura.no om du har spørsmål til oss, eller vil kontaktes.

 


 

VI GJER DET I ÅR IGJEN!

Familiekveld på Jærmuseet 15. mai 

Jærmuseet

Nortura SA inviterer eigarane sine med familie til ein kveld med grillmat, aktiviteter og konkurranser for både små og store i tillegg til sosial samling og god drøs på Jærmuseet onsdag 15. mai.

Vi starter kl. 18.00, frå då og utover er grillmaten klar!  

Nokre ansatte på medlem i området vil også vere der for deg som bonde, om du har saker som du vil diskutere. 

Ta med heile familien, både store og små og kom!  

Vel møtt til ein triveleg kveld, frå tillitsvalgte og ansatte i Nortura SA!

 


 

Invitasjon til Angusskole – kurs for storfekjøttprodusenter

Kurset passer for nyetablerte produsenter, men det kan kanskje være noe å hente for produsenter med en del erfaring også. Kurset vil gi en oversikt på praktisk og god drift i besetningen, for å unngå fallgruver som nystarter.

Kurset går over to kveldssamlinger 27. og 29. mai på KVS Lyngdal opp til 25 deltagere på hver samling. Kurset avsluttetes 6. juni med en omvisning på Angusgården, Nortura Egersund og middag på testkjøkkenet i Kviamarka her er det plass til 40 deltagere.

Det reserveres først til deltagere som har vært med på en eller begge kveldssamlingene.

Se mer info i kalenderen på medlem.nortura.no. Påmelding til Nortura Medlemssenter tlf. 48 12 04 00 eller medlem@nortura.no

 


 

Informasjonsmøte lengdemåling på storfe

På Nordfjord Hotel på Nordfjordeid onsdag 8. mai kl. 20:00.

  • Info fra Animalia om innføring av lengdemål som verktøy i klassifisering av storfe, v/ Halvor Mikalsen/klassifisør 
  • Korleis bruke dette i vurdering av slakt/foringsstrategi fra egen besetning, v/ Nortura

Det bli god anledning til spørsmål. Enkel servering. 

Påmelding før 5. mai til arild.grimeland@nortura.no eller tlf. 97522505

Det er også tilsvarende møte på Volda turisthotell i Volda 8. mai, Ingebrigt Davik-huset i Brattvåg og Grand Hotel Bellevue i Åndalsnes 7. mai. Mer info i kalender på medlem.nortura.no.

 


 

Prisendringer

Fra mandag 29. april økes avregningsprisen for storfe med kr 0,70 per kg for ung ku, ku, okse og kalv og kr 0,58 per kg for ung okse, kastrat og kvige. Endringene skyldes økt engrospris og endringer i hudverdier. Fra samme dato økes det ekstra avtaletillegget med kr 0,70 per kg. Ny sats er kr 1,40 per kg.