Bondevennen nr 16/2019

 

Nortura slakter fremdeles dielam

Selv om Nortura avvikler Sommerlam-varestrømmen på grunn av liten etterspørsel, så slakter vi fremdeles dielam for den som ønsker å slakte overskuddslammene tidlig. 

Dielam

Vi har en del kunder med ferskvaredisk, og storkjøkkenkunder som fortsatt kjøper et mindre volum dielam av oss. Slaktinga av disse vil foregå fortløpende. 

Hva slags oppgjør vil produsenten få for dielamma i år? De blir avregna som vanlige lam. 

Det er viktig at lamma blir over 13 kg slaktevekt, slik at du får utbetalt grunntilskuddet på kr 4,80.

Her er en antydning om hva du kan regne med å ha igjen til betaling av mjølkeutstyr, grovfôr og beite ved produksjon av dielam på ca. 14 kg slaktevekt, sammenlignet med produksjon av ordinære slaktelam på ca. 20 kg slaktevekt.  

  • Dielam-produksjon: ca. 340 kr/lam*)
  • Beite/kraftfôrbasert oppdrett: ca. 970 kr/lam (slaktetidspunkt fra uke 32)*)
  • Beitebasert oppdrett: ca. 1270 kr/lam (slaktetidspunkt fra uke 32)*)

*) Prisen i andre halvår er usikker, da engrospris på lam ikke er satt enda. Beregningene forutsetter distriktstilskudds-sone 2, lammeringstillegg, sannsynlig puljetillegg og kvantumstillegg over 5 tonn. 

Har du spørsmål ta kontakt med din rådgivar i Nortura.

 


 

Grillsamlinger på Sørlandet med Tine og Nortura

Tine og Nortura arrangerer sosiale grillkvelder for våre eiere på Sørlandet i uka etter 17. mai. 

Illustrasjon med logoer

Her er arrangeres grillkveldene:

  • 21. mai på Holt VGS, Tvedestrand
  • 22. mai på Høgtun, Øyslebø (Parkering ved skolen og kirka)
  • 23. mai hos Birger Reve, Kviljo, Lista

Vi starter kl. 19.00 med grillmat fra Nortura og drikke og dessert fra Tine.
Det blir aktiviteter for alle og sosialt samvær med andre i næringen.  
Ta gjerne med klappstol og bord.

– Vi ønsker alle våre eiere med familie velkommen til grillsamlingene, sier organisasjonsleder i Region Vest, Ingvill Jørgensen på vegne av tillitsvalgte eiere og ansatte som stiller opp.

 


 

Ung Bonde-samling i Jølster

Nortura i samarbeid med Tine, FK Agri, Landkreditt, Gartnerhallen og Sogn og Fjordane Bondelag arrangerer Ung Bonde-samling 18. - 19. oktober 2019 på Thon Hotell Skei i Jølster.

Program med påmelding kjem seinare, men er du ung komande eller allereie ung bonde, så set av dagane og ta med ektefelle/sambuar, og ver saman med andre unge og komande bønder.

Pris for deltaking vert låg, men er ikkje klar enno. Set av helga og vent på program med påmelding!

 


 

Gris i ‘19 flyttes til Gardermoen

Gris i ‘19 er arenaen for fremtidsbønder, hvor deling av kunnskap er i fokus. Kongressen arrangeres torsdag 21. til fredag 22. november 2019 på Thon Hotel Oslo Airport.
 
LOGOGrunnet ombygging av hotellet på Hamar som opprinnelig var planlagt så valgte vi å flytte kongressen for å være sikre på at vi hadde god nok plass. Opp mot 500 kvm settes av til stand-område hvor du kan treffe aktører og utstyrsleverandører til en fagprat, det legges opp til et program i 4 delte sesjoner med god tid til pauser mellom foredragene. 
 
I flotte lokaler på Thon Hotel Oslo Airport dekkes godt våre behov. Det er mulig å ta shuttlebuss fra flyplassen til hotellet.
 
Gris i ‘19 blir en komplett kongress der både utstyr, bygg, fag, fôring, forsikring og finansiering blir viktige elementer. Kongressen ønsker å sette svineprodusenten og beslutningstagere i svinenæringa i fokus.
 
Det kommer snart en egen webportal med program og påmelding til kongressen, sett av dagene så lenge!

 


 

Meld inn riktig antall dyr og dyreslag

Det er viktig for oss både for planlegging av inntransport, slakting, og ikke minst videre varestrøm at det er riktig antall dyr og riktig dyreslag som er meldt inn til slakt og leveres.

Dette gjelder alle dyreslag.

For storfe er det kun individinnmelding, og riktig individ skal meldes inn.

Riktig antall i forhold til dyreslag er viktig for plass på dyrebilen, men det er også like viktig i forhold til det vi planlegger avsetning for i markedet.  

Må du korrigere din innmelding på forhånd så kan du endre individnummeret på storfe på Min side inntil innmeldingsfristen har gått ut, eller ved å kontakte Medlemssenteret på telefon 48 12 04 00.

Du kan ikke endre antall på innmeldingen eller slette etter at innmeldingsfristen er gått ut.