Bondevennen nr 17/2019

 

Mindre slakting av både sau og lam

Hittil i år t.o.m. veke 18 (5. mai) har Nortura slakta 10 400 sau, det er 1 500 færre enn i same periode i fjor. Det er også mindre slakting av lam med 27 000 lam hittil i år, dette er 12 600 færre enn i same periode i 2018. 

– Årsaka til nedgangen er nok ein kombinasjon av færre sluttfôringslam etter fjorårets gode utmarksbeitesesong, og at mange hadde lite grovfôr og difor ynskte å få lamma slakteklar så raskt som mogleg i haust, seier fagsjef småfe i Nortura, Finn Avdem. 

Nesten 72 % av lamma Nortura har slakta hittil i år held Stjernelam-kvalitet, det er 4 % større andel enn i same periode i fjor. Veldig bra! 

Lam i butikkane
Lam til påske dreier seg 99 % om lammelår. God profilering førte til rekordstort sal, i overkant av 600 tonn med fryst lammelår gjekk ut i nokre hektiske dagar. I tillegg selde Nortura ca 100 tonn utbeina og krydra lammesteik. 

– På grunn av betre sal enn planlagt, gjekk faktisk en del butikkar tomme for lammelår. Vi prøvde å levere på etterbestillingar,  men det tek tid å gjera om frosne heile lam til lammelår, seier Avdem. 

Lam på grillen!

– Årets grill-sortiment frå Gilde består dette året av kotelettar og lårskiver frå Hverdagslam-serien. I tillegg har Norgesgruppen krydra grillskiver av lam, og alle kjedene har raudvinsmarinert fårefilet. Produktserien Hverdagslam består av lammestrimler, lårskiver, kotelettar, skav og kjøttdeig. Nortura lanserte desse produkta for to år sidan, og samla sett har vi ei veldig fin utvikling i salet. 

 


 

Stort overskudd av egg, ytterligere bedring for gris

Den siste prognosen for 2019 per mai viser en ytterligere bedring i markedsbalansen for gris som følge av nedjustert produksjon. For sau og lam viser prognosen som tidligere en liten underdekning i 2019, men korrigert for reguleringslager er det fortsatt overskudd, særlig av sau. Også for storfe viser prognosen en liten underdekning. 

– Prognosen bekrefter at vi nå er svært nær markedsdekning for norsk storfe, sier Ole Nikolai Skulberg, direktør for Totalmarked kjøtt og egg, og viser til at bransjen må belage seg på at importkvotene må benyttes og at det må være uttak av reguleringslager før det åpnes for import med generell tollnedsettelse.

For egg viser prognosen fortsatt et stort overskudd. Omsetningsrådet har godkjent førtidsslakting av verpehøns tilsvarende 1 000 tonn egg i 2019, og vi har nå gått ut til produsentene med tilbud om førtidsslakting. 

Produksjon

Tilførsler
tonn

Indeks

Import-
kvoter

Engrossalg
tonn

Indeks

Markeds-
balanse

Storfe/kalv

86 600

97

9 170

98 900

100

- 3 200

Sau/lam

24 700

94

906

26 300

98

- 700

Gris

129 100

94

2 000

133 100

99

- 2 000

Egg

66 100

104

290

64 700

101

1 700

Mer om prognosen og detaljer for alle dyreslag finner du på medlem.nortura.no.

 


 

Noen råd i siloslåtten – oppdatert fagartikkel

Surfôrkvaliteten er avgjørende for resultatet i kjøttproduksjonen. En kan alltids kompensere dårlig grovfôrkvalitet med mer kraftfôr, men du verden så mye lettere det er å oppnå god tilvekst når grovfôret er godt.

Surfôrkvaliteten er avgjørende for resultatet i kjøttproduksjonen. En kan alltids kompensere dårlig grovfôrkvalitet med mer kraftfôr, men du verden så mye lettere det er å oppnå god tilvekst når grovfôret er godt.

Vellykka ensilering er avhengig av mange faktorer og alt skal gjøres rett om resultatet skal bli bra. Den faktoren vi har minst kontroll med er været, men takket være ensileringsmidler så går det stort sett bra også under våte forhold.

Ingvar Selmer-Olsen, produktsjef fôr Vilomix Norway, og Finn Avdem, fagsjef småfe i Nortura går ikke inn på alt som har betydning for surfôrkvaliteten, og mange ting må en ha tenkt på lenge før slåtten, men en del av det du kan påvirke kan du se i en oppdatert fagartikkel i fagbiblioteket på storfe og småfe – under Fôring.

 


 

Nye kontaktpersoner i Storfekjøttkontrollen Vest

Rådgiver i Storfekjøttkontrollen, Anne Lise Molland, går av med pensjon. Det er i den anledning nye kontaktpersoner i Storfekjøttkontrollen i Vest. 

Tilførselsområdet Førde:
Rådgiver: Tonje Heggertveit
E-post: tonje.heggertveit@nortura.no
Telefon: 57 83 47 65 
Mobiltlf.: 90 50 49 94 

Tilførselsområde Sandeid og Forus/Egersund:
Rådgiver: Katrine Hauso
E-post: katrine.hauso@nortura.no
Mobiltlf.: 47 67 54 11 

 


 

Fjøsåpning i Jølster 

TYR Sogn og Fjordane og Nortura, sammen med Per Inge Indrebø inviterer til fjøsåpning i Sanddalen, i Jølster, 25. mai kl. 11:00-14:00.

Dette er et nytt ammekufjøs. TYR og Nortura står for grilling.

Velkommen!

 


 

Dyretransportkurs i Førde 

Animalia arrangerer dyretransportkurs i Førde 13. juni kl. 10-16 på Nortura Førde. Kurset gjev kompetansebevis for transport av småfe, storfe og gris. 

Regelverket krev kompetansebevis av alle som transporterer dyr over 50 km med unntak av beitekøyring. Kurset koster 6350 kr per pers.
 

 


 

Økt smågrispris

Smågrisprisen ble økt med kr 20,- per stk fra mandag 13. mai til salgspris helsegris ved 25 kg på kr. 700,-