Bondevennen nr 18/2019

 

Husk å bli med i Dyrevelferdsprogrammet for gris

Det gjør du ved å registrere deg i Helsegris og knytte deg til en eller flere veterinærer. Fyll ut din del i Helsegris, ordne besøk av veterinær slik at hun/han kan fylle ut sin del. 

smågris

Rett opp i avvik som blir funnet slik at du får godkjent velferdsstatus (grønn hake) i Helsegrissystemet.

Fra 1. juli vil det trekkes 50 øre per kilo slakt på slaktegris fra besetninger som ikke har godkjent velferdsstatus (grønn hake), fra da av er det ikke lenger nok å være registrert i Helsegris.

Husk at det ikke kommer automatisk påminnelse om at man skal ha mellombesøk basert på besetningens størrelse. Når et mellombesøk ikke er gjennomført innen fristen, mister du velferdsgrisgodkjenningen din. Logg deg derfor uansett inn i Helsegris og sjekk velferdsstatusen din.

Har du ordnet opp i dette tidligere, er det flott – hvis ikke, ordne opp nå!

 


 

Nortura støtter opp rundt åpenheten om psykisk helse blant bønder

Halvparten av befolkningen vil oppleve å få psykiske helseproblemer. Da er det viktig å vite at det finnes god hjelp.

I mange tilfeller kan oppgaver som man vanligvis håndterer bli uoverkommelige dersom flere krevende hendelser inntreffer samtidig. Summen av belastningene kan bli store. Terskelen for å spørre om hjelp er oftest for høy, men vit om at vi i Nortura også kan bidra for å hjelpe deg!

magnet

Godtbondevett.no – En ressursside for bønder med informasjon om hvordan ivareta den psykiske helsen og hva man bør gjøre hvis man mistenker at noen sliter.

Trine Hasvang Vaag, Styreleder i Nortura:
«Bondens mentale helse har aldri vært så viktig som i dag. Hvor risikoen vi tar på vegne av familien er stor, med store investeringer og mye avhenger av at både den fysiske og psykiske helsen til bonden er god. Mange bønder har et stort ansvar og har få å dele utfordringene med.»

Trine Hasvang Vaag, Styreleder i Nortura

 


 

Prisen på fôringskalv økte fra 13. mai

Med bakgrunn i den sesongmessige prisvariasjonen på kalv/fôringsdyr økte noteringsprisen med kr 3,- fra mandag 13. mai. Dette er kr 2,- mindre enn det var lagt opp til. 

Prisoppgang dette året ble utsatt noen uker pga. av at markedet har vært preget av store overskudd fra august/september 2018. Med bakgrunn i redusert produsentpris, bl.a. på grunn av økt omsetningsavgift, ble prisen hevet med kr 360,- og ikke med de planlagte kr 600,-. 

Denne prisen vil vare gjennom sommeren, med en planlagt prisreduksjon på kr 600,- i august/september 2019. Det betyr at denne gjennomsnittlige prisen på kalv vil bli kr 240,- lavere i 2019 enn den var i 2018.

Se mer om prissettingen på fôringskalv under storfe på medlem.nortura.no.

 


 

Godt oppmøte på fjøsåpninger

Rundt 60-70 møtte opp på åpen fjøs på Åkra Samdrift i Kvinnherad onsdag 22. mai. 

Det var også åpne fjøs hos Lars Edvard Eide Landa og Anfinn Tofte på Halsnøy samme kveld med like godt oppmøte.

Nortura var med på fjøsåpningene og serverte også ulike Gilde-pølser og Gilde-burgere fra grillen på to av arrangementene. 

– Alle vart mette og ingen klager, sier våre "rådgiver-utsendinger" Erling Eggebø og Karluf Håkull.

Åkra Samdrift 1

Åkra Samdrift 2