Bondevennen nr 19/2019

 

Ny konsernsjef i Nortura

Anne Marit Panengstuen (56) tiltrer som ny konsernsjef i Nortura SA fra september. 

Anne Marit Panengstuen

Panengstuen er utdannet ingeniør og bedriftsøkonom, og har 33 års fartstid fra Siemens AS, de siste fem årene som administrerende direktør. Hun har ledet selskapet og flere av divisjonene der gjennom krevende omstillinger, blant annet knyttet til digital transformasjon av selskapet, omstrukturering av organisasjonen og bygging av ny kompetanse.

– Vi er utrolig glade for at Anne Marit har sagt ja til å bli Norturas nye konsernsjef. Hun har som leder vist at hun er uredd, ryddig, verdibasert, fremtidsrettet og opptatt av å skape resultater gjennom samhandling.  Hun har verdifull kompetanse på det digitale skiftet som er veldig relevant for Nortura og måten vi skal drive industri på fremover. Hun har også ord på seg for å være en tøff, men samlende leder – samtidig som hun har utpregede analytiske egenskaper. Denne kombinasjonen tror vi er helt rett for Nortura nå, sier styreleder Trine Hasvang Vaag.

– Det har vært store endringer i ledelsen av selskapet på kort tid nå, kombinert med tøffe tak både økonomisk og i samfunnsdebatten knyttet til norsk landbruk og kjøttproduksjon. Vi er godt i gang med et solid forbedringsprogram og er glade for den jobben som er gjort til nå. Nå ser vi veldig frem til å få Anne Marit om bord for å bli med å stake ut kursen videre for et av Norges viktigste selskaper, Trine.

Panengstuen sier hun går til oppgaven med ydmykhet og respekt for den rollen Nortura spiller i norsk landbruk.

Se mer på medlem.nortura.no.

 


 

Klassifiseringssystem for storfe

Nytt klassifiseringssystem for storfe ble innført fra 7. januar 2019. Systemet er tatt i bruk ved alle 26 slakterier og nødslaktmottak. Formålet med klassifiseringssystemet er at alle slakt skal bedømmes og gis en riktig klasse uavhengig av hvor i landet og hvilket slakteri bonden leverer sine slakt til.

Med nytt system fjerner vi nå muligheten for at menneskelige feil kan påvirke vurderinger av slaktene som vil sikre likebehandling i alle ledd i verdikjeden.

Klassifiseringsutvalget og Animalia har hatt som mål at det nye systemet skal gi slaktet den samme klasse som det det ville ha fått ved riktig praktisering av det gamle systemet.

Les mer om bakgrunn og erfaringene så langt i informasjon fra Animalia som er lagt ut under storfe.

 


 

Prisløyper 2. halvår 2019

Konsernstyret i Nortura vedtok 23. mai Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 2. halvår 2019.

Avregningsprisene følger endringene i engrosprisen men det kan avvike ved eventuelt endrede biproduktverdier, hud- og skinnverdier, slaktekostnader etc. Endringer i omsetningsavgift, grunntilskudd, ekstra avtaletillegg storfe etc. kommer også utenom.

Det er satt opp prisløyper for å ta ut de vedtatte prisene.  Det er også satt opp en prisløype/prisprognose for gris.

Se detaljer i prisløypene på medlem.nortura.no.

 


 

Nytt telefonnummer til medlemssenteret

Nortura Medlemssenter har nytt nummer – 95 51 84 00.

Bakgrunnen for at vi får nytt nummer er at vi går over til et nytt digitalt og mer fremtidsbasert telefonsystem. Vi forventer også at det nye systemet blir mer stabilt i drift enn det vi har hatt til nå.

Ansatte på livdyrformidling har også nye direktenummer – de er oppdatert i oversikter på medlem.nortura.no.

 


 

Meld deg på Gris i ‘19 – redusert pris fram til 1. juli

Gris i ‘19 arrangeres 21.- 22. november på Thon Hotel Oslo Airport på Gardermoen. Melder du deg på før 1. juli får du redusert pris på 10 %!

Det legges opp til et fagprogram i 4 delte sesjoner, programmet vil bli lagt ut så snart det er klart. Kongressen har et stort stand-område hvor du kan treffe aktører og utstyrsleverandører til en fagprat. Gris i ‘19 blir en komplett kongress der både utstyr, bygg, fag, fôring, forsikring og finansiering blir viktige elementer.

Lenke til påmeldingsportalen og mer informasjon om årets svinekongress finner du fra medlem.nortura.no/grisi19.