Bondevennen nr 20/2019

 

Tenk smittevern også i beitesesongen

Smittsomme klauvsjukdommer som digital dermatitt (DD) og klauvspalteflegmone kan spres fra dyr til dyr og besetning til besetning på beite, det samme gjelder BRSV og BCoV. Smittepresset i beitesesongen er likevel normalt lavere på beite enn i innefôringsperioden. 

Beitedyr

Dyretettheten påvirker risiko
Det er ulike grader av smittefare med de forskjellige formene for sambeiting. Den tetteste sambeiteformen er fellesbeiter med mjølking. Generelt gjelder det at jo større dyretetthet, jo større risiko. Dersom besetningene har felles drikkevannskilder og fôringsplasser øker også risikoen. 

Digital dermatitt kan spre seg på mjølkefellesbeite
Det anbefales å beite med besetninger med samme smittestatus som egen besetning. De samme anbefalingene som ved kjøp og salg, gjelder ved sambeiting på beite med felles mjølking. Alle besetninger på fellesbeite bør legge fram dokumentasjon på klauvhelsa. Dette inkluderer minst én klauvskjæring per ku siste 12 mnd. Besetninger som har hatt digital dermatitt siste 24 måneder, bør ikke på beite med felles mjølking med andre besetninger.

Hvis det påvises digital dermatitt i besetningen er det viktig å sette i verk tiltak med en gang; Hyppigere sjekk av klauver i klauvboks, rutinemessig inspeksjon av dyra for å oppdage nye tilfeller, hygieniske tiltak og vask/desinfeksjon av klauver for å unngå spredning i besetningen.

Søk råd hos veterinæren din og bruk gjerne oss i Animalia. 

Unngå klauvspalteflegmone
Risiko for spredning av både digital dermatitt og klauvspalteflegmone øker ved mye møkk, fukt og søle. God drenering, avgrensing av spesielt sølete områder og flytting av drikkevannskilder og fôringsplasser i løpet av beitesesongen, kan redusere risikoen for klauvspalteflegmone. Vær oppmerksom på at skarp stein og kvist kan skape sår i klauvspalten som er innfallsport for klauvspalteflegmone. Gode drivveier er viktig. Rutinemessig observasjon av dyras bevegelse og rygglinjer er viktig, også på beite, for å identifisere halte dyr på et tidlig tidspunkt. 

Smittsom mastitt, Streptococcus agalactiae og virus kan smitte på fellesbeiter med felles melking.

Besetninger som skal på melkefellesbeite bør dokumentere at de ikke har den smittsomme mastittbakterien. Den spres i forbindelse med melking. Les mer om dette her. 

Grønne besetninger som beiter sammen med røde på melkefellesbeiter vil endre status til rød. Kontrollprogrammet oppfordrer sterkt til at melkefellesbeiter gjør en innsats for å bli grønne og smittefrie. Når det gjelder andre beiteformer vil ikke sambeiting med røde besetninger påvirke status.

Tenk smittevern i oppstallingsperioden
Besetninger som samarbeider har stor nytte av å tenke likt når det gjelder forekomst av viktige sykdommer. Det er mye å spare på å unngå smitte med virus, digital dermatitt, klauvspalteflegmone og smittsomme jurbakterier. Smittevern i besetningene er det viktigste tiltaket for å unngå å få inn smitte før neste beiteslipp.

Det kan du lese mer om på storfehelsetjenestens hjemmeside animalia.no. Spørsmål stiller du til din praktiserende veterinær.

Åse Margrethe Sogstad, Spesialveterinær i Animalia, HT storfe, og Harald Holm, Prosjektleder Kontrollprogram for bekjempelse av BRSV og BCoV, HT storfe

 


 

Slakting småfe i Vest 2019

På grunn av ferieavvikling er det delvis stengte anlegg, og slakting vil kunne skyves.

Nortura Sandeid skal stenge i veke 29, men trekker fram slakt og skyver, nødslakt går som normalt. Ved Nortura Førde er det også stengt i uke 29, småfeslakting i sommar blir mest sannsynleg kvar oddetalsveke.

Nortura Forus har ordinær drift heile sommaren. Det er begrenset kapasitet på retur/nisje ved alle anleggene i ferien.

Du kan også sjå artikkel om Feriestengte Nortura-fabrikker i sommer.

 


 

Drømmeturer og Nortura med ny tur til Cuba

Denne turen er satt opp etter det ble venteliste på turen i november. Vi skal danse salsa, besøke farmere som enda driver med okser på jordene, sukkerplantasje og sigarfabrikker. 

Det er fantastisk vær på Cuba i februar, denne turen er fra 19. februar til 1. mars. 

Påmelding innen 20. juni gir kr. 2000,- i rabatt på turen. Påmelding direkte til Drømmeturer, og reiseleder Arvid Mæland, tlf. 916 13 141 eller e-post arvid@drommeturer.no

Mer info på medlem.nortura.no 

 


 

Åpent fjøs på Kleppe

Nortura, Tine, FKRA og DeLaval arrangerer åpent fjøs fredag 21. juni kl. 11-14 i samarbeid med vertskapet Anja Braut og Sven Martin Ånestad.

Vel møtt til en fagprat, i Boreveien 303 på Kleppe.

 


 

Prisendringer

Fra mandag 17. juni reduseres avregningsprisen på ung okse, kastrat og kvige med kr 0,17 per kg og for ung ku, ku og okse med kr 0,04 per kg. Endringene skyldes reduserte hudverdier.