Bondevennen nr 22/2019

 

Er slaktedyra dine transportdyktige?

Både Nortura og Mattilsynet har stort fokus på at alle dyr er transportdyktige når dei blir lasta opp på ein Nortura-dyrebil. Det er difor viktig at alle som er involvert i transport av dyr, set seg inn i kva forskriftene seier.

Dette gjeld bonden – som har ansvaret for at dyra han sender til slakt er friske og kan transporterast, og sjåføren – som har ansvaret for at dyra han tek om bord i bilen er transportdyktige. 

Mattilsynet har laga ein rettleiar for å gjera det enklare å vurdere om eit dyr er transportdyktig eller ikkje.

Dei skriv dette om produsenten sitt ansvar:
”Dyreholderen er den personen som har ansvaret for dyret hos avsenderen. Dyreholderen kjenner dyrene best og skal vite hvilke dyr som er syke eller skadde, eller som har vært det i tiden før transporten.

Dyreholderen er ansvarlig for at dyrene som blir levert til transportøren, er friske og egnet til å bli transportert.

Dyreholderen skal også gi nødvendige opplysninger og vise dyrene frem for dyrebilsjåføren, før de lastes på bilen, slik at sjåføren kan gjøre en totalvurdering av dyrene, reisetiden, plass på bilen osv. For eksempel er det nødvendig at sjåføren får opplysninger om dyr som er dårlige til beins, men som tilsynelatende går greit fra fjøset til dyrebilen. Et annet eksempel er opplysninger om drektighet, som sjåføren ikke har mulighet til å vurdere uten korrekte opplysninger fra dyreholderen.”

Dyr som er skada eller har skavankar vil gjerne ”gøyma” seg i flokken, og dermed kan dei bli lasta om bord utan at dette blir oppdaga. Når flokken kjem inn på slakteriet, viser det seg kanskje at dyret ikkje burde vore transportert. Det kviler difor eit spesielt ansvar på produsenten; han må sjå nøye over flokken før sending. Dyr han er i tvil om skal setjast for seg, slik at sjåføren kan gjera ei vurdering før han laster.

Dyr som blir kassert på slakteriet av årsaker som ikkje kan ha skjedd under transporten, eller dyr som av ein eller annan grunn ikkje er eigna til mat (for eksempel avmagra), vil ikkje bli avrekna på produsenten. 

I artikkelen Transportdyktighet som du søkjer opp frå medlem.nortura.no kan du laste ned heile rettleiaren frå Mattilsynet.

 


 

Avlivingskurs for svineprodusenter

Det vil bli avholdt avlivingskurs for både Norturaprodusenter, avløsere og veterinærer på Nortura Forus følgende datoer denne høsten:

 • Onsdag 28. august kl. 09:00-11:00 og kl. 12:00-14:00
 • Onsdag 25. september kl. 09:00-11:00 og kl. 12:00-14:00
 • Onsdag 23. oktober kl. 09:00-11:00 og kl. 12:00-14:00
 • Onsdag 27. november kl. 09:00-11:00 og kl. 12:00-14:00
 • Onsdag 11. desember kl. 09:00-11:00 og kl. 12:00-14:00

Hensikteten med kurset er at du som arbeider med dyr skal bli tryggere på gjeldene regelverk og det praktiske rundt avliving av dyr. Kurset varer i to timer og inneholder både teoretisk og praktisk tilnærming til avliving, blant annet håndtering og fiksering av dyr, stikking og avblødning og kontroll at dyret er dødt. Det avholdes to kurs per dag med felles lunsj klokken 11:00-12:00. Det kan være maks 10 deltagere per kurs.

Påmelding skjer fortløpende på e-post til stian.espedal@nortura.no eller hege.tonnesen@nortura.no og det er ”førstemann til mølla” prinsippet. Det vil avholdes flere kurs etter jul, dato kommer senere.

 


 

Informasjonsmøter om lammesesong og marked

Det er som vanlig på denne tiden stor aktivitet på infomøter om lammesesongen, priskurve og marked.

Se gjennom vår kalender på medlem. nortura.no for å finne møtet som er nærmest deg. Det sendes også ut informasjon om møter på andre måter, så det kan være at ikke alle møter er lagt inn i kalenderen i god tid.

 


 

Endringer i priser og kvalitetskrav på fôringsdyr 

Nortura har tidligere signalisert at det kommer prisendringer på fôringsdyr i høst. Fra 5. august er det innskjerping av kvalitetskrav og tilvekst (minimumskrav). Videre i sommerhilsen per 4. juli på våre nettsider, fortalte vi at det ville komme korrigeringer på pris.

Endringer pris fôringskalv melkerase:

 • Fra uke 35 (26. august) - 3,00 kr
 • Fra uke 38 (16. september) - 2,50 kr

Endring pris fôringskalv kjøttfe:

 • Fra uke 38 (16. september) - 3,00 kr
 • Fra uke 39 (23. september) - 2,50 kr

Andre endringer
Vekt-tillegg på fôringsdyr av kjøttfe blir begrenset til 400 kg tung rase, og 350 kg for lett rase. Det betyr at det ikke gis tillegg for vekt på dyr med høyere vekt enn dette.

Maksimal alder for å oppnå kvalitetstillegg blir redusert fra 38 til 34 uker.

I noen hektiske måneder framover skal store mengder dyr forflyttes. Dette kommer som regel samtidig som det er høy aktivitet ellers. Fôringsdyr må derfor meldes inn minimum en uke før ønsket levering. Får vi en lenger horisont kan vi gjøre en bedre planleggingsjobb.

Huskelisten blir da følgende:

 • Ta en sjekk på individ opplysninger i ku/ storfekjøtt kontroll. Ved avregning/fakturering hentes opplysninger derfra 
 • Meld inn i forhold til prisløype, husk innmelding senest en uke før ønska levering
 • Bruk Min side som er tilrettelagt for innmelding 
 • Ha klar egenerklæring når sjåføren kommer (for fôringsdyr som skal ut av egen region må det følges veterinærattest)