Bondevennen nr 23/2019

 

Eksport av sau

Nortura slakta 51 000 eller 30 % fleire sau i 2017 enn året før da staten valde å endre teljedato frå 1. januar til 1. mars.

I 2018 var vi nede på meir normal saueslakting, men Nortura fekk også inn mykje sau dette året på grunn av at mange reduserte søyetalet på grunn av fôrsituasjonen. Dette har ført til stort overskot av sau og låge prisar. Nortura ynskjer difor å få til eksport av sau for å lage grunnlag for ein betre pris.

WTO-reglar og vedtak i Omsetningsrådet gjer det umogleg å få til reguleringseksport finansiert av Omsetningsavgift. Nortura sitt dotterselskap Noridane fekk difor i stand eksport av 410 tonn sau i fjorårets slaktesesong til tilnærma norsk engrospris.

Kundane i Midt-Austen er svært godt fornøgd med kvaliteten på den norske sauen, og ynskjer å kjøpe meir. Konsernstyret i Nortura har difor gjeve grønt ljos for eksport av ytterlegare 1000 tonn halalslakta sau i årets slaktesesong. Dette kostar Nortura-sauebonden 10 øre per kg sau/lam, noko som er ei god investering for heile sauenæringa. Målet er at vi framover skal sleppe sterkt rabatterte partisalg av sau som er iferd med å gå ut på dato, eller upopulære og dyre tiltak som å lage dyrefôr av god menneskemat.

Lykkast Nortura med eksportsatsinga, vil behovet for omsetningsavgift gå ned og prisen til sauebonden vil gå opp.

På kundebesøk for å selje norsk sau til Oman, frå venstre Salim, leder for Iktimal Traiding Company LLC, Marin Ravn, dagleg leiar i Noridane og to medarbeidarar, Morat og Sarbest.
På kundebesøk for å selje norsk sau til Oman, frå venstre Salim, leder for Iktimal Traiding Company LLC, Marin Ravn, dagleg leiar i Noridane og to medarbeidarar, Morat og Sarbest.

 


 

Endringer i storfeprisen siste året

Det har vært mange diskusjoner om utviklingen i prisen som produsentene får for storfekjøtt. Mange har relatert dette til det nye objektive klassifiseringssystemet. Men det er mange elementer som påvirker prisene, og det kan være krevende å få med seg alt. 

Hva påvirker prisen på storfekjøtt? 
Hva har egentlig skjedd det siste året og hvorfor?

På vår nettside medlem.nortura.no har fagsjef storfe i Nortura, Asgeir Svendsen skrevet en lengre artikkel om hvordan avregningsprisen til bonden bygges opp, og hva som har påvirket storfeprisen det siste året.

Artikkelen viser hvilken rolle Nortura har i prisfastsettelsen for hele næringa, gjennom den såkalte volummodellen, som gjelder for storfe, lam og egg.

Det er flere ting som har påvirket storfeprisen siste året, og artikkelen viser illustrasjoner på dette. Blant annet endring i prisdifferensiering mellom klassene, prisløypen med ekstra avtaletillegg for å tilpasse markedsbehovet, og ikke minst prisen for storfehud i verdensmarkedet. Fallende verdi for hud og innmat alene har redusert avregningsprisen for storfe med nesten 1 krone per kg.

Artikkelen finner du på medlem.nortura.no, under Nyheter eller på kategorien Storfe.

 


 

Skolestartkampanje "Ikke hopp over matpakka"

Både Gilde og Prior kjører kampanjen "Ikke hopp over matpakka". Det er fokus på matsvinn og viktigheten av god, sunn og innbydende mat til skolestart.

Butikkbanner

Det er i denne perioden mye aktivitet på digitale flater, kundeavis og i butikk.

I uke 33-36 blir det morsomme konkurranser med flotte premier. I Coop kan du vinne et møte med Karsten Warholm. I Norgesgruppen, Rema og Bunnpris kan du vinne et gavekort på trampoline til kr. 10.000,- hos Jumpking. I tillegg har vi et "matpakkeklippekort" i butikk og digitalt. Kryss av de dagene du har spist matpakka, send inn og vinn matbokser og mini-trampoliner.

Se mer på våre nettsider medlem.nortura.no, gilde.no og Gilde facebook.

 


 

Lammesesongen så vidt i gang

Lammeslaktingen begynner å øke på, og det er nesten 22 000 lam innmeldt denne uken totalt for landet. Det er forholdsvis mye så tidlig i sesongen. 

Rogaland har som normalt den største delen av dette. 

Etterspørselen henger litt etter og det må fryses inn noen lam selv om vi jobber som best mulig for å unngå det. Av sau slaktes det ca. 2 600 stk. og en håper å unngå innfrysing. Det har også blitt redusert vesentlig på lageret av frossen sau i sommer. Per uke 32 er reguleringslageret av lam og sau på 950 tonn.

 


 

Skill mellom ung sau og sau når du melder inn

Endel kunder ønsker å kjøpe ung sau av Nortura, vi setter derfor stor pris på om du skiller mellom ung sau og sau når du melder inn dyr til oss.

Vi får da et sikrere tall på hvor mange ung sau vi får inn på et tidligere tidspunkt. Det blir da enklere å finne kjøpere til ungsauen.

Klassifiseringshåndboka til Animalia sier dette om alderen på ung sau: 

  • Hunkjønn: Alder: fra 12 måneder til ca. 30 måneder (ca. 2,5 år).
  • Hankjønn: Alder: Fra 12 til 18 måneder (1,5 år).