Bondevennen nr 26/2019

 

Prognosen 2020 

– Nærmere markedsbalanse for storfe, fortsatt overskudd av egg

Den første prognosen for hele 2020 viser at det for storfe i praksis er markedsbalanse. For gris prognoseres det i 2020 et lite underskudd for året isolert sett, men bortfall av eksportmuligheten tilsier at det ikke er grunnlag for å øke produksjonen. For sau og lam viser prognosen at vi fortsatt har en utfordring med mye sau i markedet. 

For egg viser prognosen et betydelig og økende overskudd og at det ikke er rom for nyetableringer. Omsetningsrådet har godkjent førtidsslakting av verpehøns tilsvarende 1 000 tonn egg i 2019, det er primært egg fra miljøinnredning som tas ut.

Prognose 2020 – per september 2019

Produksjon

Tilførsler
tonn

Indeks

Import-
kvoter

Engrossalg
tonn

Indeks

Markeds-
balanse

Storfe/kalv

88 600

102

9 170

100 400

100

- 2 700

Lam

19 500

100

856

20 900

103

- 600

Sau

5 300

100

0

5 000

93

300

Gris

130 100

100

2 150

133 100

100

- 800

Egg

67 500

103

500

65 900

101

2 100


Prognosetabell for 2019 – per september 2019 finner du på totalmarked.nortura.no

Mer om prognosen og detaljer for hvert dyreslag finner du også på Totalmarked sine nettsider eller på medlem.nortura.no.

Ole Nikolai Skulberg, direktør for Totalmarked kjøtt og egg
– Vi gjentar at det ikke er rom for nyetableringer i eggsektoren i 2020. Stort og økende overskudd har blitt løst med førtidsslakting og økt produksjon av RÅK-produkter. Eksporten av RÅK-produkter vil trolig opphøre etter 2020 når eksportstøtten forsvinner, sier Ole Nikolai Skulberg, direktør for Totalmarked kjøtt og egg.

 


 

Nye produsentnummer, og dyreholds-ID på storfe fra 2020

Fra og med 1. januar 2020 vil store deler av landet få nye fylkes- og kommunenummer. Produsenter i de berørte områdene vil som følge av dette få nytt produsentnummer. 

Det vil fortløpende bli sendt ut og publisert mer informasjon om dette. Det er viktig at du oppdaterer kontaktopplysningene dine hos Landbrukets Dataflyt (tidligere Produsentregisteret), slik at vi er sikre på at informasjonen når fram til deg. 

Etter årsskiftet skal du bruke nytt produsentnummer for å logge på hos landbrukets aktører. 

Hvis du har spørsmål kan du ta kontakt med Landbrukets Dataflyt på post@landbruketsdataflyt.no eller telefon 22 05 47 30.

Nytt nummer i øremerker for storfe fra 2020
Høsten 2019 vil alle storfeprodusenter bli tildelt et nummer (dyreholds-ID) fra Mattilsynet. Dette nummeret skal fra 2020 benyttes i øremerkene på storfe sammen med individnummer som produsenten velger selv.

Alle dyr født etter 1. januar 2020 skal merkes med nye øremerker. Bestill kun det antallet øremerker til storfe, som du antar at du vil få bruk for i 2019. Nye øremerker vil være tilgjengelig i løpet av høsten 2019.

Det er lagt ut mer informasjon på medlem.nortura.no og det vil oppdateres videre ut over høsten.

 


 

Reduser risikoen for vêrsmak- og lukt

Vi må alltid vera på vakt mot at det blir lukt- og smaksfeil på vêrlamslakta om hausten. Det er øydeleggjande for salet av lam dersom lammeslakt med lukt- og smaksavvik kjem ut i marknaden som lam.

Dersom lammet kjem i kategorien vêr pga lukt- og smaksfeil, så blir avrekningsprisen nær null og det er heller ikkje bra. Årsaken til at dette skjer, er hormonelle endringar hjå vêrlamma når paringssesongen nærmar seg. 

Vi har difor laga fylgjande råd for å redusere risikoen for lukt og smaksfeil på vêrlam:

  • Alle vêrlam bør vera slakta seinast tre veker før paringssesongen startar. Det betyr at vêrlam som ikkje er slaktemogne ved sanking, bør setjast på intensiv sluttfôring på kraftfôr og grovfôr eller eit godt grønnfôrbeite rett etter sanking.
  • Sorter søyelam og vêrlam. Det er spesielt viktig dersom sluttfôringa går føre seg inne. Dette gjev også meire ro i flokken og betre tilvekst.

 


 

Ledig plass på fagtur med Nortura og Drømmeturer til Cuba i februar

Det er fortsatt noen ledige plasser på turen som er fra 19. februar til 1. mars, så meld deg på om du har lyst å bli med!

Prisen per stk. på kr. 31.800,- inkluderer fly og flyskatter, kan komme tillegg utenom Stavanger, Trondheim og Oslo (tilslutningsbillett), all transport i flott og komfortabel buss, alle hotellovernattinger i bra hotell, alle inngangspenger og besøk som er med i det endelige programmet, frokost, lunsjer og middager som i programmet, inkludert er også visumsøknad til Cuba.

Reiseleder på turen er Arvid Mæland fra Drømmeturer, fra Nortura er Arnodd Kjenstadbakk som er fungerende fag- og tilførselsleder storfe i region Midt med på turen.

Påmelding direkte til Drømmeturer, Arvid Mæland tlf. 916 13 141 eller send e-post til arvid@drommeturer.no. For mer info om turen, ring Arvid eller se på medlem.nortura.no.

 


 

Prisendringer

Fra mandag 9. september reduseres avregningsprisen for lam med kr 1,50 per kg. Endringen skyldes redusert engrospris. Fra samme dato reduseres sesongtillegget for lam med kr 0,50 per kg. Samlet gir det en reduksjon i prisen på lam til produsent på kr 2,00 per kg.