Bondevennen nr 27/2019

 

Rekordhøg Stjernelam-andel

– Vi har da bladet gjekk i trykken inne slaktedata for fyrste veka av september, der Nortura slakta ca 45 000 lam, det er 5500 færre enn i fjor og noko mindre enn vi hadde planlagt, seier fagsjef Finn Avdem.

Det betydde noko knapp dekning av råstoffbehovet til fårikål-kjøtt som det er høgsesong for nå. Ved å gjera ein del tilpassingar med helgejobbing mm, greide Nortura likevel å levere tett mot det som var bestilt.

Første veka i september vart nok ei veke med topp slaktekvalitet. Medel slaktevekt på lam låg på 20 kg, medel klasse R/R+ (8,4), medel feittgruppe 2/2+ (5,6). Stjernelam-andelen held seg på over 90 %, og det må vera opp mot rekordnivå!

Både sist veke og denne veka er det planlagt å slakta 70 000 Nortura-lam. Dette er omtrent same mengde som i fjor, og ca i tråd med det som er prognosert. Det er bra!

– Etterspørselen held seg godt oppe og det som er til overs av lam jobbar vi med alle salskanalar for å få ferskt ut i marknaden, seier Avdem.

Vekemeldingane kan du sjå under Lammesesongen.

Graf
Rogaland er det største lammefylket, men ligg alltid langt føre dei andre fylka så tidlig i sesongen.

 


 

Renteendring på låneinnskudd i Nortura SA

Gunstig spareordning for våre medlemmer og ansatte.

Med bakgrunn i utviklingen i markedsbetingelser på bankinnskudd, har Nortura SA funnet det riktig å justere rentesatsen på låneinnskudd overfor ansatte og medlemmer i Nortura SA gjeldende fra 1. oktober 2019.

Rentesatser:
Innskuddsbetingelsene differensieres avhengig av innestående beløp, etter følgende skala:

Innestående Tidligere rentesats Rentesats gjeldende fra 1.10.19
0 - 49.999 kr 0,50 % p.a. 0,50 % p. a.
50.000 kr - 1.999.999 kr 2,00 % p.a. 2,25 % p. a.
over 2.000.000 kr 2,10 % p.a. 2,35 % p. a.

Alle satser gjelder fra første krone.

Øvrige betingelser: 

 • Renteberegning vil skje ved utgangen av året 
 • Høyeste rentesats gjelder for hele innskuddsbeløpet når grensen på 50.000 kr og 2 mill. kr.er passert. 
 • Renten reguleres med 7 dagers varsel/oppsigelse. 
 • Antall gebyrfrie uttak er ti pr år.
 • Innskudd gjøres ved innbetaling til Nortura sin bankkonto: 8380.08.08882. Innbetalingen bes merkes med innskuddsnummer og navn.  
 • Faste utbetalingsdager ved uttak er tirsdag og torsdag. 
 • For opprettelse av låneinnskuddskonto, uttak og evt. avslutning av konto og eventuelle spørsmål ta kontakt med Regnskapsavdelingen. E-post: innskudd@nortura.no eller pr telefon: 955 18 150.

 


 

Unge bønder-møte

Nortura arrangerer Unge bønder-møte på Landbrukssenteret på Helleland tirsdag 1. oktober kl. 19:00. Vi ønsker velkommen til unge bønder møte for Norturabønder og fremtidige Norturabønder.

Program:

 • 19.00 - 19.30 Hvordan tjene mer penger på storfekjøtt produksjon – Erling Eggebø
 • 19.30 - 20.30 Årshjul for god saueproduksjon – Stian Espedal
 • 20.30 - 21.00 Matpause (lammegryte med tilbehør)
 • 21.00 - 22.30 Eierløftet i Nortura – Andreas Våge

Påmelding pga mat innen onsdag 25. september til Stian Espedal tlf. 97958151.

 


 

Avlivingskurs på gris

Nortura holder kurs for svineprodusenter på Forus. Hensikteten med kurset er at du som arbeider med dyr skal bli tryggere på gjeldene regelverk og det praktiske rundt avliving av dyr. Kurset varer i to timer og inneholder både teoretisk og praktisk tilnærming til avliving, blant annet håndtering og fiksering av dyr, stikking og avblødning og kontroll at dyret er dødt. 

Det avholdes to kurs per dag med felles lunsj klokken 11:00-12:00. Det kan være maks 10 deltagere per kurs. Kurset er for Norturaprodusenter, avløsere og veterinærer.

Påmelding skjer fortløpende på e-post til stian.espedal@nortura.no eller hege.tonnesen@nortura.no og det er "førstemann til mølla" prinsippet.

Planlagte kurs:

 • Onsdag 25. september kl. 09:00-11:00 og kl. 12:00-14:00
 • Onsdag 23. oktober kl. 09:00-11:00 og kl. 12:00-14:00
 • Onsdag 27. november kl. 09:00-11:00 og kl. 12:00-14:00
 • Onsdag 11. desember kl. 09:00-11:00 og kl. 12:00-14:00

Det vil avholdes flere kurs etter jul, vil bli lagt ut her i kalenderen når de er klare.

 


 

Prisendringer

Fra mandag 16. september reduseres avregningsprisen for lam med kr 2,00 per kg, grunnet redusert avregningspris og økt omsetningsavgift. Fra samme dato reduseres sesongtillegget for lam med kr 0,50 per kg. Samlet gir det en reduksjon i prisen på lam til produsent på kr 2,50 per kg.