Bondevennen nr 29/2019

 

Fortsatt nedgang i forbruk av antibiotika til dyr i Norge

Årets NORM-VET- rapport viser at bruken av antibiotika i norske husdyrhold fortsetter å synke og Mattilsynet konstaterer at det er få funn av resistente bakterier i mat og dyr.

RapportenDet viser analysene av antibiotikaforbruket til dyr i 2018, samt resultater fra overvåkingen av antibiotikaresistens i bakterier fra dyr og i mat i NORM-VET (Norsk overvåkingsprogram for antibiotikaresistens i mikrober fra fôr, dyr og næringsmidler). Veterinærinstituttet har ansvar for overvåkningsprogrammet på oppdrag fra Mattilsynet.

I 2018 ble det brukt 4 821 kg antibiotika til matproduserende landdyr. Det er en nedgang på 17 % sammenlignet med 2013 og rundt 40 % siden 1995.

– Det at vi ser en så jevn nedgang i bruk av antibiotika i landbruket skyldes først og fremst forebyggende helsearbeid, sjukdomsbekjempelse, avl og restriktiv bruk av antibiotika. Flere alvorlige smittsomme dyresjukdommer er utryddet gjennom flere tiår med målretta innsats. Dette er et langsiktig arbeid som har gitt oss friske dyr med lav forekomst av sjukdommer, sier Synnøve Vatn, fagsjef i Animalia.

– Så langsiktige arbeid kombinert med målrettede tiltak er oppskriften for fortsatt svært lav forekomst av resistens i norsk husdyrhold og dette er grunnstammen i husdyrnæringens felles handlingsplan mot antibiotikaresistente bakterier, konstaterer Vatn.

Artikkelen er publisert av Animalia

 


 

Konsernsjefen besøker anlegga

Konsernsjef Anne Marit Panengstuen har besøkt sine tre første produksjonsanlegg i Nortura. Først ut var Nortura Tønsberg, så fulgte Sogndal og Forus.

Fredag 27. september besøkte hun Nortura Sogndal og tirsdag 1. oktober Nortura Forus. I september og oktober skal vår nye konsernsjef besøke flere av Norturas anlegg rundt i landet.

– Dette har jeg sett fram til, og målet er å bli bedre kjent med verdikjeden og ansatte, forteller Anne Marit, her fra pølsemakeriet i Tønsberg.

Anne Marit Panengstuen

 


 

Ung Bonde-samling i Stavanger

1.-2. november arrangerer Nortura Ung Bonde-samling i Stavanger i samarbeid med Rogaland Bondelag, Tine, Felleskjøpet RA og Landkreditt i tilknytning til Agrovisjon på Scandic Forum i Stavanger.

Målgruppen er unge som nylig har eller skal overta gården og kurset tar for seg blant annet HMS, juss, økonomi, forsikring, kommunikasjon og involvering av partner i drifta, dialog med Mattilsyn, samt motivasjon til tillitsverv i landbruket med mer.

Pris:    

  • 700 kr enkel/ 850 kr par til overnatting. (Inkl. frokost, lunsj og middag)
  • 500 kr uten overnatting (inkluderer lunsj og middag)

Kursdeltakerne får gratis inngang på messa hele helga. 

Program for dagene finner du i kalenderen på medlem.nortura.no.  

For påmelding, tlf. 51 88 72 73 / e-post rogaland@bondelaget.no. Påmeldingsfrist er 10. oktober.

 


 

Viktige fakta mange glemmer i kjøtt og klima-debatten

Mange tror kutt i kjøttproduksjonen må til for å løse klimakrisen. – Det ser ut til at mange har glemt hvordan verden egentlig henger sammen, sier administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke, Ola Hedstein. 

På vår nettside medlem.nortura.no har vi delt en artikkel fra Norsk Landbrukssamvirke om 10 ting folk bør kunne før de diskuterer norsk kjøttproduksjon og klima. Vi oppfordrer: Gå inn og les!

 


 

Har du meldt deg på Storfe 2019?

Storfe 2019 er en gylden mulighet for å oppdatere deg innenfor melk- og kjøttproduksjon på storfe. På Storfe 2019 blir det foredrag og debatt omkring hvordan produksjonen kan optimaliseres på det enkelte bruk. Det blir fokus på management, økonomi, teknologi, fôrproduksjon og fôring.

Storfe 2019

Storfe 2019 foregår på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen, 27. - 28. november. Arrangører er Felleskjøpet Agri, Geno, Norsk Landbruksrådgiving, Medlem Nortura, TINE Rådgiving og Medlemsservice og TYR.

Frist for påmelding og endringer er 27. oktober.

Program og påmelding finner du på www.storfe2019.no 

 


 

Prisendringer

Fra mandag 30. september reduseres avregningsprisen på storfe med kr 1,40 per kg, grunnet redusert engrospris og økt omsetningsavgift.  

Avregningsprisen for gris økes med kr 0,40 per kg grunnet økt engrospris.  

Avregningsprisen på lam reduseres med kr 1,30 per kg grunnet redusert engrospris. Samtidig fjernes sesongtillegget for lam slik at samlet reduksjon i prisen på lam til produsent blir kr 1,80 per kg. 

Prisene på crossbredull på verdensmarkedet har over lengre tid vært lave og det har ført til at Norilia justerer prisen på ull til produsent ned, nye priser ble gjeldende fra 9. september.