Bondevennen nr 32/2019

 

Regulering av svineproduksjonen

Landbruks- og matdepartementet (LMD) fastsatte den 17. oktober regler for hvor mange avlspurker en bonde som driver med gris kan slakte per år.

Regulering av svineproduksjonen

Forslaget ble sendt på høring 18. desember i fjor, og etter en vurdering av innkomne høringsinnspill, har departementet fastsatt nye grenser for antall utrangerte avlspurker per år, gjeldende fra 1. januar 2020.

Lov om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen (husdyrkonsesjonsloven) er en strukturlov med formål å legge til rette for spredning av svine- og fjørfeproduksjonen på flere enheter ved å regulere produksjonsomfanget hos den enkelte produsent.

Produksjonsomfanget reguleres enten ved å sette grenser for hvor mange dyr som kan omsettes og slaktes per år (2100 slaktegriser), eller hvor mange dyr produsenten kan ha innsatt til enhver tid (105 purker).

Nå blir det også innført grenser for antall utrangerte avlspurker.

Etter å ha vurdert innkomne høringsinnspill har departementet fastsatt følgende grenser for antall utrangerte avlspurker per år, gjeldende fra 1. januar 2020:

 • Bruksbesetninger: 150 avlspurker
 • Nav i purkering: 1010 avlspurker
 • Foredlingsbesetning: 438 avlspurker
 • Formeringsbesetning: 220 avlspurker

Produsenter som dokumenterer et høyere antall utrangerte avlspurker i 2017 eller 2018 vil få midlertidig konsesjon i fem år.

Se mer på LMD sine nettsider.

 


 

Dyrevelferdsseminar – friskare dyr gir høgare kvalitet

Laurdag 2. november på Agrovisjon, Stavanger Forum, møterom Vindafjord kl. 10:00 - 15:00. Velkomen til fagseminar, husdyrbønder!

Arrangørar for seminaret er Fatland, Nortura, Prima, Tine, Q-meieriet, Rogaland bondelag, Norsvin, Tyr, Rogaland Sau og geit, Rogaland veterinærforening og Fylkesmannen i Rogaland. Landbruksdirektør Geir Skadberg er møteleiar.

Program for dagen:

 • 1000 Velkomen! Terje Wester, konsernsjef i Fatland
 • 1010 Kva er dyrevelferd? Randi Oppermann Moe, professor ved NMBU Veterinærhøgskolen
 • 1050 Dyrevelferd i praksis Trond Vidar Berge, bonde på Nordåsen gard
 • 1115 Berekraftige val Andreas Våge, prosjektleiar Nortura, bonde og psykolog
 • 1145 Lunsj og drøs
 • 1245 Kritiske situasjonar i husdyrhaldet Elisiv Tolo, spesialveterinær i Animalia
  • Riktige val til riktig tid - vurdering av helsetilstand til skadde og sjuke dyr
  • Trygg på nødavliving - ved kva for sjukdomar/skadar skal ein nødavlive store og små dyr, og om metodar
  • Driving av dyr frå binge/bås til dyrebil. Korleis lese dyr i stressa situasjonar?
 • 1345 Beinstrekk
 • 1400 Smitteførebygging Harald Holm, veterinær i Animalia
 • 1430 Regelverkstolking Guro Myhrene/Olav Tørresdal frå Mattilsynet
  • Praktiske eksempel og konkrete svar om m.a. kalvingsbinge, beitekrav, luftegard, hus til småfe utanom beitesesong
 • 1500 Slutt

Gratis deltaking og inga påmelding!

Presentasjon på facebook
Meir om seminaret og foredragsholdarane finn du på facebookarrangementet www.facebook.com/events/1212877175582704, eller søk opp "Dyrevelferdsseminar – friskare dyr gir høgare kvalitet".

Harald Holm frå Animalia
Bønder i Rogaland kan spare millionar kroner kvart år ved å sette inn tiltak som gir betre dyrehelse sier spesialveterinær Harald Holm frå Animalia som kjem til Agrovisjon for å snakke om smitteforebygging på seminaret om dyrevelferd 2. november.

 


 

Gris i ‘19 på Gardermoen

Per Inge Egeland har ledet hovedkomiteen frem mot Gris i ‘19. Han gleder seg til å treffe nye og gamle kolleger på konferansen 21. til 22. november på Thon Hotel Oslo Airport på Gardermoen.

Bjørn Ståle Bekkeheien med elever

Bjørn Ståle Bekkeheien (bildet over) er leder i Norsvin Sør-Vest og driver sammen med kona Silje-Kristin melke- og svineproduksjon på Nærbø. Bjørn Ståle er opptatt av omdømmebygging for svinenæringa og formidle, uten sminke hvordan matproduksjon og husdyrhold foregår. På Gris i ‘19 kan du høre han forteller om hvordan de tar imot besøk i fjøset.

Sammen med Eli Maria Stenklev forteller han hvordan det på en helsemessig sikker måte kan ta imot besøk av håndverkere, barnehager, skolebarn og andre som vil se på gris.

Les mer om konferansen og gjør som 350 andre til nå har gjort, meld deg på grisi19.no 

 


 

Prisendringer

Fra mandag 21. oktober reduseres avregningsprisen for storfe med 0,30 kr/kg. Endringen skyldes at engrosprisen må reduseres for å unngå å overskride Planlagt gjennomsnittlig engrospris i 2. halvår 2019.