Bondevennen nr 33/2019

 

Gilde vant årets pinnekjøttsmaking

I konkurranse med fire andre leverandører, vant Gilde den årlige blindsmakingen arrangert av Nores SA på Bryggeloftet og Stuene i Bergen mandag 21. oktober.

– Vi er kjempestolte og beæret over seieren i Nores sin kåring av «Årets pinnekjøtt». Det er en stor anerkjennelse for oss i Nortura PROFF – og ikke minst til våre dyktige folk i Sogndal som produserer Gilde pinnekjøttet. Denne kåringen har etter hvert blitt en viktig tradisjon i forkant av julesesongen – og selvfølgelig ekstra stas når vi går helt til topps! Vi vil også takke Nores for et flott arrangement, sier Morten J. Fossmo i Nortura Proff.

Det var fem kjøttleverandører som var invitert til å delta med sitt kjøtt i blindtesten, der pinnekjøttet fra Gilde stakk av med seieren. 

Gildes pinnekjøtt er laget av kun norske lam, med egne krav til kjøttfylde og fett. På Nortura Sogndal har de lange tradisjoner for produksjon av pinnekjøtt. Der produserer de på tradisjonelt vis, med tørrsalting og lang modningstid. Dette gir pinnekjøttet en god og moden spekesmak. 

– Vi ble veldig glade da denne meldingen tikket inn i går kveld fra gjengen i PROFF som var tilstede på pinnekjøttsmakingen, sier konsernplanlegger Unn Sjøthun Uglane ved Nortura Sogndal.

– Denne prisen sitter høyt hos oss. Det er alltid spennende å få tilbakemeldinger på årets pinnekjøtt, legger hun til.

Nores, som var arrangøren av pinnekjøttsmakingen, er en medlemseid innkjøpsorganisasjon for hoteller og restauranter i både Norge og Sverige. 

– Nores er en veldig viktig samarbeidspartner for Nortura PROFF, de representerer mange store og viktige restaurantkunder – og Nortura har hatt et tett og godt samarbeid med dem gjennom mange år, sier Fossmo.

Vinnere
Fra venstre: Erik Strøm fra Nores, Morten J. Fossmo, Brita Hesthamar, Martin Haugsvær, Nina Steine, Mona Kloster (alle fra Nortura PROFF), Cecilie Framholt fra Nores.

 


 

Resultatvekst for Nortura i andre tertial

Driftsresultatet øker med 318 millioner kroner hittil i år og 230 millioner kroner i andre tertial. Resultatet før skatt viser et overskudd på 172 millioner kroner. Lavere kostnader og et mer balansert marked bidrar positivt på resultatet.

– Jeg er tilfreds med et bedret resultat. Vi skal fortsatt jakte forbedringer der det er mulig, men også fortsette å kjempe for høyere markedsandeler, sier konsernsjef i Nortura, Anne Marit Panengstuen.

Deler av resultatveksten skyldes fjorårets engangskostnad (96 millioner kroner) knyttet til omstilling og gavepensjon. Iverksatte tiltak (Forbedringsprogram) bidrar til høyere marginer gjennom lavere personalkostnader, industrielle driftsforbedringer og reduserte svinnkostnader. 

Et mer balansert marked enn på samme tidspunkt i fjor bidrar også positivt på marginnivået. Salget til storkjøkkenmarkedet øker i perioden, mens dagligvaresalget er noe ned til tross for en god avslutning på grillsesongen og økt salg gjennom Norfersk. 

Nortura sin markedsandel i dagligvaremarkedet, inkludert produksjon av kjedenes egne merkevarer og salg gjennom Norfersk, utgjorde 43,9 % per andre tertial, ned 1,0 %-poeng mot samme periode i fjor. 

– Vi opererer i et marked med tøff konkurranse, men har ambisjoner om økt markedsandel i dagligvaremarkedet og jobber hardt for å være en attraktiv leverandør for våre kunder, sier Panengstuen.

I løpet av det siste året har egenkapitalandelen økt fra 29,6 % til 33,6 %, og gjelden er redusert med 274 millioner. Gjeldsbetjeningsevnen er forbedret ved at netto rentebærende gjeld dividert på EBITA resultatet har gått fra 5,0 til 2,8.

Implementering av ny IKT plattform (SAP) er en omfattende prosess som fortsatt krever mye oppmerksomhet fra ledelse og nøkkelpersoner.

 


 

2-ukers frist for bestilling og innmelding av smågris

Nortura har innført 2-ukers frist for bestilling og innmelding av smågris, informasjon er sendt ut til svineprodusenter som har selger eller kjøper smågris gjennom Nortura.

Som kjent er det over en lengre periode vært utfordringer med smågrissituasjonen, situasjonen har rettet seg noe, men vi har perioder med for mange smågris pr uke som må skyves. For å få en bedre oversikt og kunne planlegge bedre er det innført to ukers innmelding og bestilling av smågris. Dette vil blant annet gi oss mulighet til å tømme for slaktegris for å få plass til smågris. Bestill og meld inn på Min side!

Vi ønsker også at produsenter med fastavtale og som benytter våre sjåfører, om å melde inn og bestille smågris via Min side. Produsenter med fastavtale med egen transport trenger ikke å melde inn eller bestille smågris.

 


 

Utvide kyllingproduksjonen i Rogaland

Nortura ber slaktekyllingprodusenter i Rogaland melde interesse for å utvide sin produksjon av slaktekylling, det er for 2020 behov for å øke produksjonen for leveranse til Hå Kylling AS.

– Det er viktig at vi har tilstrekkelig produksjonskapasitet for å betjene markedsbehov og volumbehov ved slakteriene, men vi skal ikke øke årlig produksjonskapasitet mer enn nødvendig. Vi skal heller ikke drive på akkord på beleggsgrenser eller nødvendige tomtider, sier Ola-Bjørn Haugbråten, tilførselssjef fjørfe i Nortura.

Tilbudet om utvidelse av produksjonen for 2020 gjelder kun kyllingprodusenter i Rogaland, men alle eksisterende kyllingprodusenter i Nortura kan fra 28. oktober melde interesse om fremtidig utvidelse.

 


 

Prisendringer

Fra mandag 28. oktober reduseres avregningsprisen for storfe med kr 0,30 kr/kg. Endringen skyldes redusert engrospris for å unngå overnotering i forhold til Planlagt gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2019.

Fra samme dato økes grunntilskuddet for sau og ung sau med kr 2,00 per kg, ny sats er kr 3,70 per kg. Grunntilskuddet for vær fjernes.