Bondevennen nr 34/2019

 

Stor fjøsfest i Luster

Fredag 25. oktober arrangerte familien Einar Sønnesyn og Luster TINE produsentlag saman med Felleskjøpet og Nortura ein stor fjøsfest for omlag 250 inviterte fest- og fjøsglade Lustringar. 

Fjøsen som vart opna ligg i Luster kommune og skal innehalde omlag 40 mjølkekyr pluss påsett, i tillegg til ammekyr og sau i andre bygningar. 

Leiar i Luster TINE produsentlag Tomas Kjørlaug leia folket gjennom opninga, der representantar frå Felleskjøpet, TINE og Gråkjær held ønskje-talar, og der ordførar i Luster kommune, Ivar Kvalen klipte snora og "offisielt" opna fjøsen. 

Steinar Engelbrektson spela opp til dans, etter at me hadde ete kveldsmat og kaker. 

– Med mykje arbeidsdugnad, flinke mat- og serveringsdamer og økonomisk støtte klarte me saman å skape denne kjekke opplevinga som for arrangørane og dei mange andre vart eit minne for livet, seier Kjørlaug. 

Arrangøren takkar Ernst Rune Melheim, Røyrleggjarservice Ola Skophamar, TINE, Felleskjøpet, Nortura, Gråkjær, Luster kommune, Luster sparebank, Holen installasjon, Ramirent og Indre Hafslo bondelag for støtta til kvelden.

Fjøsfest i Luster

Fjøsfest i Luster - åpning

 


 

Ringorm

Ringorm har nesten vært utryddet i over 20 år, men de senere år har utbrudd kommet i enkelte områder. 

– Det er igjen påvist eller sterk mistanke om ringorm, så vi minner om viktigheten av å hindre smittespredning gjennom å unngå unødvendig kontakt med andre besetninger, bruk av smittesluse, beskyttelsesklær og desinfeksjon, sier Bengt Egil Elve, tilførselsleder storfe i Vest.

Ringorm

Hva er ringorm?
Ringorm er en soppinfeksjon i huden. En typisk infeksjon starter i en liten flekk og sprer seg utover. Det blir ofte dannet skorpe i ytterkanten av spredningen og huden i midten blir helet. Derfor kan det se ut som det er en orm som ligger i en runding under huden. Ringorm gir kløe, mistrivsel og redusert dyrevelferd og tilvekst.

Ringorm kan smitte husdyr, kjæledyr og mennesker. Ringorm kan også smitte mellom ulike dyrearter, også til folk. Det er ulike typer ringorm som trives best på ulike vertsdyr. Derfor blir det sjelden stor videre smittespredning når den er på "feil" vertsdyr.

Det må tas ut en prøve som analyseres for å bekrefte eller avkrefte ringorm.

Begrense smittefare
Den viktigste smittebeskyttelsen er å begrense kontakt med dyr fra andre besetninger. Dette gjelder kontakt som livdyrhandel og fellesbeiter. Pass på at utsyr som brukes i forskjellige besetninger er rengjort og desinfisert. Dette gjelder for eksempel transportkasser, klauvbokser og lignende.

Vær nøye med helseattest ved eventuell livdyrhandel.

Bruk smittesluse og ha egne støvler og kjeldresser til besøkende i besetningen. Det gjelder både inseminør, dyrlege, naboer og andre besøkende. Ikke gå i andre besetninger eller andre plasser det kan være smittefare med de klærne som dere selv bruker i fjøset.

Ha gode forhold for utlasting av slaktedyr, slik at det ikke er smittefare via slaktebilen. Det bør ikke være nødvendig at sjåføren skal gå inn i fjøset.

En transportkasse kan godt brukes som "smittesluse" ved levering av slakt. Bruk mye tid og observer dyra nøye. Små sår og hårløse felt kan også være ringorm. Se spesielt nøye etter på hodet, rundt øynene og halsen.

Ringorm er en B-sykdom
Det vil si at det er meldeplikt til Mattilsynet ved mistanke om sykdom. Alvorlige og meldepliktige sykdommer grupperes inn i A-B-C.

Mer om ringorm kan du se på medlem.nortura.no/storfe, ta kontakt dersom du er i tvil eller har spørsmål.

 


 

Julemøter i Nortura

Her er en oversikt over julemøter i Nortura, mer opplysninger på møter der det mangler sted og program legges i kalenderen på medlem.nortura.no så snart det er klart.

 • Torsdag 21.11.  kl. 19.30 – Julemøte på Vaulali Leirsted, Tau    
  Program: Nortura-nytt v/Einar Risnes, Regionsjef Vest, påmeldingsfrist 15.11.
 • Mandag 25.11.  kl. 19.30 – Julebuffet på Kvåstunet, Vemestad.  Program: Ny i Nortura – Konsernstyremedlem Tone Steinsland, påmeldingsfrist 19.11.
 • Tirsdag 26.11. kl. 19.30 – Julebiff på kantina Egersunds-anlegget.  
  Program kommer, påmeldingsfrist 18.11
 • Torsdag 28.11. kl. 19.30 – Julemøte i Valle på Helle grendehus
  Program kommer, påmeldingsfrist 18.11
 • Mandag 2.12 – kl. 19.00 – Julebiff på Holt VGS, Tvedestrand   
  Program kommer, påmeldingsfrist 25.11.
 • Tirsdag 3.12 – kl. 19.30 – Julebiff på kantina på Egersunds-anlegget 
  Program kommer, påmeldingsfrist 25.11
 • Tirsdag 10.12 – kl 19.30 – Julemøte på Skjold Arena, Haugalandet
  Konsernsjef Anne Marit Panengstuen kommer, påmeldingsfrist 3.12
 • Onsdag 11.12 – kl. 19.00 – Julemøte på slakterikantina Forus 
  Konsernsjef Anne Marit Panengstuen kommer, påmeldingsfrist 3.12.

Påmelding til Nortura Medlemssenter tlf. 95 51 84 00 på alle møter.