Bondevennen nr 35/2019

 

Prisnedtrapping og slaktestrategi før jul

Fra mandag 2. desember starter den planlagte prisnedtrappingen for slaktegris. Dette gjøres for å få mer ferskt svinekjøtt før jul, og unngå for stor import av fersk ribbe. For å maksimere inntekta di er det viktig at du som svineprodusent tilpasser slaktingen til prisløypa.

Gris i bingen

Årets prisnedgang følger samme mønster som i fjor. Du som svineprodusent vil oppnå økonomisk gevinst ved å endre slaktestrategi i samsvar med prisjusteringen og markedets behov for ferskt svinekjøtt før jul.

Prisløypa og utslaktestrategien finner du på medlem.nortura.no/gris.

 


 

Reduserer livdyrformidling av storfe

Det er påvist ringorm i Sør-Rogaland, så vi minner om viktigheten av å hindre smittespredning gjennom å unngå unødvendig kontakt med andre besetninger, bruk av smittesluse, beskyttelsesklær og desinfeksjon. På grunn av en noe uoversiktlig situasjon vil formidling av storfe i Nortura og Prima justeres ned til et minimum i en kortere periode.

Ringorm

Smitten spres med soppsporer fra hår, skorper og sår. De spres direkte ved kontakt mellom dyr eller at personer overfører smitten fra dyr til dyr.

Ringorm smitter også indirekte via innredning, børster, halsbånd, grimer, transportkasser, klauvbokser og alt annet utstyr som brukes på forskjellige dyr eller i flere besetninger.

Sporene kan overleve flere år i fjøset og smitte på ny. Derfor er renhold og nedvasking er viktig.

Tiden fra smitte til dyret viser tegn på ringorm er normalt 2 til 3 uker, men kan være opptil 6 uker. Siden smitte kan overleve i flere år, så kan smittespredning skje senere ved at dyrene kommer i kontakt med utstyr eller deler i fjøset som ikke er rengjort.

Du kan se mer på vår nettside medlem.nortura.no/storfe.

 


 

Stor ubalanse i smågrismarkedet

Totalmarked for gris styres først å fremst av produsert smågris. Manglende slaktegrisplasser har hver uke siden begynnelse mai ført til at smågrisen er blitt skjøvet 1-2 uker. 

– Vi er imponert over den tålmodighet og evne til improvisering dere har utvist, men svært få smågrisprodusenter kan leve lengre på provisoriske løsninger, sier livdyrsjef Odd Finnesand.

– Mange slaktegrisprodusenter velger å slutte. Frem til sommeren i år er det stort sett slaktegrisprodusenter i "spot" marked som har avvikla, nå opplever vi at flere med direkte avtaler ønsker å gi seg. I det siste har vi nesten ukentlig telefon fra slaktegrisprodusenter som melder at dette er siste innsett, sier Finnesand. 

En del smågrisbesetninger er på avvikling etter utkjøpsordningen. Målet var å ta ut inntil 4000 purker, men oppslutning ble ca. 2500 puker, som nå er avviklet. I region Vest har vi brukt en midlertidig ordning og tatt ut drektige purker fra medio mai. Ordningen er betalt av 10 kr-trekket på smågris fra mai 2018 til mai 2019. Ubalansen på smågris ville vært vesentlig verre uten dette utkjøpet.

Mer informasjon er sendt ut til smågrisprodusentene nylig. Se forøvrig baksiden av bladet.

 


 

Prisløyper 1. halvår 2020

Konsernstyret i Nortura vedtok 23. oktober 2019 Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 1. halvår 2020. 

Det er satt opp følgende prisløyper for å ta ut de vedtatte prisene: 

Prisløype storfe:

  • Mandag 30. desember (uke 1): Engrospris opp 0,70 kr/kg
  • Mandag 2. mars (uke 10): Engrospris ned 0,80 kr/kg
  • Mandag 16. mars (uke 12): Engrospris opp 0,50 kr/kg
  • Mandag 13. april (uke 16): Engrospris opp 0,50 kr/kg
  • Mandag 20. april (uke 17): Engrospris opp 0,80 kr/kg

Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris for 1. halvår 2020 som vil være kr 0,70 per kg høyere enn for 2. halvår 2019.

Prisløype lam:

  • Mandag 30. desember (uke 1): Engrospris opp 0,50 kr/kg
  • Mandag 20. januar (uke 4): Engrospris opp 0,80 kr/kg
  • Mandag 10. februar (uke 7): Engrospris opp 0,80 kr/kg
  • Mandag 16. mars (uke 12): Engrospris opp 1,00 kr/kg
  • Mandag 25. mai (uke 22): Engrospris opp 4,00 kr/kg

Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris for 1. halvår 2020 som vil være på samme nivå som for 2. halvår 2019. 

Det er ingen planlagte prisendringer for sau.  

Prisløype egg: 
Fra mandag 30. desember (uke 1) reduseres engrosprisen for egg fra miljøinnredning med kr 0,10 per kg. Engrosprisen for egg fra frittgående høns endres ikke.

Som tidligere varslet justeres Planlagt gjennomsnittlig engrospris for 1. halvår 2020 opp med kr 0,10 per kg. Årsaken er økende andel egg fra frittgående høns som drar opp gjennomsnittlig engrospris.

For prisløype fjørfekjøtt henvises til utsendt Nyhetsbrev per 6. november eller medlem.nortura.no/fjorfe.

Det er ingen planlagte prisendringer for gris.