Bondevennen nr 36/2019

 

Prognosen 2020 – per november 

For gris prognoseres det i 2020 et overskudd for året som følge av et stagnerende salg. Eksportvolumet for 2020 ligger i praksis allerede klart på reguleringslager. Derfor er det viktig at svineprodusentene fortsatt bidrar med frivillig reduksjon av produksjonen for å unngå overproduksjon. 

For sau og lam viser prognosen at vi fortsatt har en utfordring med mye sau i markedet. Det ligger også mye lam på reguleringslager. 

For egg viser prognosen et overskudd og at det ikke er rom for nyetableringer.

Prognose 2020 – per november 2019

Produksjon

Tilførsler
tonn

Indeks

Import-
kvoter

Engrossalg
tonn

Indeks

Markeds-
balanse

Storfe/kalv

87 400

101

9 000

100 100

100

- 3 700

Lam

19 400

100

856

20 400

110

- 200

Sau

5 100

109

 

4 600

80

500

Gris

130 100

100

2 000

131 500

100

600

Egg

66 400

102

650

66 100

101

1 000

Detaljer fra prognosen på hvert dyreslag finner du på medlem.nortura.no eller Nortura Totalmarked sine nettsider.

Ole Nikolai Skulberg, direktør for Totalmarked kjøtt og egg
– Etter flere år med vedvarende overskudd av sau viser prognosen for 2020 at vi fortsatt har utfordringer med overskudd av sau. I tillegg går vi inn i 2020 med et høyere lager av lam enn normalt. Mye tyder på at sauebøndene har tatt oppfordringen om å redusere påsettet og beholde søyene lenger. Dette er svært viktig for å bedre balansen mellom sau og lam, sier Ole Nikolai Skulberg, direktør for Totalmarked kjøtt og egg.

 


 

Minneord Erling Eggebø

Mandag 11. november fikk vi den triste meldingen om at Erling Eggebø var gått bort. Erling ble ansatt i 2012 som rådgiver i Nortura region vest, men hadde også en rolle som livdyrformidler i perioder. Tiden har vært prega av svært høy aktivitet på begge områdene, og Erling har vist en sjelden ståpå-vilje helt til det siste. Han har vært helt åpen om sin sykdomssituasjon hele tiden, men det har ikke lagt noen demper på hans innsats for Nortura og bonden. Nå går våre tanker først og fremst til hans nærmeste familie, og vi vil sterkt savne en svært god kollega. 

Takk Erling!

Erling Eggebø (Foto: Bondevennen)

 


 

Sørlandssamlinga 2020

Landbrukstreff for husdyr- og grøntprodusenter på Scandic Sørlandet, Kristiansand 10. - 11. januar 2020. Unge bønder ønskes spesielt velkommen!

Også i år har vi lykkes i å hente inn gode foredragsholdere til Sørlandssamlinga. Vi tror samlingen vil bidra til å gi økt faglig kompetanse og i tillegg treffes vi til hyggelig sosialt fellesskap.

Er du interessert i landbruket, kanskje ser for deg en framtid som matprodusent, kom på Sørlandssamlinga, få inspirasjon.  Er du ung bonde under 30 år blir deltakeravgiften sterkt subsidiert. 

Hva koster det?
Per person med overnatting i enkeltrom og full pensjon begge dager kr. 2100,- Påmelding innen onsdag 18. desember.

Program og påmelding i kalenderen på medlem.nortura.no

Arrangører for Sørlandssamlinga er Norsvin Agder, Nortura, Geno, TINE, Felleskjøpet Rogaland Agder, Norsk Landbruksrådgiving Agder – i samarbeid med Norges Bondelag, Agderkontoret.

Velkommen!

 


 

Rådgiver småfe 50 % stilling i Agder

Ønsker du å jobbe med småfeprodusenter som vil jobbe aktivt med å forbedre egen drift? Da er dette en interessant mulighet for deg.

Vi ønsker en faglig person som kan hjelpe produsentene med faglig påfyll og det å skape bedre resultater i egen drift. Du vil inngå både i et faglig team på småfe i region Vest, og et tverrfaglig tilførselsteam på Forus som skal støtte deg.

Se stillingsutlysning på finn.no eller nortura.easycruit.com. Søknadsfristen er 6.12, og kontaktperson er Siri Kvam Haugland, tlf. 92885919

 


 

Innmeldingsfrist småfe for slakting i år

Siste innmeldingsfrist for slakting av småfe i år er tirsdag 26. november. 

Det er flere av fabrikkene som ikke slakter småfe siste ukene før jul. Om du skal melde inn til lammeringlederen så kan fristen være tidligere, kontakt da din ringleder. 

Innmeldingsfrister mot jul for storfe og gris:

  • Tirsdag 3. desember innmeldingsfrist for slakting i uke 50 og 51
  • Tirsdag 10. desember innmeldingsfrist for slakting i uke 52
  • Tirsdag 17. desember innmeldingsfrist for slakting i uke 1

Innmeldingsfristen er fram til kl. 16:00, på Min side er fristen påfølgende dag kl. 06:00.

 


 

Prisendringer

Fra mandag 18. november økes avregningsprisen for storfe med kr 0,50 per kg. Endringen skyldes økt engrospris.