Bondevennen nr 37/2019

 

Nå kan du bestille øremerker med dyreholds-ID til storfe

Kalver født til og med 31. desember 2019 skal som før ha øremerker med produsentnummer. Kalver født fra 1. januar 2020 skal ha øremerker med dyreholds-ID.

Mattilsynet har tildelt alle storfeprodusenter en sju-sifret dyreholds-ID. Denne skal benyttes i øremerket til kalver født fra og med 1. januar 2020, i stedet for produsentnummer. Hvis du har småfe, benyttes samme dyreholds-ID også for storfe.

Merking av storfe

 • Kalver født til og med 31. desember 2019 skal som før ha øremerker med produsentnummer
 • Kalver født fra og med 1. januar 2020 skal ha øremerker med dyreholds-ID

Krav til unike nummer
Dyreholds-ID går på tvers av dyreartene sau, geit og storfe. Det betyr at du ikke kan bestille et øremerke til bruk på storfe som allerede finnes til bruk på sau eller geit. Produsenter med både storfe og småfe må altså bestille ulike serier med individnummer. Dette må en være spesielt OBS på i 2020 siden individnummer for storfe starter med 0 (8.-siffer), og det indikerer også årstallet i småfemerkene.

Se mer informasjon på medlem.nortura.no, hos merkeleverandørene eller hos Mattilsynet.

NYTT MERKE
NYTT MERKE: Alle offisielle øremerker innledes (som før) med MT NO, som står for Mattilsynet Norge. Dyreholds-ID-en for storfe har sju siffer, som dyreholds-ID for småfe. Individnummeret innledes med sifferet 0, som står bakerst på samme linje som dyreholds-ID-en. De fire siste sifrene i individnummeret velger du selv, og de står i stort format på egen (nederste) linje.

 


 

Etablert KSL krever aktiv oppfølging av dyrevelferdsprogrammet for svin

Fra 1. januar 2020 vil manglende deltakelse eller for sen oppfølging av kravene i dyrevelferdsprogrammet for svin medføre tap av KSL. Det får store konsekvenser for deg som svineprodusent. Mister du Velferdsgrisstatus, har du 45 dager på deg dersom du skal beholde KSL.

Dyrevelferdsprogrammet for svin (DVP svin) ble iverksatt i 2019. Fra 1. juli omfatter programmet alle besetningstyper. Men hvordan forholder KSL og dyrevelferdsprogrammet seg til hverandre? 

Det viktigste som gjelder alle besetningstyper er: 
For å oppnå KSL, kreves det aktiv deltakelse og oppfølging av kravene som stilles i dyrevelferdsprogrammet for svin. Det gjelder for alle som leverer mer enn ti dyr til slakt eller selger smågris.

Aktiv deltakelse og aktiv oppfølging av dyrevelferdsprogrammet for svin forutsetter:

 • Du må være registrert i Helsegrissystemet og føre din del av besetningsrapporten – produsentdelen.
 • Du må ha opprettet avtale med veterinær i Helsegrissystemet.
 • Veterinærbesøkene dine skal gjennomføres innen tidsfristen og være dokumentert ved at veterinæren fyller ut besetningsrapporten i Helsegrissystemet. Minimum antall rådgivingsbesøk av veterinær avhenger av type besetning og antall dyr levert til slakt.
 • Du må lukke avvik innenfor gitte frister.
 • Overskridelse av tidsfristene fører til tap av Velferdsgrisstatus som gir et trekk på 50 øre pr. kilo levert slakt. Dersom du selger smågris, mister du helsegristillegget.

Fra 1. januar 2020 gjelder også følgende: Dersom du overskrider tidsfristene i dyrevelferdsprogrammet med mer enn 45 dager, vil du miste KSL og dermed få et KSL-trekk på 20 prosent på slakteoppgjøret. Dette tilsvarer ca. 5 kroner per kilo slakt. 

Dersom du ikke selger smågris eller leverer mindre enn ti slakt per år, trenger du ikke å delta i dyrevelferdsprogrammet, men du skal uansett gjøre din årlige egenrevisjon i KSL for å beholde KSL.

Mer utvidet informasjon er sendt ut i e-post, eller du finner det på medlem.nortura.no/gris.

 


 

Temadag sau med Stian Espedal

Stian Espedal og Nortura sammen med Gamletun Gaard vil få ønske velkommen til temadag på viktige saker som angår saueholdet lørdag 1. februar 2020 på Gamletun Gaard, Lutsiveien 95 i Sandnes.

Det blir 6 hovedtema denne dagen, arrangementet går fra kl. 09:00 - 17:00.

 • Tema 1. Klipping og rett ullbehandling.
 • Tema 2. Klauvhelse og beskjæring av klauver.
 • Tema 3. Avlivingskurs og slakting.
 • Tema 4. Parasitter og snyltere.
 • Tema 5. Foring fram mot lemming.
 • Tema 6. Holdvurdering av sauen.

Vi deler dere som kommer inn i 6 grupper som etterpå går fra tema til tema. Det vil også bli utstillere på plass som har med utstyr til sau.

Det blir lunsj og servering av mat som selvfølgelig blir sau og lam.

Håper mange vil bli med på dette arrangementet.

På grunn av mat så må vi ha påmelding:
Det gjøres her eller på telefon 97958151 eller på e-post stian.espedal@nortura.no innen 15. januar. Hjertelig velkommen alle som driver med sau!

Se også facebook.com/events/717561881989226  

 


 

Husk innmeldingsfrister

For å kunne planlegge slakting og inntransport på en god måte før jul og i juleuka er vi som vanlig nødt til å framskynde innmeldingsfristene for perioden.

Innmeldingsfrister er som følger (unntak småfe som hadde frist 26. november for slakting i år):

 • Tirsdag 3. desember innmeldingsfrist for slakting i uke 50 og 51
 • Tirsdag 10. desember innmeldingsfrist for slakting i uke 52
 • Tirsdag 17. desember innmeldingsfrist for slakting i uke 1
 • Fredag 27. desember er innmeldingsfrist for slakting i uke 2

Innmeldingsfristen er fram til kl. 16:00, på Min side er fristen påfølgende dag kl. 06:00 (unntatt fredag 27. desember kl.15, og Min side påfølgende søndag).