Bondevennen nr 38/2019

 

Frist for innsending av bilag – direktelevering av livdyr

For avregning og fakturering på 2019 må underbilag sendes inn senest innen 6. desember.

Husk å sende inn bilag!

– Direktelevering av livdyr øker hvert år, og det er gledelig sier livdyrsjef Odd Finnesand i Nortura, men minner om at enkelte ikke sender inn underbilag for avregning fortløpende. Hvert år blir det noen skippertak for å få tatt unna "etterslepet".

Direktelevering fungerer svært godt for mange, og underbilag sendes inn eller registreres på Min side fortløpende. Andre leveranser kan være mer sporadiske, men gode løsninger for selger og kjøper.

Nortura blir ofte brukt til prising, frakt, avregning og fakturering, og det er en trygghet for alle parter. Send inn dine billag snarest, og senest innen 6. desember for å få oppgjøret på riktig år!

 


 

4-bønders middag i Arna hos Ruben

I løpet av fire episoder skal vi kåre Norges beste Julegilde med 4 Norturabønder og Petter Pilgård. Første besøk var hos Ruben Tunestveit Kengakaran i Arna.
 

Konseptet er tuftet på diverse programmer hvor ulike personligheter møtes til middag og deler litt om seg selv, sine tradisjoner og ferdigheter på kjøkkenet. Vi skal få smake på nydelig mat, hilse på ulike dyr og ta del i bøndenes ulike juletradisjoner.

Bli med oss på reisen der vi skal besøke Ruben Tunestveit Kengakaran i Arna, Annette Brede på Snåsa, Belinda Braut fra Klepp, og vi avslutter reisen hos Jan Erik Nikolaisen i Sørreisa. 

Filmene vil legges ut på YouTube, i tillegg kommer promofilmer på TV og andre digitale kanaler. Se første besøkt hos Ruben ovenfor, eller på Medlem Norturas facebookside.

 


 

Julemøter i Nortura

Det arrangeres mange julemøter om dagen, og Jan Erik Fløtre fra Norturastyret kunne fortelle om svært god stemning på julemøtet i Bergen Travpark tirsdag 26. november. 

120 frammøte Nortura-eiere fikk god og nyttig orientering av blant andre Karluf Håkull, fagansvarlig småfe i Nortura region vest og Peder Nernæs, leder i Hordaland bondelag. 

Julemøtet i Bergen

Det var lykkelige vinnere i lotteriet på møtet, og en god julemeny med tilbehør ble servert. Flere bilder kan du se på Medlem Nortura sin facebookside.

 


 

Reisebrev fra Cuba

Tidlig på morgenen mandag 4. november startet reisen fra Norge til Cuba for 40 forventningsfulle gårdbrukere fra hele landet. Turen var lagt opp av Drømmeturer i samarbeid med Nortura. 

medlem.nortura.no er det lagt ut et reisebrev med noe av det vi opplevde på turen, reisebrevet er skrevet av Norturas representant, Asgeir Svendsen.

Bilde fra turen

Og, det er fortsatt plasser ledig på neste tur om noen har lyst å være med, denne turen er fra 19. februar til 1. mars. Det er lenke på nettsiden vår med informasjon og påmelding!

 


 

Innmelding i forbindelse med jul og nyttår

Vi minner om innmeldingsfristene før jul som er som følger:

  • Tirsdag 10. desember innmeldingsfrist for slakting i uke 52 (unntak småfe)
  • Tirsdag 17. desember innmeldingsfrist for slakting i uke 1
  • Fredag 27. desember er innmeldingsfrist for slakting i uke 2

Innmeldingsfristen er fram til kl. 16:00, på Min side er fristen påfølgende dag kl. 06:00 (unntatt fredag 27. desember kl.15, og Min side påfølgende søndag). Innmeldingsfrist for slakting av småfe i 2019 er gått ut. Innmeldingsfristene for omsetning av livdyr følger samme frister bortsett fra smågris som har to ukers innmelding- og bestillingsfrist.

 


 

Sørlandssamlinga 2020 – påmelding innen 18. desember!

Minner om påmeldingsfristen til landbrukstreff for husdyr- og grøntprodusenter på Scandic Sørlandet, Kristiansand 10. - 11. januar 2020. 

Arrangører for Sørlandssamlinga er Norsvin Agder, Nortura, Geno, TINE, Felleskjøpet Rogaland Agder, Norsk Landbruksrådgiving Agder – i samarbeid med Norges Bondelag, Agderkontoret.

Program og påmelding i kalenderen på medlem.nortura.no. Unge bønder ønskes spesielt velkommen! Husk påmelding innen onsdag 18. desember.

 


 

Prisendringer

Fra mandag 2. desember reduseres avregningsprisen for sau og ung sau med kr 2,00 per kg, grunnet økt omsetningsavgift. 

For å få all slaktemoden gris slaktet og omsatt før jul trappes prisen gradvis ned, og først for de tyngste slaktene. Fra mandag 2. desember reduseres engros-, og avregningspris for gris over 85 kg slik: 85,1 - 90 kg ned kr 0,30 per kg, 90,1 - 95 kg ned kr 0,80 per kg og gris over 95 kg ned kr 0,70 per kg. 

Samtidig settes smågrisprisen ned med kr 20,- til kr 740,- per stk for helsegris ved 25 kg.