Bondevennen nr 4/2019

 

Møt opp på kretsmøtet i din krets 

Nortura inviterer alle eiere til årets kretsmøter som starter 18. februar og går fram til 1. mars. Innen årsmøtet går av stabelen i april skal det være gjennomført kretsmøte i alle 142 kretsene og RU-møter i de 6 regionene i Nortura.

Oversikt over alle kretsmøtene vil bli lagt ut på baksiden av neste ukes nummer, i tillegg finner du de allereie i kalenderen på medlem.nortura.no.

Vil du vite mer om hvordan Nortura planlegger å møte framtida og har du spørsmål og innspill til de tillitsvalgte eller ledelsen av selskapet, så er kretsmøtet riktig arena.

Invitasjon på e-post
Har vi din e-postadresse vil invitasjonen til kretsmøtet komme på e-post, resten vil bli sendt i posten. 

 


 

Open fjøs/opningsfest hos Eika Samdrift 

Eika Samdrift DA og Nortura, Tine og Felleskjøpet Agri arrangerer open fjøs/opningsfest hos Eika Samdrift på Østerbø i Ikjefjord (knapt 15 km aust for Oppedal ferjekai) laurdag den 9. februar kl. 11-14.

bilde fjøs

bilde innvendig fjøs

Om drifta og bygget: ca 40 mjølkekyr og påsett av kviger, trefjøs med naturleg ventilasjon, gjødsellager under spalteplank, mjølkerobot og automatisk fôringsvogn. I-mek og teknisk utstyr er levert av Felleskjøpet i samarbeid med DeLaval og TKS.

Leverandørar av ymse varer og tenester vil vere til stades, og mat blir å få.
      
Hugs varme klede, og tenk smittevern om du har kontakt med andre buskapar!

 


 

Coop velger Den Stolte Hane som ny hovedleverandør på egg

Nortura har i en lengre periode vært i dialog med Coop om en ny leveranseavtale for egg. Tidligere avtale på egg utgikk mai 2017. 

For Nortura representerer dette et stort volum, og i dialog med Coop vil det skje en gradvis innfasing av ny leverandør de neste tolv månedene. Nortura jobber konkret med alternativer for å øke salget i andre kanaler, og skal fortsatt sikre omsetning av norske egg fra sine produsenter, og være en garantist for norske egg i norsk dagligvare.

Det er enighet mellom Nortura og Den Stolte Hane om at det er viktig å ha en velfungerende markedsordning i Norge. For at Nortura skal være en god markedsregulator på egg, er vi avhengig av å opprettholde en høy markedsposisjon i primærmarkedet. Nortura ønsker at produsentene ser viktigheten av dette, og bidrar til å opprettholde dagens markedsposisjon.

Den Stolte Hane vil få dekket sitt behov gjennom markedsordningen og markedsregulator sin forsyningsplikt. Norturas fremste oppgave blir å sikre eiernes forutsigbarhet og sørge for at vi har tilstrekkelig oppstrøm for inngåtte avtaler.

Nortura har fått bekreftet av Coop at de vil fortsette med salget av egg fra miljøinnredning, men de har også gitt inntrykk av at de ønsker en gradvis økning av salget over til frittgående, utegående og økologisk produksjon. Men på kort og mellomlang sikt vil det fortsatt bli omsatt egg fra miljøinnredning gjennom Coop.

I en dialog mellom Nortura og Coop har Nortura vært tydelige på at dette er en tung belastning, men at man skal gjøre det man kan for at endringene skal bli så smertefrie som mulig for alle involverte parter. 

 


 

Årsoppgjør kvantumstillegg 

Årsoppgjøret for kvantumstillegget er på 45,5 mill kr og utbetales 30. januar. 

Årsoppgjøret for gris beregnes etter faktisk levert antall i 2018, fratrukket det som er utbetalt a-konto gjennom året. Kvantumstillegget for sau/lam utbetales kun en gang pr år, i årsoppgjøret. Ull er fra 2018 tatt ut av beregningen på småfe. 

Egg har årsberegning basert på faktisk antall, justert for a-konto beregning. Kvantumstillegget for fjørfekjøtt er en øresats per kg som utbetales etter kalenderårets slutt etter tonnasje innveid i kalenderåret/20. 

For satser på dyreslag og egg henvises det til våre leveringsvilkår. Kvantumstillegget for storfe ble som kjent avviklet fra 2016.

 


 

Fagkveld økonomi og driftsstyring i ammekuproduksjonen

Nortura SA inviterer til fagkveld om temaet Økonomien og driftsstyring i ammekuproduksjonen torsdag 7. februar kl. 19:30 på Skarstua i Molde. 

  • Hva skal til for å lykkes?
  • Typiske fallgruver.
  • Viktige fokusområder.

Foredragsholder er Elisabeth Kluften, økonomirådgiver i Nortura SA. Kveldsmat.

Velkommen!

 


 

Minner om – kurs i «Smittsomme storfesjukdommer og smittevern»

Animalia holder kurs om smittsomme sjukdommer hos storfe og smittevern i Sogn og Fjordane og på Møre. 

Møtene holdes i Førde, Vik i Sogn, Haflso i Sogn og på Stranda 25.-28. februar. Kurset er gratis og gir kursbevis. Nærmere informasjon og påmelding finnes her: 
https://animalia.pameldingssystem.no/invitasjon-storfeprodusenter-more-og-sogn-og-fjordane 

 


 

Prisendringer

Fra mandag 28. januar økes avregningsprisen på storfe og kalv med kr 0,60 per kg. Endringen skyldes redusert omsetningsavgift.