Bondevennen nr 40/2019

 

Få inspirasjon til julemiddagen på Gildejul

Julemiddagen er tradisjon hos de aller fleste, men det er alltid noen som lurer på hvor lenge skal pinnekjøttet koke, og hvordan vi skal få sprø svor på ribba?

Gildejul.no finner du svar på dette, og du kan få inspirasjon til nye oppskrifter om du ønsker å gå ut over den faste tradisjonen. Nyt den gode julestemningen ved middagsbordet, og la deg også inspirere av flere juleoppskrifter.

God jul

Kalkun til nyttårsfeiringen?
Om du vil ha hel kalkun bakt med lime og hvitløk, eller kalkun med rosmarin, eple og rosiner til nyttårsfeiringen så finner du oppskriftene på prior.no.

 


 

Revisjon av lengdemåling av storfe og justeringer av modellen

Ved innføring av nye systemer er det viktig at alle parter kan være trygge på at bedømmelse av slakt skjer etter riktige kriterier. Animalia og Klassifiseringsutvalget har som tidligere varslet, gjennomført en grundig evaluering av lengdemåling av storfe.
 
Oppsummeringen viser at lengdemålingen gir gode resultater, men vi mener at det er grunnlag for noen justeringer. Visuell etterprøvingen av de nordiske klassifiseringskonsulentene bekreftet klassesettingen ut fra lengdemåling. Det skal jobbes ytterligere med etterprøving av utenlandske konsulenter i 2020.

Endringene som gjennomføres fra 6. januar 2020 er følgende:

  • Det utvikles nå to likninger for storfe, en for hunndyr og en for hanndyr. Det betyr at KATEGORI ikke inngår lenger i klassefastsettelsen.
  • Rasegruppene omorganiseres noe, og det opprettes flere rasegrupper.
  • Det gjøres justeringer i dagens formel med bakgrunn i den visuelle kontrollen av lendemålingsresultatene.

Informasjon om endringen er lagt ut på nettsider og sendt på e-post til storfeprodusentene.

 


 

Norturas nybruker-pakke

Oppstart av ny produksjon, enten du begynner helt fra grunnen av eller overtar en eksisterende virksomhet, er utfordrende både faglig og økonomisk. Nortura har derfor utarbeidet et spesielt tilbud til deg som starter ny produksjon.

Gjennom nybrukerpakken i Nortura får du et ekstra økonomisk løft i en krevende oppstartsfase. Like viktig er kanskje den faglige skoleringen rundt selve produksjonen din, og ikke minst kunnskapsbygging om den verdikjeden og bedriften du blir eier i.

En av Norturas store fordeler er at det er et enhetlig eierskap fra bonde til butikk - fra råvarer til merkevarer. Det gjør at selv om vi har en lang og komplisert verdikjede er det aldri noen diskusjon om målet, som er å skape best mulig økonomi for eierne. 

Det samme målet har våre konkurrenter, men forskjellen er at i Nortura er det bonden som er eier.

Mer informasjon finner du på medlem.nortura.no/nybruker

 


 

Lammeringstillegg økes frå nyttår

Konsernstyret i Nortura har vedtatt å øke lammeringstillegget med kr 5,- per dyr levert fra besetninger organisert i lammering fra 1. januar 2020. Tillegget blir da kr. 15,- per dyr.

Rundt 80 % av alle småfe til Nortura er levert gjennom lammeringer, økt lammeringstillegg skal være en ekstra stimulans til å få med enda flere neste år. Lammeringene er viktig for Nortura for å få gjennomført slaktesesongen på en god måte med rasjonell inntransport og tilpasset slaktemengde etter kapasitet og markedsbehov.

 


 

Innmeldingsfrist for slakting i uke 2

For å kunne planlegge slakting og inntransport på en god måte rett over jula er innmeldingsfristen fremskyndet til fredag 27. desember for slakting i uke 2. 

Innmeldingsfrist for omsetning av livdyr følger samme. Fristen er fram til kl. 15:00 da Medlemssenter stenger den 27. desember, på Min side er fristen påfølgende søndag kl. 23:59.

 


 

Prisendringer

For avregningspriser rundt årsskiftet se prislister på medlem.nortura.no. 

 

Åpningstider medlemssenter